Syfte: Framställningens syfte är att förklara hur EU:s öppenhetsdirektiv påverkar Sverige i den europeiska integrationen av de finansiella marknaderna och hur Sverige kan utöva sin påverkan. Framställningen kommer att koncentreras kring ersättningen av Panelen för övervakning av finansiell rapportering, vilken utgör den mest aktuella företeelsen som resulterats ur nämnda harmoniseringssträvan. Metod: I framställningens genomförande tillämpas en kvalitativ metod. Undersökningen grundas genom ett antal intervjuer, dels med företrädare ur den numera nedlagda Övervakningspanelen, dels med representativa aktörer i den aktuella debatten. Teoretiska perspektiv: Framställningen utgår från institutionell teori och legitimitetsteori för att påvisa hur EU:s öppenhetsdirektiv påverkar Sverige i den europeiska integrationen av de finansiella marknaderna och hur Sverige kan utöva sin påverkan. Vår litteraturgenomgång behandlar utgångspunkten för Sveriges nationella suveränitet och tydliggör även dess internationella skyldigheter och beroende utifrån det europeiska medlemskapet. Empiri: Studiens empiriska underlag grundas genom tre intervjuer. Slutsatser: Med framställningen påvisas att det idag är svårt att förmedla en framtida bild av den egentliga verkan EU:s öppenhetsdirektiv för med sig för Sveriges roll i sammanhanget. Vid en första anblick medför Sveriges ökade harmoniseringsgrad en internationell legitimitet som med dagens internationaliserade marknadsbild blivit allt viktigare. Sveriges roll och möjligheterna att påverka denna har dock visat sig vara beroende av ett antal olika faktorer. Genom respondenternas bidrag har bland annat betydelsen av Sveriges representation i dessa sammanhang poängterats. Vidare har Sveriges möjligheter som föregångsland berörts, möjligheter som genom nedläggningen av Övervakningspanelen till stor del gått förlorade. Sveriges framträdande och långt utvecklade roll på övervakningsscenen har nu förringats då man avsagts ytterligare en del av sin nationella suveränitet.

2195 visningar
uppladdat: 2007-06-12
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syfte: Framställningens syfte är att förklara hur EU:s öppenhetsdirektiv påverkar Sverige i den europeiska integrationen av de finansiella marknaderna och hur Sverige kan utöva sin påverkan. Framställningen kommer att koncentreras kring ersättningen av Panelen för övervakning av finansiell rapportering, vilken utgör den mest aktuella företeelsen som resulterats ur nämnda harmoniseringssträvan. Metod: I framställningens genomförande tillämpas en kvalitativ metod. Undersökningen grundas genom ett antal intervjuer, dels med företrädare ur den numera nedlagda Övervakningspanelen, dels med representativa aktörer i den aktuella debatten. Teoretiska perspektiv: Framställningen utgår från institutionell teori och legitimitetsteori för att påvisa hur EU:s öppenhetsdirektiv påverkar Sverige i den europeiska integrationen av de finansiella marknaderna och hur Sverige kan utöva sin påverkan. Vår litteraturgenomgång behandlar utgångspunkten för Sveriges nationella suveränitet och tydliggör även dess internationella skyldigheter och beroende utifrån det europeiska medlemskapet. Empiri: Studiens empiriska underlag grundas genom tre intervjuer. Slutsatser: Med framställningen påvisas att det idag är svårt att förmedla en framtida bild av den egentliga verkan EU:s öppenhetsdirektiv för med sig för Sveriges roll i sammanhanget. Vid en första anblick medför Sveriges ökade harmoniseringsgrad en internationell legitimitet som med dagens internationaliserade marknadsbild blivit allt viktigare. Sveriges roll och möjligheterna att påverka denna har dock visat sig vara beroende av ett antal olika faktorer. Genom respondenternas bidrag har bland annat betydelsen av Sveriges representation i dessa sammanhang poängterats. Vidare har Sveriges möjligheter som föregångsland berörts, möjligheter som genom nedläggningen av ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Syfte: Framställningens syfte är att förklara hur EU:s öppenhetsdirektiv påverkar Sverige i den europeiska integrationen av