Från båt till folkrörelse : en studie av Dagens Nyheters skildring av veganer

1854 visningar
uppladdat: 2002-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Problem: Medierna är en viktig faktor i formandet av vår världsbild. Trots den nya kommunikationsteknologins framväxt är traditionella medier såsom press, radio och TV fortfarande den huvudsakliga källan till information för oss medborgare. Det är den av journalister skapade bilden av verkligheten, snarare än verkligheten själv som sedan ligger till grund för våra handlingar. Det är därför viktigt att kritiskt granska och ifrågasätta denna bild. I denna uppsats har en liten del av det medieutbud som når oss undersökts. En intressant grupp är veganerna där studier avseende rapporteringen kring dessa inte tidigare gjorts. Veganer har kommit att figurera mer i massmedia under 1990-talet. Dagens Nyheter som är den största, rikstäckande morgontidningen och även den mest normgivande tidningen i Sverige har i allra högsta grad bidragit till att skapa bilden av veganer. Syfte: Syftet med denna uppsats var att undersöka, beskriva och analysera hur veganerna presenterats, debatterats och behandlats av DN under en tioårsperiod, från den 1 januari 1993 till och med den 31 december 2002. Utifrån textmaterial i DN undersökte vi om skildringen av veganerna förändrats över tid, och ifall fenomenet förflyttats från en marginaliserad sfär av samhället till en mer legitim sådan. Bilden i medierna, den utsträckning den skildras i, och den nyans bilden antar har betydelse för hur fenomenet värderas i den privata och offentliga sfären. Fokus låg på vilka frågor som uppmärksammats och hur dessa blivit omtalade. Vidare studerade vi hur veganen skildrats som person och vilka verktyg som använts för att bygga denna bild. Undersökningen: För att infria vårt syfte studerade vi artikelmaterialet berörande veganer och veganism under en tioårsperiod. Genom sökmotorn Presstext fick vi åtkomst till undersökningsmaterialet, vilket utgjordes av 689 artiklar under den givna tidsperioden. Materialet systematiserades och tematiserades som nästa steg, vilket bidrog till kunskaper om vilka teman som uppmärksammats samt hur veganen som person blivit omtalad i olika sammanhang. Genom en innehållsanalys, närläsning av tre artiklar, framkom information om vilka verktyg som använts för att bygga bilden av veganen. Slutsatser: Det som framkommit under studien är att veganer och veganism ofta skildras på ett stereotypt sätt. Men samtidigt figurerar det så många olika stereotyper att skildringen ändå kan benämnas nyanserad. Ofta får en person ge ansikte åt rörelsen och det abstrakta blir därmed mer konkret. En annan slutsats är att begreppet "vegan" i artiklarna fått känneteckna flera företeelser som egentligen inte kan tillskrivas just veganen. Veganer har blivit mer uppmärksammade och anledningen till detta är främst att fenomenet är tacksamt att sammankoppla med diverse andra nyheter som har högt läsvärde, såsom politik, kriminalitet, ungdomskultur, kostinformation samt filosofi. Förklaringen till de ibland väldigt idylliserande reportagen går att finna i journalisternas yrkesideal att sätta sig i opposition till makten och rådande normer och att detta påverkar deras skildring av extremgrupper. Ett motiv till den ibland oförklarligt negativa bilden av veganer kan ligga i att deras sät...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Från båt till folkrörelse : en studie av Dagens Nyheters skildring av veganer

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2002-01-01]   Från båt till folkrörelse : en studie av Dagens Nyheters skildring av veganer
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=27287 [2020-02-19]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×