Valdeltagande i Haparanda: socialt perspektiv och valdeltagande bland sverigefinnar i Haparanda

1694 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
I uppsatsen redogörs för en statsvetenskaplig förstudie kring valdeltagandet bland sverigefinnar bosatta i Haparanda, vilken sverigefinnarnas sociala perspektiv är i relation till valdeltagande, och hur det kan tänkas påverka gruppens valdeltagande. Syftet för studien var att analysera en minoritets politiska deltagande i det kommunala beslutsfattandet. Problemet som är utgångspunkten är Haparanda kommuns låga valdeltagande, som är lägst i Sverige. Studien omfattade 38 intervjuer med sverigefinnar bosatta i Haparanda, tre intervjuer med sverigefinska riksdagsledamöter och två intervjuer med kommunala tjänstemän. Statistiskt material om Haparandas befolkning, med fokus på den sverigefinska befolkningen och dess valdeltagande, ur befintliga källor, användes. De teoretiska utgångspunkterna var dels grundläggande svensk teoribildning om valdeltagande och socialt perspektiv så som Iris Marion Young definierat begreppet. Det empiriska intervjumaterialet beskrevs dels som grupper av informanter som har liknande relation till Haparanda och Tornedalen och dels som teman aktuella för studien. De teoretiska begreppen tillämpades på materialet för att skapa analytisk tydlighet. Ur intervjumaterialet identifierades tre huvudgrupper som kan anses representera tre olika varianter av sverigefinskt socialt perspektiv, det perspektiv första generationens immigranter har, den andra generationens perspektiv och det speciella perspektivet en gränsflyttare har. Ur dessa perspektiv skapades en idealtyp för Haparanda-sverigefinskt socialt perspektiv. Ur det samlade statistiska materialet kunde Sven Oskarssons förmodan, om en koppling mellan viljan att integrera sig i det Svenska samhället genom medborgarskap och rösträtten i olika val som ger en benägenhet att delta i val, ges stöd. Slutligen kunde ett antal idéer för arbetet att höja valdeltagandet i Haparanda presenteras som slutsatser. Studiens angreppssätt och dess ringa omfång begränsar möjli...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Valdeltagande i Haparanda: socialt perspektiv och valdeltagande bland sverigefinnar i Haparanda

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Valdeltagande i Haparanda: socialt perspektiv och valdeltagande bland sverigefinnar i Haparanda
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=26958 [2020-08-14]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×