”Träd som är lärare” – En undersökning om barns uppfattningar och upplevelser av utomhusaktiviteter i matematik

1297 visningar
uppladdat: 2005-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syftet med detta examensarbete var att undersöka barns uppfattningar och upplevelser vid utomhusaktiviteter i matematik. Jag ville även ta reda på vilken betydelse rörelsen och leken har för barns lärande vid utomhusaktiviteter. För att söka svar på uppsatsens frågeställningar genomfördes en undersökning med barn från skolår 2. De övningar som användes handlade om begreppen dubbelt och hälften respektive geometriska former (cirkel, kvadrat, rektangel och triangel). Eleverna observerades under utomhusaktiviteterna och intervjuades sedan i smågrupper. Inledningsvis, som en grund för att kunna tolka undersökningens resultat, för val av utomhus-aktiviteter samt val av gruppsammansättning, genomfördes en litteraturstudie med fokus på lekens och rörelsens betydelse för lärandet. I litteraturstudien ingick även referenser som behandlar språkets och tecknandets betydelse för kommunikationen i matematik. Resultatet av litteraturstudien påvisar lekens och rörelsens betydelse för barns lärande. En fysisk aktivitet är en källa till glädje och den kan främja koncentrationsförmågan hos barn. Genom att integrera handen, hjärtat och huvudet i lärandeprocessen ökar barnet sin vakenhetsgrad. Resultatet av undersökningen och de genomförda utomhusaktiviteterna i matematik visar att elevernas uppfattningar av övningarna varierade. Några barn relaterade till att det var en viss aktivitet de genomförde, andra påpekade att det var speciella matematiska begrepp de lärde sig. Endast ett av de drygt tjugo barnen uppfattade aktiviteterna enbart som en lek. De flesta barnen upplevde övningarna som roliga och lärorika men tyck...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: ”Träd som är lärare” – En undersökning om barns uppfattningar och upplevelser av utomhusaktiviteter i matematik

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-01-01]   ”Träd som är lärare” – En undersökning om barns uppfattningar och upplevelser av utomhusaktiviteter i matematik
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=26659 [2020-02-25]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×