Ägarskiften i fåmansföretag : En studie om problemen vid ägarskifte

1429 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Bakgrunden till vårt arbete ligger i att Sverige står idag inför stora pensionsavgångar. Undersökningar visar att uppemot 140 000 företag kommer att behöva byta ägare inom den kommande 10-årsperioden och undersökningar visar även på att en stor andel av ägarskiften misslyckas. Den största anledningen till misslyckanden är dålig planering från företagarnas sida. Ägarna tycker det är jobbigt att ta itu med medan de fortfarande är verksamma.Syftet med vår uppsats är att diskutera problematiken kring ägarskiften i fåmansföretag. Samt att beskriva om det regelverk som finns för dessa fåmansföretag påverkar för att kunna göra lyckade ägarskiften i fåmansföretag. Vi vill även diskutera hur man går tillväga praktiskt för att genomföra dessa skiften så ekonomiskt och skattemässigt effektivt som möjligt både för gamla och nya generationen. För att undersöka detta har vi att använt oss av en kvalitativ undersökning där vi intervjuat personer som jobbar med dessa ägarskiften. Dock har respondenterna lite olika roller i arbetet med dessa skiften.I vår undersökning kom vi fram till att den vanligaste överlåtelsemetoden vid ett generationsskifte inom familjen är en gåva av aktierna till barnen. Här anser våra respondenter att avskaffandet av arvs- och gåvoskatten har haft stor inverkan och gjort det mycket enklare att genomföra ett sådant generationsskifte. Ägarbytena har blivit mycket renare och mindre ”gråzoner” måste användas. Det blir dock mindre och mindre vanligt att barnen tar över företagen. Detta då de sett hur föräldrarna slitit och de tycker inte att de fått tillräckligt tillbaka. Så försäljning till utomstående är kanske det vanligaste förfarandet nu och då är en ren försäljning av aktierna den vanligaste överlåtelsemetoden men det blir allt vanligare med inkråmsaffärer. D.v.s. själva rörelsen i företaget.De flesta företag brukar genomgå en förberedelsefas innan ett ägarskifte för att få ut pengar skattebilligt ur företaget. Då är en intern aktieöverlåtelse ett vanligt förekommande sätt. Man vänder sig också ofta till k:10an för att se om det finns något sparat utdelningsutrymme kvar till att dela ut en större summa pengar. k:10an är en blankett som personer som är företagsledare eller närstående till en företagsledare skall lämna som bilaga till deklarationen.Ett av de större problemen vid ett ägarskifte är finansieringen. Dels för köparen om företaget ska säljas till extern part, men även att hitta medel för att kunna kompensera den generation som ska lämna över företaget, och även eventuella syskon som inte ska jobba aktivt i företaget. Här är det inte ovanligt att reverser skrivs för att lösa problemet. Ett annat större problem är de familjerättsliga frågorna. Det är inte ovanligt att olika parter har olika värderingar av företaget. Speciellt när det ska räknas på vilken kompensation som skall utgå till syskon. Här kan det vara bra att ha en oberoende part som värderar företaget.Skattereglerna som berör dessa fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna har ingen hämmande effekt vid genomförandet av ägarskiften. De p...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Ägarskiften i fåmansföretag : En studie om problemen vid ägarskifte

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Ägarskiften i fåmansföretag : En studie om problemen vid ägarskifte
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=27058 [2020-12-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×