Fotgängartrafik för en attraktiv stad

899 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Fotgängare har ofta varit bortglömda i trafikplaneringen, det finns dock många fördelar att prioritera gående: att gå är miljövänligt, ger motion och är ett transportsätt tillgängligt för alla. Många fotgängare anses ofta vara ett bevis på att en stad är attraktiv. Syftet med examensarbetet är att ta reda på om det stämmer, samt att undersöka hur stadskärnan attraherar fotgängare. Slutligen ska ett förslag för Luleå centrum arbetas fram. Arbetet har genomförts genom litteraturstudier samt nyckelpersonsintervjuer. En studieresa har gjorts till Örebro, Västerås och Karlstad. Om en stad är väl utformad väljer fler människor att uppehålla sig där, inte bara för att de måste uträtta något ärende utan även för att de har lust till det. Därför kan många fotgängare anses visa att staden är attraktiv. Det finns också flera undersökningar som visar att närvaron av andra människor gör att en plats upplevs attraktiv. I enkätundersökningar i flera svenska städer har det visat sig att en majoritet tycker att fotgängare och cyklister bör prioriteras även om det innebär nackdelar för biltrafiken. Parkeringsplatser är viktiga för handeln. För centrum är det dock även viktigt att utemiljön upplevs som attraktiv eftersom det är centrums främsta konkurrensfördel jämfört med externa köpcentrum. Det är därför viktigt för centrumhandeln att förhållandena för fotgängare är goda. Det finns flera viktiga faktorer för att en stad ska vara gångvänlig. Avståndet är den viktigaste faktorn som avgör om folk väljer att gå eller väljer ett annat transportsätt. Även stora höjdskillnader kan utgöra ett hinder för fotgängaren. En tät stad ger bättre förutsättningar att gå eftersom avstånden blir kortare än i en gles stad. För att en promenad ska vara trevlig är husfasadernas utformning viktig. Kala väggar ger känslan av att befinna sig på en bakgata medan fönster och dörrar ger saker att titta på. För att fotgängaren inte ska utsättas för trafiksäkerhetsrisker bör gatumiljön utformas så att bilister håller en låg hastighet. Låg hastighet gör också att gående känner sig trygga, dvs. att de upplever trafikmiljön som säker. En annan viktig faktor för tryggheten är att gående och cyklister separeras från varandra vid höga flöden. För att fotgängare inte ska känna att de riskerar att utsättas för brott bör gångvägar vara placerade längs bebodda gator eller trafikerade vägar. Eftersom fotgängare enkelt kan stanna till om andan faller på kan inbjudande platser att vistas på öka folklivet i staden. Ett sätt att arbeta med att skapa bättre gångvägar in till centrum är att som i Örebro arbeta med en gångstråksplan. Västerås och Karlstads kommuner har byggt om en del centrala gator så att fotgängarna har fått större utrymme genom att göra körbanorna smalare. Melbourne har lyckats öka antalet fotgängare väldigt mycket på tio år genom att ge mer utrymme åt fotgängare, skapa fler centrala bostäder, se till att fler studenter finns i staden, fastställa en policy över hur fasader bör se ut, göra många gränder mer attraktiva och mycket annat. För Luleå föreslås att mer ut...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Fotgängartrafik för en attraktiv stad

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Fotgängartrafik för en attraktiv stad
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=29253 [2021-06-14]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×