de finansiella marknaderna och hur Sverige kan utöva sin påverkan. Framställningen kommer att koncentreras kring ersättningen av Panelen för övervakning av finansiell rapportering, vilken utgör den mest aktuella företeelsen som resulterats ur nämnda harmoniseringssträvan. Metod: I framställningens genomförande tillämpas en kvalitativ metod. Undersökningen grundas genom ett antal intervjuer, dels med företrädare ur den numera nedlagda Övervakningspanelen, dels med representativa aktörer i den aktuella debatten. Teoretiska perspektiv: Framställningen utgår från institutionell teori och legitimitetsteori för att påvisa hur EU:s öppenhetsdirektiv påverkar Sverige i den europeiska integrationen av de finansiella marknaderna och hur Sverige kan utöva sin påverkan. Vår litteraturgenomgång behandlar utgångspunkten för Sveriges nationella suveränitet och tydliggör även dess internationella skyldigheter och beroende utifrån det europeiska medlemskapet. Empiri: Studiens empiriska underlag grundas genom tre intervjuer. Slutsatser: Med framställningen påvisas att det idag är svårt att förmedla en framtida bild av den egentliga verkan EU:s öppenhetsdirektiv för med sig för Sveriges roll i sammanhanget. Vid en första anblick medför Sveriges ökade harmoniseringsgrad en internationell legitimitet som med dagens internationaliserade marknadsbild blivit allt viktigare. Sveriges roll och möjligheterna att påverka denna har dock visat sig vara beroende av ett antal olika faktorer. Genom respondenternas bidrag har bland annat betydelsen av Sveriges representation i dessa sammanhang poängterats. Vidare har Sveriges möjligheter som föregångsland berörts, möjligheter som genom nedläggningen av Övervakningspanelen till stor del gått förlorade. Sveriges framträdande och långt utvecklade roll på övervakningsscenen har nu förringats då man avsagts ytterligare en del av sin nationella suveränitet.

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-06-12]   Syfte: Framställningens syfte är att förklara hur EU:s öppenhetsdirektiv påverkar Sverige i den europeiska integrationen av de finansiella marknaderna och hur Sverige kan utöva sin påverkan. Framställningen kommer att koncentreras kring ersättningen av Panelen för övervakning av finansiell rapportering, vilken utgör den mest aktuella företeelsen som resulterats ur nämnda harmoniseringssträvan. Metod: I framställningens genomförande tillämpas en kvalitativ metod. Undersökningen grundas genom ett antal intervjuer, dels med företrädare ur den numera nedlagda Övervakningspanelen, dels med representativa aktörer i den aktuella debatten. Teoretiska perspektiv: Framställningen utgår från institutionell teori och legitimitetsteori för att påvisa hur EU:s öppenhetsdirektiv påverkar Sverige i den europeiska integrationen av de finansiella marknaderna och hur Sverige kan utöva sin påverkan. Vår litteraturgenomgång behandlar utgångspunkten för Sveriges nationella suveränitet och tydliggör även dess internationella skyldigheter och beroende utifrån det europeiska medlemskapet. Empiri: Studiens empiriska underlag grundas genom tre intervjuer. Slutsatser: Med framställningen påvisas att det idag är svårt att förmedla en framtida bild av den egentliga verkan EU:s öppenhetsdirektiv för med sig för Sveriges roll i sammanhanget. Vid en första anblick medför Sveriges ökade harmoniseringsgrad en internationell legitimitet som med dagens internationaliserade marknadsbild blivit allt viktigare. Sveriges roll och möjligheterna att påverka denna har dock visat sig vara beroende av ett antal olika faktorer. Genom respondenternas bidrag har bland annat betydelsen av Sveriges representation i dessa sammanhang poängterats. Vidare har Sveriges möjligheter som föregångsland berörts, möjligheter som genom nedläggningen av Övervakningspanelen till stor del gått förlorade. Sveriges framträdande och långt utvecklade roll på övervakningsscenen har nu förringats då man avsagts ytterligare en del av sin nationella suveränitet.
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=28834 [2020-04-09]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×