Bilden som verktyg - en pedagogisk analys av bilder i läroböcker i historia

2011 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Huvudfråga Uppfyller bilder i läromedel pedagogiska kriterier? Metod och material Undersökningen görs genom en kvantitativ innehållsanalys. Först definieras pedagogiska kriterier för bilder som publiceras i pedagogiskt och informativt syfte. I huvudsak används kriterier framtagna av Rune Pettersson, Professor i informationsdesign vi Mälardalens Universitet. Dessa formas sedan till ett kodschema som används som analysverktyg för att analysera bilderna. Totalt analyseras 369 bilder från epoken modern historia ­ 1900- talet fördelat på tre läroböcker i historia. Resultat Sammanfattningsvis kan det konstateras att samtliga böcker ganska väl svarar mot de kriterier som uppställts vid granskningen om man ser till befintlig teori om hur bilder bör vara för att vara lämpliga i informativa sammanhang. Läromedelsförfattarna är alltså ganska bra på att använda bilder som pedagogiskt verktyg trots att det inte alltid är pedagoger som väljer ut bilderna. Däremot har det visat sig, i enlighet med en granskning gjord av Skolverket, att det förekommer onyanserade och stereotypa bilder i läroböckerna som kan upplevas som kränkande eller diskriminerande av olika grupper av elever. Didaktiska konsekvenser Resultaten visar att man kan vänta sig att bilderna i läromedel uppfyller vissa pedagogiska kriterier men att man inte kan förlita sig på att bilderna i läromedel ger eleverna en allsidig och nyanserad undervisning. Det är därför viktigt att man som huvudman, rektor eller lärare har ett kritiskt förhållningssätt. Speciellt när läromedel väljs ut för undervisning eller används i undervisning. Läroboken utgör ingen garanti för att undervisningen överensstämmer med värdegrunden. Det är viktigt att lärare och blivan...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Bilden som verktyg - en pedagogisk analys av bilder i läroböcker i historia

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Bilden som verktyg - en pedagogisk analys av bilder i läroböcker i historia
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=28810 [2021-05-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×