"Jag tror aldrig man tänker så långt, man bara bläddrar igenom" - niondeklassares möte med tidskrifters skönhetsbilder

1259 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Studiens syfte är att undersöka om elever i år 9 är kritiskt granskande mot tidskrifters skönhetsbilder. För att dra paralleller mellan elevernas åsikter och föreställningar och det rådande samhället används för studien relevanta delar av följande teorier: socialkonstruktivism, kulturteori, postmodernism, vardagslivets estetisering samt kritisk teori. Tillsammans kompletterar dessa teorier varandra för att kunna förklara den verklighet som eleverna lever i. Studiens visuella metod bygger på fyra olika videofilmade fokusgruppsintervjuer med 5-6 elever i varje grupp. Vid bearbetning och analys av materialet användes Kvales (1997) metod ”ad hoc” samt trippelhermeneutiken (Alvesson och Sköldberg, 1994). Det syns genomgående i alla fokusgrupperna att eleverna saknar ett kritiskt förhållningssätt till bilder. Eleverna ser bara ”den verklighet” som de lever i just nu och funderar inte nämnvärt över hur skönhetsideal kan förändras med tiden och samhället. Eleverna ser bilder som utfyllnad för att till exempel göra en text roligare att läsa. Överlag saknar eleverna den källkritiska förmågan som S...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: "Jag tror aldrig man tänker så långt, man bara bläddrar igenom" - niondeklassares möte med tidskrifters skönhetsbilder

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   "Jag tror aldrig man tänker så långt, man bara bläddrar igenom" - niondeklassares möte med tidskrifters skönhetsbilder
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=27028 [2019-08-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×