Sveriges grundlagar

6 röster
23626 visningar
uppladdat: 2000-10-20
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

1.Sverige har fyra grundlagar -vilka? Vad innehåller respektive grundlag?Regeringsformen RF

-Den viktigaste grundlagen

”All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Den offentliga makten utövas under lagarna." Detta utdrag ur regeringsformens inledning beskriver hur Sverige styrs.”Innehåller:

 Bestämmelser om grundläggande fri- och rättigheter.

 Religionsfrihet

 Mot dödsstraff

 Mot kroppsstraff, tortyr och medicinsk påverkan för att få fram yttranden.

 Skydd för det svenska medborgarskapet

 Allemansrätten

 Kostfri grundskoleutbildning

 Yttrandefrihet

 Informationsfrihet

 Mötesfrihet

 Demonstrationsfrihet

 Föreningsfrihet

Tryckfrihetsförordningen TF

Värnar om det fria ordet i tryckt form

”Med tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt att, utan några av myndighet eller annat allmänt organ i förväg lagda hinder, utgiva skrifter, att sedermera endast inför laglig domstol kunna tilltalas för deras innehåll, och att icke i annat fall kunna straffas därför, än om detta innehåll strider mot tydlig lag, given att bevara allmänt lugn, utan att återhålla allmän upplysning.”Denna lag är inte lika exakt som regeringsformen, vilket betyder att den kan ”gå till” domstol.

Handlar om:

 Anonymitet

 Du som svensk ska ha rätt att föra fram din tankar och åsikter.

 Meddelarfrihet (man ska kunna något om nån annan, anonymt, utan att bli straffad)

 Man får inte kränka någon annan

 Bara en person kan ansvara för en tryckt skrift.Yttrnadefrihetsgrundlagen YGL

Ganska lik tryckfrihetsförordningen på många sätt, men sträcker sig utanför det tryckta ordet.

Skyddar även radio, tv, film och video.

”Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att i ljudradio, television och vissa liknande överföringar, filmer, videogram och andra upptagningar av rörliga bilder samt ljudupptagningar offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.”Skapar rätten till:

 Fritt meningsutbyte

 Fri, allsidig upplysning

Fritt konstnärligt skapandeSuccessionsordningen SO

Kortaste grundlagen

Innehåller:

 Bestämmelser om tronföljden i Sverige

 Regeringen måste ge sitt godkännande när prinsar och prinsessor ska gifta sig.

 Kungen måste vara av ren evangelisk lära, lutheran.2. Hur ändrar man en grundlag?Riksdagen måste fatta samma beslut två gånger med ett val emellan. Detta är för att förhindra att en tillfäll...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Sveriges grundlagar

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2000-10-20]   Sveriges grundlagar
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=282 [2018-11-14]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

Logga in med Facebook