Effektiv marknadsföring : En studie av aktivitetsföretaget Chaos Paintball

1429 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Mellan år 2005 och 2006 ökade investeringarna på marknadsföring i Sverige med nästan 10 % och omfattade därmed över 60 miljarder SEK. Dock är stor del, enligt vissa upp till hälften, av dessa investeringar bortkastade pengar eftersom marknadsföring utförs felaktigt. Många företag satsar stort på sin marknadsföring endast för att konkurrenterna gör det och företagen trissar därför upp varandras investeringar trots att det finns få verktyg som verkligen kan mäta hur effektiva de olika marknadsföringsmedlen egentligen är.Ett värmländskt företag som växt rejält de senaste åren, med hjälp av marknadsföringsmedel, och därmed blivit den tredje största aktören inom sitt område är aktivitetsföretaget Chaos Paintball som detta examensarbete handlar om. Det visar sig dock att Chaos Paintball fram till och med år 2007 använt sig av ”trial and error” när det gäller deras marknadsföring och att företagets tillväxt gjort att inte allt för mycket tid har ägnats planeringen av marknadsföringen. Jag har därför identifierat vilken marknadsföring företaget använt sig av under år 2007 och försökt se om marknadsföringen har varit effektiv i form av hur aktivitetsbokningarna har fördelats under året.Jag har genomfört en studie på 146 stycken av Chaos Paintballs kunder under år 2007 där metoden kan beskrivas som en blandning av kvantitativ och kvalitativ där respondenterna intervjuades via telefon. Jag har använt mig av sekundärdata i form av uppgifter från Chaos Paintball om företagets marknadsföring, strategier, kostnader och hur bokningarna har fördelat sig under året.Företaget har använt sig av flertalet marknadsföringsmedel och har satsat på fåtal stora marknadsföringsperioder under året. Events, hemsida, annonsering, skyltning, radioreklam och företagsbil har under år 2007 utgjort de stora marknadsföringsposterna.Slutsatserna av min insamlade empiri var att Chaos Paintballs kunder är nöjda med företaget och bidrar med att marknadsföra företaget genom positiv word-of-mouth. Utöver en positiv ryktesspridning fungerar även Chaos Paintballs hemsida som något som gör kunderna medvetna om företagets existens. Marknadsföring som kunderna inte lägger märke till förrän...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Effektiv marknadsföring : En studie av aktivitetsföretaget Chaos Paintball

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Effektiv marknadsföring : En studie av aktivitetsföretaget Chaos Paintball
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=27063 [2020-08-11]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×