Den medeltida inkvisitionen

7 röster
11095 visningar
uppladdat: 2004-02-06
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Ordets betydelse

Själva ordet kommer från latinska inquisi´tio av inqui´ro som betyder (under)söka, (ut)forska, söka bevis.


Vad var inkvisitionen?

Inkvisitionen var en påvlig domstol som upprättades år 1231 av Gregorius IX.
Domstolens uppgift var att eliminera olika kätterska rörelser som t.ex katarerna och valdenserna.
Syftet med inkvisitionen var att återföra kättere till den sanna tron, det vill säga den katolska kyrkans lära.

Katarerna kallade sig själva kristna, men eftersom de skilde sig så markant från den dominerande kristna kyrkan, räknas de som en egen religion.
Rörelsen uppstod i södra Frankrike och erkände två gudar, jahve och kristus. De förenade ickevåld, vegetarianism, reinkarnationstro, jämlikhet mellan könen och respekt för naturen med den västerländska kulturen.

Valdenserna var en sekt som grundades av en köpmann från Lyon vid namn Pierre Valdes. Medlemmarna gav bort alla sina ägodelar för att leva i fattigdom, likt apostlarna. Med tiden blev röreslen allt mer emot präster vilket ledde till att de fördömdes av kyrkan.

Inkvisitorerna, inkvisitionens tjänstemän, var oftast dominikaner och franciskaner. De tjänade direkt under påven och behövde därför inte lyda under biskopar eller abbotar. De hade speciella tribunaler, egna förhörs lokaler, fängelser, bostäder och arkiv.
Inkvisitionens tribunaler inrättades på de ställen i europa där de ansåg att det fanns flest kättare, Schweiz och områderna kring alperna, södra Frankrike, södra Tyskland, norra Italien och norra Spanien

År 1252 blev det tillåtet att bruka tortyr under förhören.

En av inkvisitionens viktigaste ideologer var teologen Nicolas Eymeric (ca 1320-1393). Han var inkvisitor i södra Frankrike och skrev 1376 en handbok vid namn Directorium Inquisitorum. I denna bok fastställde han olika former utav djävulsdyrkan.


Den inkvisitoriska processen

Generalinkvisition
Inkvivistionen inleddes med en allmän uppmaning till brottslingar att träda fram. De som erkände och ångrade sig bestraffades med botgöring eller något lindrigare straff. Sedan återupptogs de i kyrkan.

Specialinkvisition
De som inte trädde fram frivilligt fängslades och förhördes under tortyr. Om de ångrade sig fick de leva men sattes i fängelse, för det mesta på livstid.

Den värdsliga makten
De som vägrade erkänna och visa ånger, eller som återföll i brott, bestraffades med dödsstraff. Men det straffet verkställde inte inkvisitörerna. Syndaren överlämnades till den värdsliga makten. De utmätte straffet och det blev för det mesta att brännas på bål.

Det finns inga uppgifter om hur många som dog under inkvisitionens framfart. De flesta dömdes till botgöring, fängelse eller husarrest. En av dem som sattes i husarrest var Galileo Galilei. Han levde dock i en senare period än vad mitt arbete behandlar men jag tycker han är värd att nämnas ändå.


Galileo Galilei, en känd kättare
Galileo Galilei levde i Italien i början av 1600-talet. Galilei är idag mest känd som astronom, han uppfann teleskopet. Genom teleskopet kunde han se merkurius och venus olika faser och han upptäckte även jupiters sateliter. När han såg att de kretsade runt jupiter kom han att tänka på Copernicus teorier om att solen stod i centrum.
En grupp som snabbt tog till sig detta var skeptiker och ateister som gillade idén om en heliocentrisk världsbild, eftersom den antydde att Bibeln hade felaktigheter. I Bibeln kunde man nämligen läsa att det var jorden som stod stilla och solen som rörde sig kring den.
Men den katolska kyrkan såg inte med blida ögon på Galileis förehavanden, och speciellt inte då han samlade trosmotståndare runt sig. År 1615 kallades Galilei till inkvisitionen på förhör. Han förbjöds att tala om Copernicus teori, och måste ta tillbaka allt han tidigare sagt. Galilei löd inkvisitionen, men försökte förgäves i många år få förbudet att tala om Copernicus teori upphävt. År 1632 orkade han inte tiga längre utan gav ut boken "Dialogo sopra i due massimi sistemi tolemaico e copernicano" (Dialog angående de två motsatta världssystemen). Inkvisitionen kallade än en gång in honom och dömde honom denna gången till husarrest. Galilei spenderade resten av sitt liv i fångenskap, men inte i ett fängelse utan i husarrest hos vänner. Han dog år 1642.


Källor

Böcker:
• Den onde, från forna tiders djävulstro till modern satani...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Den medeltida inkvisitionen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2004-02-06]   Den medeltida inkvisitionen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2701 [2021-01-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×