Tjänstemarknadsföring i eventföretaget Chaos Paintball : Sambanden mellan företagets marknadsföring och antal kundbesök

1442 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Denna uppsats är skapad åt företaget Chaos Paintball som är ett eventföretag som bedriver verksamhet i fem olika städer i Värmland och i Örebro.Företaget har under de senaste åren växt kraftigt och behöver nu svar på vilken marknadsföring som är den bästa för just detta företag. Syftet med uppsatsen är således att konkret ge råd om vilken sorts marknadsföring Chaos Paintball bör använda sig av för att nå ut till de målgrupper som företaget önskar att ha. Men även att visa på vilka förändringar företaget bör göra i sin organisation på grund av detta.För att kunna få svar på detta har vi använt oss av enkätundersökningar med tidigare kunder, insamlad kvantitativ data från företaget som analyserats på ett mer djupgående och kvalitativt sätt och intervjuer med företagets ledning. Detta tillsammans med de befintliga teorierna som vi använder oss av är grunden i denna uppsats.Våra slutsatser är bland annat att företaget bör ändra sin nuvarande traditionellamarknadsföring mot mer tjänsteinriktad marknadsföring. Men även att företaget bör särskilja marknadsföringen beroende på vilka kundgrupper de marknadsför sig mot. För att detta ska kunna genomföras ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Tjänstemarknadsföring i eventföretaget Chaos Paintball : Sambanden mellan företagets marknadsföring och antal kundbesök

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Tjänstemarknadsföring i eventföretaget Chaos Paintball : Sambanden mellan företagets marknadsföring och antal kundbesök
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=26762 [2020-08-11]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×