Grön elproduktion i Sverige: en studie av faktorer som påverkar valet av grön el

1679 visningar
uppladdat: 2004-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syftet med uppsatsen är att med hjälp av en binär modell klargöra vad det är som styr att en del svenskar väljer att köpa grön energi, genom att ta reda på vilka faktorer som påverkar sannolikheten att en genomsnittlig individ väljer att köpa "grön el". Samt att se hur framtidens intresse är för grön el. Ett delsyfte med uppsatsen är att göra en jämförelse mellan Sundquists doktorsavhandling från 2002 och Temo ABs undersökning från 1998 för att se om kunskapen och attityderna kring grön el har förändrats. Temos studie var en klartläggning av svenskarnas kunskaper om beteende och attityder kring grön el, studien gjordes för Sveriges elleverantörer. Uppsatsen begränsas till att bara gälla de svenska villahushållen och hur de uppfattar, väljer samt intresserar sig för grön el. Den lägger sin grund på avregleringen av elmarknaden i början av 1996, som gjorde det möjligt för svenska naturskyddsföreningen (SNF) att utveckla kriterier för elleveranser baserade på förnybara energikällor. I och med avregleringen så ökade valfriheten för konsumenterna och det skapades förutsättningar för en ökad konkurrens. Försäljningen av grön el, mellan åren 1996 och 2001, har ökat med 10 TWh. Idag står den gröna elen för nio procent av den totala marknaden i Sverige. Resultatet av uppsatsen grundar sig på enkäten som Sundquist skickade ut till 1000 slumpmässigt utvalda villahushåll i Sverige under 2002. En slu...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Grön elproduktion i Sverige: en studie av faktorer som påverkar valet av grön el

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2004-01-01]   Grön elproduktion i Sverige: en studie av faktorer som påverkar valet av grön el
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=27219 [2021-04-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×