Invandrare

3 röster
16136 visningar
uppladdat: 2004-02-25
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Källor: www.immi.se

Invandringspolitiken under de senaste decenierna har alltid varit ett hett ämne. Detta kan beror på att invandringen har öka kraftigt under de senaste 50 åren. Denna kraftiga ökning är följden av de krig och förtryckelser runt om i världen. Människorna som flyr från sina hemländer och gör det inte för att de tycker det är kul, utan för att de är rädda.
Men svenskarna har svårt att inse och förstå varför invandrare kommer hit. Man svenskar sig ofta frågan "Varför kommer de hit, har de inget eget hemland". Denna fråga tror jag de flesta ställer sig för att de inte vet att de är många som aldrig kan åka tillbaka till sitt gamla hem, eller återvända till sitt hemland. De vet inte att många är hatade av sitt eget folk eller är dödsdömda i sitt eget land. Hade de vetat det så tror jag att man aldig ställt sig den frågan.
Man kna även undra vilka som är "svenskar"? För finns det egentligen några riktiga ursvenska? Svartet är faktist nej, eftersom människan från böjan utvandrade från Afrika. Så man kan ju undra vem som egentligen är invandrare.
Man räknar med att de första männsikorna som bosatte sig i Sverige var Brommekulturens jägare, som någongång på 11.000 f.Kr var på jaktexpedition och råkade hamna i sydligaste Sverige.

Sedan mellan 11 000 och 6000 f.Kr tinar Inlandsisen bort i norra Sverige, vilket gör att männsikor kan bosätta sig högre och högre upp i Sverige. De mesta folket som bosatte sig i Sverige kom från den Europeiska kontineneten, vilket har gjort att vi blivit ett germanskt folkslag, tillskillnad från våra granne Finland som blivit ett slaviskt land. Där deras förfäder utvandrat från Asien.
Sedan under vikingatiden ökade invandringen i norden. Nordborna blev även kända som vikingar och började gör handelsresor till andra länder, vilket gjorde att andra folkslag sökte sig upp till
norden för att byta varor, visa bosattes sig även.

I början av medeltiden och fram till 1500-talet invandrade många tyskar,först som kyrkomän, men senare även som handelsmän. Britterna invandrade även under medeltiden, främst då kyrkomän med sina familjer. Det kom även många från övriga norden till Sverige. Gränsen mellan Danmark och sverige var i början av medeltiden en öppen landremsa, men allt eftersom århundraden gick hamnade den under vatten. Norrmännen invandrade också till Sverige, de flesta fanns i gränssområderna mellan Norge och Sverige, som i Värmland, Dalsland och Västergötland. Under denna period kom också mängder av finnar. De flesta bosatte sig i Mälardalen och i norra Sverige. Speciellt i Tornedalen, där det nu talas finska, fast det ligger inom Sveriges gränser.

Under sent 1500-tal invandrade även zigenare och romer, detta var ungerfär 50 år innan vallonerna lockades hit av järnhanteringen.

Under 1600-talet togs det hit en mängd kunnigt folk, så som byggare, stensättare osv. För Sverige låg väldigt långt efter i denna utveckling, ifall man ser på hur längt de kommit i övriga Europa. Jag menar medans grekerna skrev avancerade filosofiska teckter, satt nordborna på någon stubbe och knackade runstenar!

Sedan mellan 1700- och 1800-talet så har en rad konstnärer och filosofer från Frankrike och Italien invandrat.

Under 1800-talet kom även skottar för att starta bryggerier. Men under 1800-talet invandrade inte bara folk, utan de flesta utvandrade faktist. Man räknar med att ca 1,3 miljoner svenskar
utvandrade till USA, Canada, Australien och Sydamerika.

Men varför utvandrade så många männsikor då? Det är ju en fråga man kan ställa sig. Men den situationen som Sverige stod i då, står många länder i idag. Man hade ingen religionsfrihet, alla var tvungna att vara protestantiskt troende. Fattigdomen var även stor under 1800-talet vilket gjorde att många männskor svalt. Drömmen om ett bättre liv fick man i alla de annonser om Amerika, drömmarnas land.

Man kan jämföra det Svergige som var då med dagens fattiga länder., men det ända som skiljer dem år är att Sverige inte låg i krig med något annat land, eller hade inbördes konflikter. Liksom Sverige idag är som gårdagens Amerika då alla ville söka sig till det förlovande landet.
Efter första världskriget så blev Sverige på nytt ett invandrarland, från att ha varit ett utvandrarland i ungefär ett sekel. Men detta skedde successivt.

Efter Andra världskriget låg Europa i ruiner, men neutrala Sverige stod kvar detta gjorde att den svenska industrin gick på högvarv. Så den svenska arbetskraften räckte inte till. Man var helt enkelt tvungen att importera arbetskraft. Detta skedde väldigt lägligt eftersom krigets flyktingar från Tyskland, Norden och Baltikum behövde någonstans att ta vägen nu när deras länder var jämnade med marken. Så de flyttade till Sverige och tog jobb på de stora företagen.
Men i slutet av 60-talet och i början av 70-talet började arbetskraften avta. De andra ländernas industrier hade byggs upp och kommit ikapp Sverige. Så man uppfördes regler som omfattade invandringen i Sverige. Man skulle nu besluta om asyl på riksstadsnivå. För nu behövde man inte arbetskraft längre på samma sätt som innan. Flyktingarna kom nu inte till Sverige på grund av arbetsbrits utan på grund av t.ex. krig och ekonomiska själ. Så invandringar har nu kommit stötvis, alltså i samband med krig eller kriser, som Chile krisen.

