Rädda demokratin - Rösta nej!

3938 visningar
uppladdat: 2004-05-11
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
EMU lovar bla att det skall bli färre arbetslöshet. De lovar en hel del annat också. Om dess löften vore sanna skulle EMU-länderna krylla av nya välbetalda jobb. Men så är inte fallet – tvärtom. Arbetslösheten är dubbelt så hör i EMU-området som i Sverige.

En röst på EMU är en röst för ett supermaktsprojekt som bygger murar mot resten av världen. Det innebär risk för ytterligare sänkt bistånd och försämringar av asylrätten. Världen är mycket större än EMU-området. Euron är ingen världsvaluta. I ett självständigt Sverige väljer vi handel och samarbete med hela världen, inte bara med EMU-länderna.

”Vi klarar oss inte utanför”, brukar EMU-anhängarna propagera i debatten. Men att vara innanför innebär inte självklarhet att man kan påverka. De befolkningsmässigt stora länderna (framförallt Tyskland) har det avgörande inflytande i EU och EMU. Sverige tillhör de små länderna.

I ett Europas Förenta Stater flyttas alltmer makt från medborgarna, till slutna församlingar som inte går att kontrollera. Om Sverige går med i EMU, överlåter vi makten över vår ekonomiska politik till EMU:s centralbank ECB. Den ekonomiska politiken i ECB är reglerad i fördrag. Ingen demokrati i världen är utformad på det sättet. Det blir inte Sveriges folkvalda riksdag, utan oavsättliga bankdirektörer i Frankfurt som har makten.

EMU är inget fredsprojekt. Lär av historien. Att bygga imperier i Europa har aldrig gynnat freden. I en valutaunion kommer man inte att kunna ta hänsyn till alla enskilda länders ekonomiska förhållanden. Det blir de stora ländernas behov som blir avgörande. Det riskerar att öka spänningarna mellan EMU-länderna. Vi får inte mer fred för att vi bygger upp en militär supermakt, som rustar sig mot resten av världen. Fred får man genom att samarbeta, inte genom att bygga murar. Sverige har haft fred i snart 190 år.


Några Citat..
Ja, är det mest extrema alternativet eftersom det är för alltid. Inget land har någonsin lämnat en valutaunion om det inte varit för krig eller totalt sönderfall.
Stefan Carlén

Ett Nej till EMU skulle innebära en chock för makteliten i Sverige och alla dess lakejer som är vana att slicka uppåt och sparka nedåt. Ett Nej skulle innebära att en fläkt av demokrati och frihe...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Rädda demokratin - Rösta nej!

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2004-05-11]   Rädda demokratin - Rösta nej!
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2869 [2020-10-26]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×