Bosmandomen - ett hot mot idrottsrörelsen?

1841 visningar
uppladdat: 2006-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syftet med uppsatsen är att undersöka möjligheten för idrottens särart och regelverk att existera inom ramen för EG-fördraget. Syftet är även att utröna vad som är idrottens verksamhet. Är det kultur, en folkrörelse eller en marknad och var går gränserna för detta? Utgångspunkten för denna analys är EG-domstolens avgörande i Bosmanmålet. I uppsatsen diskuteras Bosmandomens inverkan på fotbollen i Sverige, Europa och delar av övriga världen. Uppmärksammade idrottsliga rättsfall från tiden efter Bosmandomen redovisas för att beskriva nuvarande rättsläge. Det internationella fotbollförbundet FIFA:s regelverk ställs mot de EG-rättsliga reglerna. Frågan om det enligt EG-rätten är lagligt att, som FIFA, ha särskilda regler för spelare under 23 år gällande utbildningsersättning och övergångar besvaras. Den mest centrala distinktionen som bör göras för att förstå idrottens roll inom EG-rätten, är den om idrottens verksamhet. Redan i rättsfallet Walrave & Koch från 1974 var EG- domstolens utgångspunkt att idrott kan bedömas utefter gemenskapsrättsliga regler endast om den grundar sig på ”ekonomisk aktivitet” såsom avses i EG-fördragets andra artikel. En betald anställning eller tjänsteprestation som exempelvis att vara hel- eller halvprofessionell fotbollsspelare har ansetts vara ekonomisk verksamhet. I Bosman- domen fastställdes att EG-fördragets grundläggande principer syftar till att undanröja hinder för arbetstagares gränsöverskridande rörlighet och att detta gäller även idrott så länge det rör sig om en ekonomisk aktivitet inom ramen för den inre marknaden. Det kan finnas möjlighet för särreglering, ett ”idrottsundantag” men berättigande grunder förelåg inte i detta fall. Trots detta kom domstolen fram till att idrotten har unika karaktäristika och framhöll att vissa idrottsregler, eller icke-ekonomiska regler gällande idrotten som sådan, inte lyder under EG-rätten. De nya internationella övergångsreglerna för fotbollsspelare innebär en väsentlig inskränkning av Bosman-domens effekter och de EG-rättsliga principerna om fri rörlighet. En slutsats är att det europeiska fotbollförbundet UEFA inte dragit någon lärdom av historien. De tror sig ha, och vill ha abs...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Bosmandomen - ett hot mot idrottsrörelsen?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-01]   Bosmandomen - ett hot mot idrottsrörelsen?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=28672 [2020-04-08]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×