Varför accepteras inte homosexualitet inom kristendomen och av svenska kyrkan?

5 röster
14085 visningar
uppladdat: 2004-02-26
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
I Paulus brev till de kristna församlingarna i Bibeln står det att läsa: "Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt, likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra, så att män bedrev otukt med män. Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse.." (Rom 1:26-27).

Detta citat har i alla tider tolkats av fundamentalister som att all homosexuell kärlek och närhet kategoriseras som just otukt. Men i själva verket hade inte homosexualiteten samma kulturella och sociala förankring då som idag, utan den var vanligast förekommande bland gifta män som utnyttjade pojkar. Homosexualitet var även förknippat med prostitution. Även senare, så långt fram som under antiken, förekom denna form av sexuellt utnyttjande, eftersom den högsta kärleken ansågs av bl.a. romarna vara just mellan två män.

I sina brev, där Paulus talar om homosexualitet, utelämnar han trohet, varaktiga relationer och kärlek. Han såg hur människor utnyttjades och förnedrades i samband med prostitution och perversioner, inte den homosexuella samlevnad som vi kan finna i dagens samhälle, som är präglad av samma respekt och ömhet som i ett heterosexuellt förhållande.
I första Korinthierbrevet (1Kor 6:9-10) kan vi läsa: "Har ni glömt att ingen orättfärdig skall få ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Inga otuktiga eller avgudadyrkare eller horkarlar eller män som ligger med andra män (inga som är tjuvaktiga eller själviska, inga drinkare, ovettiga och utsugare) - ingen sådan får ärva Guds rike.."

För de människor som bekänner sig till kristendomen kan bibeln vara mycket svår att tolka när det som i ovanstående exempel är så tydligt vad Paulus anser om sexualitet män emellan. Min åsikt är, precis som många andras, att allt i bibeln måste anpassas till nutid och tolkas på ett mer symboliskt sätt än en bokstavlig tolkning. En annan aspekt av problemet är att Paulus ord de facto inte är Guds och att tolka dem som detta och lyda hans ord blint, strider mot det första guds bud: "Du skall icke hava några andra gudar jämte mig."

Andra exempel på att Paulus ord inte lämpar sig för dagens samhälle är "Judarna trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten" (1 Thess 2:15) och "Kvinnan skall ta emot undervisning i stillhet och alltid underordna sig. Att själv undervisa tillåter jag henne inte och inte heller att bestämma över mannen, utan hon skall hålla sig tyst och stilla" (1Tim 2:11-12). Dessa exempel lämpar sig utmärkt för ny-nationalsocialistiska rörelser och kvinnoförtryck! Självfallet inser de flesta kristna att i de ovanstående fallen så har samhället faktiskt förändrats. Kvinnan behöver inte tiga i församlingen, hon kan deltaga precis som mannen, och hon kan till och med leda församlingen som prästvigd! Trots denna avsevärda förbättring så bibehålls Paulus ord om just homosexuella som prejudikat inom kristendomen.

I Tredje Mosebok 18:22 kan vi läsa "Du får inte ligga med en man, som man ligger med en kvinna; det är något avskyvärt.." och i samma bok vers 20:13 "Om en man ligger med en annan man som med en kvinna, har de båda gjort något avskyvärt. De skall straffas med döden, skulden för deras död är deras egen.." Fler påbud från dessa helighetslagar i Gamla testamentet är t.ex. påbudet för monogami, dvs. månggifte, förbud mot tatueringar osv. Slutsatsen vi kan dra är än en gång att bibeln har omtolkats, men varför inte påbudet mot homosexuell kärlek? Hur kommer sig detta? Finns det en djupare biologisk orsak till oviljan mot homosexuella, dvs. "eftersom homosexuella inte kan skapa liv ska de därför inte leva med varandra"? Eller gror fördomarna mot homosexuella djupare inom svenska kyrkan än i samhället? Finns det bland dem fortfarande människor som tror sig veta att homosexualitet är en sjukdom trots att det avskrevs på 1970-talet?

En annan tanke som kommit för mig är att Adam och Eva ju var de första människorna på jorden, men Gud sade aldrig åt dem att älska varandra, bara att föröka sig.
I "Befrielsen - Stora boken om kristen tro", utgiven av Svenska kyrkan, fördöms inte uttryck för homosexuell kärlek. Man sammanfattar det med att "Det som sker av och genom kärlek och präglas av ansvarstagande, ömhet och ömsesidig trohet kan a...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Varför accepteras inte homosexualitet inom kristendomen och av svenska kyrkan?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2005-05-24

    Man måste också tänka på att m

  • Inactive member 2011-11-14

    Väldigt bra text! Hjälpte mig väldigt mycket till mitt arbete inom religion i skolan!

Källhänvisning

Inactive member [2004-02-26]   Varför accepteras inte homosexualitet inom kristendomen och av svenska kyrkan?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2770 [2020-09-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×