Olika på lika villkor: en kvalitativ analys av särartsbegreppet i Hertha under åren 1919-1922 och 1991-1994

1576 visningar
uppladdat: 2001-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Uppsatsen behandlar frågan om särartsfeministiska argument i Fredrika Bremer-förbundets tidskrift Hertha under perioderna 1919 - 1921 och 1991 - 1994. Med särartsfeminism avses åsikter och argument som hämtar sin feministiska slagkraft från uppfattningar om att olikhet mellan könen stammar från biologin och naturen. Könsskillnaderna sträcker sig också över de fysiska olikheterna och ger en särskild kvinnlighet respektive manlighet oberoende av social kontext. På grund av att könen är olika behövs både män och kvinnor inom de flesta områden, men på olika sätt. Bakgrunden och inspirationen till detta resonemang har författaren hämtat ur Nina Björks bok Under det rosa täcket (1996), som behandlar de nya särartsströmningar hon tycker sig se under 1990-talet. Syftet med uppsatsen är att se om och hur särartsfeministiska argument förekommer. Problemställningen har bearbetats genom läsning av Hertha under de båda perioderna. Genom tematisering har uttrycken för särart samlats och analyserats. Dessa har sedan kopplats till några av de begrepp författaren använder sig av för beskriva sina utgångspunkter. Resultatet av analysen kan sammanfattas som att särartsfeministiska argument förekommer inom båda perioderna. Dessa tar sig uttryck på olika sätt, i de äldre årgångarna främst genom betonandet av kvinnors särskildhet. Denna särskildhet anses komplettera männens egenskaper och är nödvändig för ett gott samhälle. I de y...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Olika på lika villkor: en kvalitativ analys av särartsbegreppet i Hertha under åren 1919-1922 och 1991-1994

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2001-01-01]   Olika på lika villkor: en kvalitativ analys av särartsbegreppet i Hertha under åren 1919-1922 och 1991-1994
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=27734 [2019-06-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×