Hantering av köpessymaskiner på VSM Group

1382 visningar
uppladdat: 2006-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
SammanfattningSyftet med detta arbete är att undersöka huruvida man på Viking Sewing Machines (VSM) skall sköta hanteringen av de symaskiner som företaget köper in från leverantörer i fjärran östern. Skall företaget inom egna lokaler sköta lagerhanteringen eller skall de fortsätta som i dagsläget med att företaget Schenker hanterar lagerhållningen?Det här är en intressant frågeställning men samtidigt en komplex sådan. Det finns flera aspekter att ta hänsyn till innan man kan komma till ett beslut. Det krävs ett grundligt arbete med prognosplanering, t.ex. på grund av de långa ledtiderna som motsvarar 3-4 månader. Det här är viktigt för att kunna hålla en hög leveransservice mot kund då det periodvis sker svängningar i försäljningen. Handeln med symaskiner är kraftigt säsongsbetonad, med ett uppsving under vinterhalvåret. För att kunna hålla en ledande ställning på marknaden under rådande konkurrensklimat har VSM tvingats att förändra i produktstrukturen, där de enklare maskinerna är på väg bort från den egna produktionen. Kvar finns de mer avancerade maskinerna med imponerande datorkraft som klarar av de mest avancerade sömnader och mönster. Maskiner som tagits bort från den egna produktionen har ersatts med ”billiga” köpesmaskiner från leverantörer i fjärran östern, för att kunna konkurrera i segmentet av enklare symaskiner. Den här förändringen har resulterat i att det är mer ekonomiskt att outsoursa verksamheten till så kallade låglöneländer. Vi har utfört en så kallad fallstudie, där underlaget för arbetet består av primär och sekundär informationsinsamling. Det här har gjorts för att kunna samla in de olika data som är nödvändiga för att besvara vår frågeställning och komma fram till ett beslutsgrundande resultat. Den primära informationsstudien består av resultatet av de intervjuer som gjorts på företaget och den sekundära datainsamlingen består av litteratursökning.Vi har räknat ut hur stor del av lagret som dessa köpesmaskinerna kommer att ta upp och detta har vi gjort genom att på olika sätt beräkna säkerhetslager och det totala maxilagret.Rapporten visar att lägga ut lagerhanteringen på en utomstående part medför en extra kostnad. Resultatet av studien är utformad så att kostnaden att ha maskinerna ”hemma” är jämförd med kostnaden att ha maskinerna på Schenker. Uträkningar visar att det är väsentligt dyrare för företaget att lagerhålla hos den utomstående parten. VSM har ett automatiserat system och på Schenker tillkommer det hanteringskostnader dvs. kostnader för in- och uttag utöver hyra av lager. Skillnaderna i att ha maskinerna på brätt i VSM:s lager är alltså betydligt billigare jämfört med att ha dem på pall hos Schenker. Att lagerhålla maskinerna ”hemma” skulle också medföra en rationalisering av hanteringen då maskinerna skall säljas och pallarna skall packas om till respektive adress. Att i VSM:s lager ha maskinerna i datasystemet och i ett redan fungerande packningssystem tar alltså bort den arbetsbörda som tillkommer med att ha dem på Schenker. De siffror som inte tagits i beaktni...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Hantering av köpessymaskiner på VSM Group

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-01]   Hantering av köpessymaskiner på VSM Group
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=28535 [2020-05-26]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×