Ett liv vid och på gränsen: en retrospektiv studie av ungdomars livsvillkor i Haparanda fram till år 2005

1196 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Studien är retrospektiv fram till år 2005 och syftet är att beskriva ungdomars lokala livsvillkor i en glesbyggds kommun. Studien försöker även utkristallisera de underliggande sociala faktorerna som inverkar till kvinnors och mäns val och förutsättningar att stanna kvar på orten eller flytta. Ansatsen utgörs av tillgänglig kvantitativ sekundärdata för att skildra de strukturella förhållandena i kommunen. Befintligt enkät material "Ung 2005" utgör studiens empiriska del där urvalsfrågor synliggör ungdomars inställning och upplevelser kring boende, framtid och livskvalité. Metoden är kvantitativ med en deskriptiv återgivning av undersökningen. Haparanda är en gränsstad med 10 184 invånare längst upp i Bottenviken. Den dominerande sysselsättningen utgörs av offentlig sektor samt privat handel och service. Nedskärningar har påverkat Haparandas arbetsmarknad och därmed har arbetstillfällena även minskat och den åldersgrupp som drabbades hårdast var ungdomar under 24 år. Kommunen har en hög utflyttning och trenden är att det är fler kvinnor än män som flyttar ut ur kommunen. Att vara ung och växa upp i en glesbyggds kommun innebär både strukturella som individuella möjligheter och hinder vilket i sin tur påverkar unga kvinnors och mäns livsvillkor. Beslutet att stanna kvar eller flytta från Haparanda är i allra högsta grad individuellt och förutsättningarna varierar beroende på kön, intresse och kontakter. ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Ett liv vid och på gränsen: en retrospektiv studie av ungdomars livsvillkor i Haparanda fram till år 2005

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Ett liv vid och på gränsen: en retrospektiv studie av ungdomars livsvillkor i Haparanda fram till år 2005
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=26978 [2020-08-14]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×