Tanzania

10 röster
15741 visningar
uppladdat: 2004-05-11
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Naturgeografi:
Tanzania är ett relativt litet land som gränsar till Moçambique, Malawi, Zambia, Kongo-Kinshasa, Rwanda, Burundi, Uganda och Kenya. Landets utseende är mest slätter och ökenliknande landskap Landet ligger på Afrikas kust och vågorna från Indiska oceanen slår upp över Tanzania och ögruppen Zanzibar, strax utanför Tanzania. Ögruppen tillhör Tanzania och ligger inte långt från fastlandet. Tanzania (med Zanzibar inräknat) uppnår en yta av 945 087 kvadratkilometer och det högsta berget når ungefär 5 895 meter över havet. Det berget heter Kilimanjaro och ligger i nordöstra Tanzania. I Tanzania ligger även en väldigt berömd nationalpark som heter Serengett. Det två största sjöarna heter Victoriasjön och Tanganyikasjön, den sistnämnda är den näst djupaste sjön i världen. Den officiella huvudstaden heter Dodoma och den ”riktiga” huvudstaden heter Dar es Salaam. I Dodoma sitter parlamentet och i Dar es Salaam har regeringen sitt säte.
Landets främsta naturtillgångar är fosfat, nickel, bly, naturgas, uran, kalk, järn, guld, koppar, silver, kol, tenn, diamanter och övriga ädelstenar. De viktigaste exportvarorna är kaffe, bomull, mineraler (främst guld), te, kryddor, cashewnötter och tobak.

Ekonomi:
Tanzanias BNP per invånare är (år 2001) 264 US dollar. Av dessa var (år 2000) de olika delarna av BNP uppdelade på detta sätt:
(Jordbruk 44.1%, Service 40.4% och Industrier 15.5%)

De viktigaste exportvarorna är kaffe, bomull, mineraler (främst guld), te, kryddor, cashewnötter och tobak och de viktigaste importprodukterna är industriprodukter. Tanzanias största handelspartner är Tyskland, Storbritannien och japan.
Tanzanias valuta är tanzaniska shilling, 100 TS blir cirka 0.8 SEK (augusti år 2003).

Sociala Aspekter:
Tanzania har 35,2 miljoner invånare, varav 985 000 bor på Zanzibar. Det blir cirka 37 invånare per kvadratkilometer. År 1997 var den naturliga befolkningstillväxten 2,2 %. I Tanzania och på Zanzibar talas det Swahili och engelska. År 1995 var läs och skrivkunnigheten 68 %,
för kvinnor 57 % och män 79 %. Medel livslängden år 1990 till 1995 var för män 52 och kvinnor 55 år. Urbaniseringsgranden år 1994 var 24 % och spädbarnsdödligheten (1990-95) var 106 på 1000 födda barn.
Olika befolkningsgrupper inom Tanzanias invånare är Bantufolk, Nilotiska- och Kushitiska folkgrupper. Av dessa är Bantufolket störst med 95 % uppdelat på cirka 20 olika etniska grupper.
Skolgången i Tanzania påbörjas vid sju års ålder med den så kallade grundskolan som varar i 7 år. Till skillnad från Sveriges grundskola (som dessutom är 2 år längre) är de sju första åren i Tanzania ej obligatoriska men det är en rättighet för alla barn. Efter grundskolan tas ungefär
15 % av eleverna vidare till en sekundärskola som har två olika stadier på 4 plus 2 årskurser. Sedan kan man ta en examen som ger tillträde till studier på högskola eller universitet.
I Tanzania har man även en mycket bra utvecklad vuxenundervisning. Det har man satsat på för att alla ska få chansen att lära sig läsa och skriva, bättre kunskaper om hälsa, överlevnad och yrkesverksamhet. Målet med denna undervisning är att minska antalet analfabeter.
Sjukvården drivs av staten, men antalet läkare och sjukhus är alldeles för få för att alla ska kunna få hjälp. Den sjukdom som sprids mest och är mest oroväckande är AIDS, som är ett väldigt stort problem i Tanzania. Speciellt drabbat är norra Tanzania och områdena runt Victoria- och Tanganyikasjön.

Politik:
Tanzanias stadsskick är republik vilket innebär att de har en president som bestämmer. Presidenten utnämner alla regeringsmedlemmar och är själv ordförande i regeringen. Personen som blir vald till president väljs för fem år framåt av folket och kan endast omväljas en gång. Den man som blev Tanzanias förste president hette Julius Nyerere. Han blev vald till president år 1964 och avgick år 1985. Nuvarande president är Ali Hassan Mwinyi, han blev vald samma år som Nyerere avgick.
Relationen mellan fastlandet och Zanzibar är ett stort och tillsvidare olöst problem. Den största konflikten mellan ön och fastlandet är religions och etisk verksamhet. Invånarna på Zanzibar är till större delen Islamister och den religionen sträcker sig en bit in på kusten vid Tanzania. Andra delen av befolkningen är kristna och mellan dessa uppstår det en hel den konflikter. Trots att Tanzania och Zanzibar förenades, år 1969, behöll Zanzibar sin egen president, sitt domstolsväsende och sitt parlament.
Tanzania är medlem i samtliga internationella organisationer: FN, AU, SADC, Samväldet (det före detta brittiska), WTO och EAC.

Historia:
Tanzania har tidigare hetat Tanganyika, efter Tanganyika sjön, mer om det kommer jag att återvända till längre ned i texten.. I början av 1600-talet var det Portugal som styrde större delen av östafrikanska handelsstäderna men snart fick de en stor konkurens från Oman, handelsriket i södra Arabien, som drev bort Portugal mot Moçambique och vidare norr ut.
Mot slutet av 1700-talet ökade efterfrågan på slavar och elfenben och det gjorde att Östafrika blev otroligt attraktivt. Zanzibar blev ett centrum för detta och det mesta av slavhandlandet sköttes därifrån. På 1830-talet flyttade Omanshejken Said Ibn Sultan delar av sitt huvudkvarter till Zanzibar. I och med denna handel som gällde slavar, salt, elfenben och koppar spreds språket Swahili och Islam över Östafrika. Samtidigt blev västerlandet allt mer intresserad av Östafrika. USA, Storbritannien och Frankrike placerade ut konsuler på Zanzibar och de slöt handelsfördrag med landet år 1830. Kort därefter kom de kristna missionärerna och med dem många upptäcktsresande så som Burton, Livingstone och Gra...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Tanzania

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2004-05-11]   Tanzania
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2870 [2020-03-30]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×