Under 80-talet kom en ny våg av asylsökande till Västeuropa. Många kom från de länder där det kommunistiska förtrycket nu släppt, det blev nu enklare för folket att komma ut sina hemländer.
Många asylsökande kom även från Iran, Irak, Libanon och Turkiet, också från många afrikanska länder så som Eritrea och Somalia. Men eftersom flera sökte asyl i Sverige blev köerna större och större. Detta gjorde att man var tvungen att bygga mer och mer flyktingförläggningar, så de asylsökande hade någonstans att bo medan de väntade.

I början av 90-talet kom en ny stötvåg av invandring, denna gång från f.d. Jugoslavien där inbördeskriget var i full gång. Mängder av människor flydde från de krigsdrabbade länderna. Man räknar med att Sverige fick ta emot ca 100 000 jugoslaver och bosnier. Detta var den största siffran sedan andra världskriget.

Men 90-talet var inte bara ett mörkt decennium, sett från immigrations sidan. Den stora händelsen var ju att det kalla kriget slutade. Vilket gjorde att ekonomin började så sakta förbättras i många av de gamla sovjetstaterna. I flera länder uppfördes även långa vapenvilor som i Iran, Irak, Libanon och Eritrea. Detta gjorde att de asylsökande från dessa länder minskade.

Nu på 2000-talet har ett flertal kosovoalbaner evakuerats till Sverige på grund av de stridigheter i Kosovo som började redan innan millenniet. Man räknar även med att ta emot ett stort antal flyktingar från Afghanistan, om nu ett krig bryter ut därnere.

Under de senaste decennierna har invandringen i Sverige ökat, trots detta har invandrarpolitiken i Sverige blivit hårdare, och framför allt har den blivit mycket mer organiserad. För 30 år sen fanns det flera olika myndigheter som hade olika ansvarsområden inom invandrarpolitiken, vissa hade hand om tillståndsprövningar andra om asylbedömningar och flyktingmottagande. Allt var ganska krångligt och det gjorde att väntetiderna blev längre. Så med åren har man dragit ner på de olika myndigheterna.

När Sverige gick med i EU så blev invandrar politiken mindre krånglig. Man kunde nu göra gemensamma insatser enklare, och regler skapades för hur man skulle hantera invandringen. EU-samarbetet gjorde att kommunikationerna mellan länderna inom EU och med länderna utanför EU blev bättre för Sverige. Man kunde nu hjälpa till globalt att ta hand om flyktingkriser.
1997 beslutade riksstaden att man skulle skilja på invandring- och invandrarfrågor. Man skapade då Integrationsverket som tar hand om invandrarfrågor. Invandrarverket fick vara kvar och tar nu hand om invandringsfrågor. År 2000 bytte man sedan namn till Migrationsverket.
Det är viktigt att skilja på integrationspolitik och migrationspolitik, alltså invandringspolitik och invandrarpolitik. För de är inte samma sak. Invandringspolitik handlar om själva invandringen, alltså om de flyktingar som inte har svenskt medborgarskap. Invandrarpolitik handlar om invandrarna i Sverige.

Dagens invandrar politik i sverige håller på att förbättras. Man gör mer och mer för invandrarna, vilket jag tycker är bra. För det finns ju ändå en halv miljon svenska med invandrar bakgrund. I mars förra året tillsatte den socialdemokratiska regeringen en grupp som skulle förbättra den svenska integrationspolitiken. Man la bland annat förslag på att:

Flerspråga kunskaper ska vara en merit i arbetslivet.
 Inrätta kompletarande högskoleutbildningar för invandrare med utlänskutbilding.
Det ska kosta att diskriminera – inför antidiskrimineringsklausuler och dra in utskänkningstillstånden. Även storleken på skadestånden bör ses över.
Dessa punkterna jag valt ut tycker jag personligen är särskilt bra. Framförallt med flerspråkig kunskaper, detta behöver ju inte bara gynna invandrarna utan även svenskarna. Punket
”Det ska kosta att diskriminera” är ju inte bara ett hett ämne för alla invandrare utan även för alla de kvinnor som inte får jobb pågrund av deras kön. Så all integrationspolitik rör inte bara alla invandrare.

Ifall man ska se till invandrarpolitiken i helhet så tycker jag Sverige har lyckats ganska bra. Vi tar in lagom mycket flyktingar, mycket mer än vad våra nordiska grannar gör. Så jag tycker inte att vi ska dra ner på invandringen i Sverige, utan vi ska hålla samma nivå. Det är de andra länderna som ska ta in mera!

Men alla saker inte bra, det finns ett antal saker som jag tycker man borde förbättra. Bland annat flyktinganläggningars kvalitet. De flesta flyktingar lever trångt när de väntar på asyl här i Sverige. Inte för jag menar att de ska bo i lyxvillor, men det ska ändå vara en ganska hög kvalitet på boendet.

Något annat man borde ordna är nått slags regeister för alla invandrares utbildningar. För det finns en mängd invandrare som har långa högskoleutbildningar, men rena skit jobb. För att ingen vet att de har dem, eller för att man inte tror på dem. Detta skulle kanske hjälpa till att fixa läkare i den nu så krisande vården, där bristen på personal är stor.

Som jag skev högst upp så har invandrarfrågan varit ett hett ämne, särskilt nu de senaste åren, men har det inte alltid varit så, eller har det bara blommat upp de senaste åren. Jag tror som så att fördommarna mot invandrare har alltid funnit, och kommer förmodligen alltid att finnas, men skillnaden mellan nu och för 50 årsen är att människor idag vågar sägga vad de tycker och tänker. För 50 årsen var det tabu på att nämna det, det var något fult. Men idag så kan man säga sina åsikter.

Något som även har förändrats de senaste åren är att media har ett större inflytande. De kan påverka oss på både ett negativit och possetivt sätt. Som t....

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Invandrare

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2004-02-25]   Invandrare
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2748 [2020-10-31]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×