Energiberäkningar för passivhus

1170 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
AbstractClimate and environmental issues are of paramount importance. Researchers agreethat we must all contribute to a reduction of gases that contribute to climatechange. Energy consumption must decrease within all sectors and the promotionof renewable sources of energy must be introduced.Each sector should aspire to decrease its energy consumption. Energyconsumption is strongly linked to waste gases that contribute to climate change.Passive houses are a part of the construction industry's methods to attain energyconservation.Passive houses are derived from low energy houses and super insulated houses. Apassive house is intended to obtain heat from the inhabitants and through theiractivities. The house is built so that heat losses through the climate shell (doors,windows, walls, floors and ceilings) and the ventilation system are decreased. Inorder to get a good indoor environment it is important that the ventilation andheat recycling system working together, hold the energy consumption down. Thisis how faculty people usually present a passive house to someone who has notconsidered the concept before.I would like to turn the focus from heating to cooling. Houses with large glassfacades facing south and a closed climate shell risk too high an indoortemperature. How do we plan houses so that they don’t need a cooling system? Isprotection from the sun enough?During the planning of a passive house, efforts are made in order to let the housebe dependent on a small heat battery during the coldest parts of the year. Myapproach to passive houses became an effort to see how solar radiation influencesclosed and highly insulated units.The heating of houses in my calculations was not influenced to any extent by therotation of the building. When heating buildings the sun’s radiation only plays asmall part. When the sun’s radiation is most concentrated no active heating isrequired. It is important to note that solar radiation cannot be depended upon atall times especially in winter. Of course, with sun protection, energy needed forheating will increase but energy for cooling will decrease.Sun radiation influences active cooling as shown in my software program.Increased sun radiation requires increased active cooling for alternatives in mystudy without sun protection. The alternatives with sun protection are noti...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Energiberäkningar för passivhus

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Energiberäkningar för passivhus
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=27994 [2020-02-25]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×