Svenska företagsetableringar i Ukraina - potentiella risker och möjligheter

1302 visningar
uppladdat: 2004-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Bakgrund och problem: Sedan Ukraina blev självständigt 1991, har Ukraina gått igenom stora förändringar. Ett land som under många år var stängd för omvärlden, öppnades och övergick på så kort tid till makroekonomi. Den nya marknaden lockade snabbt till sig omvärldens uppmärksamhet och möjligheterna med en verksamhetsetablering eller investering i Ukraina sågs som mycket stora. För ett företag kan Ukraina som ung marknadsekonomi föra med sig olika problem i form av en ständigt föränderlig lagstiftning, bristfällig information och brottslighet. Uppsatsens huvudproblem är – Vilka risker och möjligheter inträffar svenskrelaterade företag på marknaden i Ukraina? Syfte: Syftet med uppsatsen är att försöka belysa risker och möjligheter, som uppstår hos svenska företagare på den ukrainska marknaden. Avgränsningar: Uppsatsen omfattar endast svenskrelaterade företag på den marknaden i Ukraina. Metod: Uppsatsen baseras på studien som redan har gjorts av Exportrådet, så den innehåller den explorativa och beskrivande inriktningen med kvalitativ karaktär. I uppsatsen används sekundär data, som redan är tillgänglig för bearbetning. Den empiriska delen ger data om studien i ukrainskt affärsklimat med 15 svenskrelaterade företag i Ukraina och 8 stycken selektivt utvalda skandinaviska företagsledare. Resultat och slutsatser: Resultatet från studien har kopplats till insamlad litteratur som har analyserats. Sedan utifrån analysen har jag kommit fram till att de riskerna och möjligheterna, som inträffar de svenska företagare på den ukrainska marknaden, kan samtidigt representera hot och möjlighet. Förslag till fortsatt forskning: Det vore av intresse att göra en jämförande studie mellan ett eller flera av de svenska småföretagen vilka vill etablera sig på marknaden i...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Svenska företagsetableringar i Ukraina - potentiella risker och möjligheter

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2004-01-01]   Svenska företagsetableringar i Ukraina - potentiella risker och möjligheter
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=27041 [2020-07-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×