Hårdvarubaserade SOQPSK-algoritmer : En VHDL-implementation av algoritmer för att modulera & demodulera SOQPSK-signaler

1305 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Beroende på i vilken miljö man har tänkt att använda trådlös kommunikation behöver man hitta en modulationsteknik som passar under rådande förhållanden. I början på 1980-talet utvecklade den Amerikanska militären en modulationsteknik som kallas för Shaped BPSK (SBPSK) avsedd att tillämpas i kommunikationslänkar med satelliter. Vidareutveckling av SBPSK ledde sedan fram till en förbättrad variant kallad Shaped O?set QPSK (SOQPSK). På senare år har denna modulationsteknik börjat användas i civila tillämpningar och vidareutvecklats ytterligare för att ge den än bättre prestanda. År 2004 antogs SOQPSK som en modulationsteknik i den internationella ?ygplanskommunikationsstandarden, IRIG-106. Versionen av SOQPSK som antogs i IRIG-106 har ?era bra egenskaper som t. ex. dess spektraltäthet. Detta gör denna typ av modulationsteknik lämpad för kommunikationslänkar med bl.a. ?ygplan, satelliter och rymdsonder (‘deep-space’).Målet med examensarbetet har varit att implementera algoritmer för att skicka och ta emot SOQPSK-modulerade signaler. Dessa algoritmer skulle utvecklas i VHDL för att sedan syntetiseras och programmera en FPGA. Uppgiften har givits av Syncore Technologies AB i Linköping.Arbetet har resulterat i fungerande implementationer både i mjukvara och hårdvara. Hårdvarulösningen är veri?erad att klara bithastiheter upp till 30 Mbit/s. Teoretisk information om allmän modulering/demodulering och speci?kt kring SOQPSK behandlas i rapporten. Uppbyggnaden av en teoretisk sändar- och mottagarmodell utformad för SOQPSK-kommunikation beskrivs också i rapporten för att...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Hårdvarubaserade SOQPSK-algoritmer : En VHDL-implementation av algoritmer för att modulera & demodulera SOQPSK-signaler

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Hårdvarubaserade SOQPSK-algoritmer : En VHDL-implementation av algoritmer för att modulera & demodulera SOQPSK-signaler
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=27400 [2020-08-09]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×