Etisk syn på abort

22 röster
60240 visningar
uppladdat: 2004-02-21
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Abort, eller inte?

”Du skall icke dräpa”, säger ett utav de tio budorden i Bibeln, vilka enligt kristna människor är ett slags förteckning över de tio viktigaste reglerna/normerna i människans liv; detta legitimerar normen som säger att det är förbjudet att döda, åtminstone ur en kristens synpunkt. Diskuterar du rätt och orätt angående abort slås du omedelbart av den första och största frågan gällande detta ämne, nämligen om abort kan och/eller bör jämställas med mord? Bibeln talar även om Den gyllene regeln: ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, skall också ni göra för dem,” vilket föranleder utvecklandet av denna viktiga fråga gällande abort; nämligen huruvida ett foster, knappt 2-3 månader gammalt, är en människa och om ett ägg enbart är något slags organism, eller en redan levande varelse? Om det inte är en människas liv det handlar om, kan det väl inte heller handla om mord, eller en handling mot en annan medmänniska? Och således sträcker sig frågan än längre. Är det rätt att döda djur? Kan foster jämföras med djur? Är foster överhuvudtaget levande och har de känslor?

"Bibeln talar inte någonstans om abort i den bemärkelse som vi använder ordet, men det framgår ändå klart att i Guds ögon är det ett allvarligt brott att medvetet framkalla missfall… Livet är en gåva från Gud… Därför är det enligt Guds ord alltid fel att döda en människa - att ta ett liv som Gud har gett. Bibeln säger att Gud redan under graviditeten känner oss som människor, som individer… en människa är en människa oavsett vilket utvecklingsstadium hon befinner sig i.” – Thorleif Strindberg, Bibelfrågan, (http://www.geocities.com/Wellesley/Veranda/2733/). Liknande åsikter har även islam och katolicism, men hos dessa två religioner är denna åsikt mycket starkare uttryckt om man ser till hur deras anhängare brukar sin kunskap och sin religions ”regler”, dvs. ”hur de lever som de lärt”, åtminstone om man jämför med kristna i Skandinavien. I den moderna tiden är det fortfarande olagligt i vissa länder att göra abort, bl.a. i Schweiz, Irland och Polen, samt i de flesta muslimska länderna. Faktum är att fri abort endast förekommer i 1/3 av världen. Detta medför olagliga aborter, enligt WHO ca 10-20 miljoner per år; ca 400-500 kvinnor dör av sviterna efter aborten, (en dålig konsekvens). Det är konstaterat förbjudet med abort inom bl.a. muslimska och katolska församlingar, (ibland beror detta på vilket land man befinner sig i och vilken kultur som fluorerar där), vilket satt käppar i hjulet för de familjeplaneringsprogram som pågår i t ex Indien (olika kulturer och religioner), Iran (muslimskt) och Irland (katolskt), för att få ner födelsetalen genom bl.a. fri tillgång till preventivmedel och abort, samt sterilisering, (ännu en dålig konsekvens). I Sverige har vi fri abort fram till ungefär 18:e veckan, något som infördes 1975; det anses vara en mänsklig rättighet att välja själv, när och hur man vill ha barn. På 1200-talet förbjöds abort i Sverige med böter som påföljd, på 1600-talet ökades denna följd till dödsstraff. Det var först 1921, då kvinnans rösträtt kom, som synen på abort började släppa. Regeln om den 18:e veckan har medfört ett annat etiskt dilemma, då gränsen för när man kan rädda ett för tidigt fött foster ligger på 22 veckor; bör man av den orsaken flytta den första gränsen?

För att sätta in frågan i ett annat perspektiv kan vi titta på hur utilitaristen jämte deontologisten skulle svara på dessa frågor, eller med vilken metod. Den deontologiska etikern menar att handlingar är rätta/orätta oavsett vilka bra/dåliga konsekvenser de kan medföra, ett tankesätt som stämmer överens med t ex islam som vi talat om ovan. Man kan säga att de till viss del följer Kants Kategoriska Imperativ, att handla utifrån en regel om man skulle kunna tänka sig den som allmän lag, genom att de faktiskt har lagar som motarbetar eller helt förvägrar abort. Utilitaristen däremot hävdar att vi kan basera våra normer om rätt/orätt på konsekvenserna av våra handlingar, vilket kan jämföras med den svenska kristendomen, där synen på abort förmildrats med åren. Att ta livet av ett foster anses relativt rätt om det finns omständigheter som gör det opassande att ha barn, t ex fattigdom och ålder, eller helt enkelt att mor och far inte vill vara tillsammans, således inte ha barn tillsammans. En allt för fri syn anser jag. Men samtidigt har jag förståelse för förespråkarna beträffande denna fråga, då det tycks mig orätt att sätta barn till världen om man inte kan ta hand om dem. Jag antar att det gör mig till en utilitarist, eftersom jag tycker att man kan rada upp konsekvenser för och emot och på sätt få plus eller minus på någon utav de båda sidorna, och därefter handla utefter plussidan.

Vidare kan man dela upp frågan i olika etiska ismer gällande vem handlingen gagnar. När det gäller abort skulle jag vilja säga att det kan gälla alla tre: universalism, altruism OCH egoism. En kvinna kan göra abort enbart med tanke på sig själv, hon känner sig inte redo, hon vill upptäcka världen, hon tycker inte om barn, hennes pojkvän vill inte ha barn och hon vill behålla denne (egoism), medan en annan kvinna kanske gör det för att sänka befolkningstillväxten i sitt land (altruism), vilket tjänar hennes land, medan hennes hjärta blöder. En tredje kvinna, som bor i Kina, överväger möjligheten att göra sig av med sitt barn för att hennes förstfödda inte skall bli fråntaget sina tidigare förmåner, och för att det kommande inte skall födas till en orättvis värld där inget barnbidrag betalas ut och inga studier förekommer, för att det första fått det som staten tillåter, (universalism). Både hon, hennes varande barn och barnet som skulle ha kommit till världen tjänar på detta, då hon får behålla barnbidragen som betalats ut för det första barnet och det ofödda barnet slipper dåliga omständigheter, likaså det existerande barnet. Samtidigt tjänar hennes land och världen på detta, då överbefolkningen i Kina minskar och det således ”skapar” färre munnar att mätta.

Min åsikt har jag tidigare nämnt i förbifarten, jag ställer mig på utilitaristens sida, då jag tycker att vissa konsekvenser är av betydelse för avgörandet av frågan. Allra mest konsekvenserna för barnet om det föds. Själv skulle jag aldrig föda ett barn i den situation jag befinner mig i för tillfället. Oavsett det faktum att jag utan tvivel skulle bli deprimerad, kanske psykiskt skadad för livet, så vet jag att jag är på tok för ung, outbildad, ovetande och fattig för att kunna ge en annan liten människa exakt vad den behöver. Jag skulle därför välja...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Etisk syn på abort

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

 • Inactive member 2005-02-04

  Ursäkt mig, men Islam är inte

 • Inactive member 2005-04-05

  hej! jag tycker att det är sjä

 • Inactive member 2005-04-05

  alla kvinnor borde ha rätt til

 • Inactive member 2005-06-13

  Jag tycker inte abort är en sj

 • Inactive member 2007-09-11

  mycket bra arbet! jag undrar v

 • Inactive member 2007-12-05

  Självklart ska en kvinna få gö

Källhänvisning

Inactive member [2004-02-21]   Etisk syn på abort
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2740 [2018-12-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×