Feminism

7 röster
26257 visningar
uppladdat: 2004-02-27
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning

In my heart I think a woman has two choices: either she’s a feminist or a masochist.

Gloria Steinem

Jag valde att göra ett arbete om feminism eftersom jag själv är ganska intresserad av det. Ofta tycker jag mig se orättvisor i samhället som missgynnar oss kvinnor. Jag blir arg men vet inte riktigt vad jag kan göra för att förbättra kvinnornas ställning. Efter att ha gjort detta arbete känner jag att jag har fått bättre inblick i problemet. Det är inte bara att slänga in några kvinnor i riksdagen och säga att nu har vi ett jämställt samhälle. Nej, problemet är större än så och omfattar alla normer och regler som vi lever med.


Frågor

Jag har utgått från tre frågor när jag gjort arbetet.

• Vad är feminism för något?
• Vad kämpar feminister för?
• Kan män också vara feminister?


Vad är feminism för något?

Feminism: En åsiktsriktning som strävar efter att förbättra kvinnans ställning i samhället och åtminstone uppnå jämställdhet med mannen.

Enligt Svenska Ordboken från Esselte Studium.

Feminism innebär jämlikhet mellan kvinnor och män. Man vill arbeta bort kvinnoförtrycket som fortfarande pågår och uppnå rättvisa mellan könen. Men feminismen förespråkar också för alla mänskliga rättigheter och friheter. Religion, kön, klass, färg eller sexuell läggning spelar ingen roll. Det ska vara jämlikt mellan alla människor, överallt.

Vi lever i ett genussystem och har nästan alltid gjort det. Kvinnan är underordnad och mannen överordnad. Därför så tror jag att det alltid har funnits feminister som vill förbättra kvinnornas möjligheter, men de har haft mycket svårare att framföra sina åsikter än vad vi har nu. Om vi ska ändra på detta genussystem så blir det en ändring på hela samhället och alla dess regler.

Mannen är normen, människan. Kvinnan är det otydliga och problematiska. Det andra, som inte är mannen. Hur har det blivit så här? Jag tror att det är en mycket lång utveckling som har format samhället såhär. Men hur kan vi fortfarande leva efter dessa regler? En bov i dramat tror jag kan vara alla religioner. I många religioner så är mannen normen. Han som skapas först och han som står Gud närmast. Eftersom religionerna fortfarande lever efter alla dessa år så hålls vi kvar i de gamla systemen utan att vi är medvetna om det.
Jag tror att det är bra att veta om att samhället är uppbyggt såhär. Om man vill ändra på något så måste man ju först veta om det!

Det finns många olika feministiska inriktningar. Här kommer en kort beskrivning av fyra av dem.

Likhetsfeminism: De lyfter inte fram könens olikheter utan likheterna och rättvisan. Både kvinnor och män kan arbeta och ta hand om barnen och familjen. De tycker att flickor och pojkar omedvetet fostras till olika roller. Flickor till att ge plats och pojkar till att ta plats. Skillnaden mellan könen är alltså socialt konstruerad och man bör motverka det. De flesta feminister är likhetsfeminister.

Särartsfeminism: Den uppstod 1884 då en kvinnorörelse bildades. De strävade efter att kvinnor skulle få större möjlighet att utbilda sig. Särartsfeminister vill lyfta fram de skillnader som finns mellan könen och att kvinnans egenskaper ska bli lika accepterade som mannens. Alla ska värderas lika.

Marxistisk feminism: De vill inte bara förbättra kvinnornas ställning i samhället utan också arbetarklassens. De menar att om man inte kan bestämma över sitt yrke och är nedtryckt som kvinna, så är man dubbelt förtryckt.

Radikal feminism: De menar att kvinnan är underordnad eftersom hon föder barn. Men nu för tiden är oftast inte kvinnan så beroende av mannen. Hon kan ju till och med föda barn utan att ha haft kontakt med en man. Här kan man skapa nya könsroller.

Jag tror inte att det viktigaste är att veta vilken speciell gren man tillhör utan mer vad man själv tycker. Man kanske har en blandad uppfattning mellan några olika grenar. All feminism har ju i alla fall ett gemensamt mål, jämlikhet!

Men hatar feminister män? Det är en vanlig fråga. Feminister arbetar inte mot enskilda män utan mot det systemet som skiljer män och kvinnor åt. Oftast är det kvinnorna som missgynnas, men även vissa män kan drabbas.

Jag hoppas att i framtiden så kommer feminism och olika kön vara helt ointressant. Istället tittar man på skillnader mellan olika personer och individer.


Vad kämpar feminister för?

Som jag nämnt tidigare så kämpar de för ett jämlikt samhälle, främst mellan kvinnor och män. De vill att kvinnor ska få en bättre ställning i det samhälle och de systemen som vi idag lever i. För att vara feminist så behöver man inte vara med i någon förening eller parti utan det räcker att bara ha den åsikten.

Kan män också vara feminister?

Ja, självklart kan män också vara feminister. Även om det inte är lika många som kvinnorna så finns de. Som jag sagt tidigare så arbetar inte feministerna emot män utan de arbetar mot det invanda systemet. De vill bara få ett mer jämlikt samhälle. Det spelar ju ingen roll om man är man eller kvinna. Alla individer kan ha den åsikten och därför kalla sig för feminist. Jag tror att det är många män som har fördomar mot feminism och inte riktigt vet vad det innebär. Därför håller de sig så långt borta ifrån det som möjligt och blir rädda så fort man nämner ordet. Det är synd, för om männen bara skulle veta lite mer om feminism så skulle de nog inte tycka att de är så konstiga. Feminister kämpar ju faktiskt för en sund tanke.

Analys

Så svårt det plötsligt visade sig vara att förklara vad feminism egentligen är. Jag letade ganska länge efter en bra beskrivning men kom tillslut fram till att det klokaste var nog att ta det bästa av alla förklaringar och lite vad jag själv tänkte och sen sätta ihop allt. Jag är nöjd med svaret på min första fråga och tycker inte att jag hade kunnat få det kortare. Jag tror att jag har fått med det mesta av vad feminism innebär och det var det jag ville få med när jag skrev frågan.

Min andra fråga tycker jag så här i efterhand var ganska onödig. Jag fick ju med allt om vad de kämpade för i första frågan eftersom det hörde hemma där också. Men jag tog ändå med den i arbetet eftersom jag hade skrivit den från början.

Att killar kan vara feminister tycker nog inte så många är konstigt men jag ville ändå ta med den frågan för att förtydliga det. Feminism handlar ju inte om kön utan om ett sätt att tänka.

Det har varit intressant att arbeta om feminism och jag känner verkligen att jag har lärt mig något som jag kan ha användning för i framtiden. Jag var väl precis som många andra innan och tänkte: feminister, det är väl de där som hatar män. Men nu vet jag hur fel jag hade och hur lätt fördomar kan krossas med hjälp av kunskap.

Att göra arbetet var väldigt skönt eftersom det var så fritt. Det är bra att ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Feminism

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2004-02-28

    Jag tycker att det är jättebra

Källhänvisning

Inactive member [2004-02-27]   Feminism
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2834 [2020-08-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×