Skattereformer och makroekonomisk stabilisering under transition i Ukraina

1562 visningar
uppladdat: 2005-11-21
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Sedan Ukrainas självständighetsförklaring 1991 har landet arbetat med att reformera sin ekonomi till ett mer marknadsekonomiskt system. Denna process innefattar en mängd olika aspekter att ta hänsyn till som har stora effekter på ekonomin. I denna uppsats har vi valt att analysera en del av de otaliga reformer som finns, nämligen hur väl Ukraina har lyckats med sina skattereformer i syfte att införa marknadsekonomi i landet. Dessutom ämnar vi besvara frågan vilka effekter som skattereformerna har haft på landets ekonomi med fokus på hur statens intäkter förändrats samt utvecklingen av den makroekonomiska variabeln inflation och landets budgetunderskott. För att kunna besvara den förstnämnda frågan har vi använt oss av befintlig teori om den finanspolitiska transformationsprocessen samt analyserat skattebördan, skattestrukturen samt skattesatserna i Ukraina. Vi har dessutom tittat på de skattereformer som genomförts i landet. För att sedan kunna analysera de effekter som skattereformerna har haft på Ukrainas ekonomi, har vi tittat på historisk data över hur Ukrainas inflation respektive budgetbalans utvecklats över tiden. Vår slutsats är att landets skattereformer inte lett till någon nämnvärd intäktshöjning till statens budget som önskvärt. Trots flertalet lyckade reformer behöver landet bearbeta skattelagarna och skatteadministrationen ytterligare så att skattesystmet blir enklare och mer transperent. De intäktsförluster som skatterna bidragit till har lett till stora budgetunderskott i Ukraina. Denna obalans har staten, på grund av en svagt ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Skattereformer och makroekonomisk stabilisering under transition i Ukraina

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-11-21]   Skattereformer och makroekonomisk stabilisering under transition i Ukraina
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=27037 [2020-07-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×