Droger

17130 visningar
uppladdat: 2004-01-23
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Vad är en drog?
Man kan märka att det är en drog genom att den ger berusning, den kan leda till beroende och den är giftig för kroppen.

Alkohol
Alkohol är en av många droger som finns och det brukar delas upp i tre olika grupper, öl, vin och sprit. Man märker att det är alkohol genom att den är färglös precis som vatten och den rinner lätt men den luktar stark och kan börja brinna. Alkoholen har en lägre kokpunkt än vatten, alkoholen börjar koka redan vid + 75 grader C men den har en högre fryspunkt den fryser vid – 114 grader C.
Alkohol är en av de vanligaste drogerna men anser alla att alkohol är en drog? Nej, det är långt ifrån alla som anser detta. Men varför tycker man då att detta inte är en drog? Kanske därför att det finns många som inte blir beroende.

Alkohol och Brott
Det förekommer ofta brott där alkoholen är inblandad men vanligast är slagsmål och misshandel, speciellt i närheten av en restaurang eller en krog där det serveras alkohol. Det förekommer även misshandel i hemmet då alkohol är inblandad. Andra brott som också förekommer är inbrott och stölder. 85-90 % av alla våldsbrotten har skett medan man har varit alkohol påverkad.

Alkohol och trafik
Din reaktions förmåga blir sämre när du har alkohol i kroppen man tänker även långsammare detta är ingen bra kombination i trafiken eftersom att man inte tänker lika fort och inte rör sig lika fort är det inte säkert att man hinner svänga eller bromsa i rätt tid. Man överskattar även sig själv och synen försämras man får sk tunnelseende, man hör sämre och man får även sämre balans men detta är bara några saker som händer med våran kropp som gör att man inte ska vara ute i trafiken när man har alkohol i kroppen.

Vi fungerar sämre med alkohol i kroppen, bl a händer följande:
• blir mindre skärpta
• överskattar lätt oss själva
• blir fumliga
• tänker långsamt
• blir långsammare i rörelserna
• får sämre balans
• hör sämre
• ser sämre – synfältet blir mindre sk tunnelseende.

Minst en tredje del av olyckorna i trafiken skulle kunna undvikas om människor inte var alkoholpåverkade.

Visste du att ungefär 150 – 200 människor drunknar varje år. Av dessa skulle ca 60% ha klarat sig om alkoholen inte hade varit inblandad.

Rattfylleri
Rattfylleri är det när man har mellan 0,2 – 1,0 promille alkohol i blodet och grov rattfylleri är när promillehalten överstiger 0,1.
Straff man kan få är följande:
Rattfylleri – körkortet indraget
- Dagsböter, villkorlig dom eller fängelse. Vanligtvis utdöms dagsböter om rattfyllan är en förstagångshändelse. Detta kan kombineras med villkorlig dom. Vid upprepade rattfyllerier kan det bli frågan om fängelse.

Grov rattfylleri – Körkortet indraget
- Dagsböter, villkorlig dom eller fängelse. Det är ganska likt straffet för rattfylleri men det här beror mycket på hur mycket trafik det var, vilken tid på dygnet och eventuella tidigare rattfyllerier.


Alkohol och känslor
Kroppen behöver berusning ibland men det kan vara i form av en vidunderlig naturupplevelse, en rockkonsert eller en förälskelse. Använder man alkohol vid dessa tillfällen så lär man sig inte att släppa loss och njuta nyktert och missar kanske chansen att få en naturlig ”kick”

Visste du att 1970 dog 35 personer av alkoholförgiftning, av dess var 5 kvinnor.
1988 dog 471 personer av alkoholförgiftning, av dessa var 119 kvinnor.

Alkohol och familj
De som är alkoholister d.v.s. de som missbrukar alkohol, utsätter ofta sin familj för svåra påfrestningar, misshandel och bråk är vanligt. Pengar som borde ha gått åt mat och räkningar går ofta till sprit och familjen får dålig ekonomi. Man slutar ofta arbeta och få då ännu mindre pengar, det hela slutar ofta i skilsmässa.

Narkotika

Vad är narkotika?
Ordet narkotika kommer från grekiskans ”narke” som betyder sömn, men det är inte bara de sömngivande och bedövande medlen som räknas som narkotika utan också starkt stimulerande och uppiggande medel klassas som narkotika.
Gemensamt för all narkotika är att man lätt blir starkt beroende av de och det centrala nervsystemet påverkas. Där styrs och regleras livsviktiga system som tankar, minnen, reflexer, andning, känsel och vilja.

Så här indelas narkotika i sverige
Opiater
Opium kommer ifrån opiumvallmon, morfin är starkare och utvinns ur råopium. I avancerade laboratorier kan man omvandla morfinet till heroin som är 4-5 ggr starkare än morfinet. Opium brukar rökas medan heroin både röks och injiceras med sprutor.
Opiater har dessa effekter:
• Lugnande, bedövande och smärtstillande i små doser. I större doser är de starkt berusande.
• Ett intensivt behov uppstår snabbt.
• Doserna måste ökas hela tiden för att få samma effekt som den första dosen detta kallas toleransökning.
• Risken för dödlig förgiftning och överdos är stor.
• Svåra och plågsamma abstinensbesvär uppstår när giftet lämnar kroppen som visar sig i form av svettningar, värk, feber, mm.
• Sexualdriften försämras kraftigt, män blir mer eller mindre impotenta och för kvinnor upphör menstruationen.
• Slemhinnor torkar ut och tandlossning är vanligt.
• Många följd sjukdomar uppstår p.g.a. många missbrukare är ointresserade av hälsa och hygien.

Centralstimulerande
Kokain är ett vitt och luktfritt pulver som framställs av kokabuskens blad och det vanligaste missbrukssättet av kokain är ”sniffning” och injicering. Det finns även flera konstgjorda (syntetiska) medel. Amfetaminet är vanligast och brukar tuggas (knapras), XTC (extacy) är ett piller eller pulver som är många gånger starkare än heroin, den har både centralstimulerande och hallucinogen effekt. Crack kommer från kokainet och i USA har det spridits snabbt sedan 1985 eftersom att det är relativt billigt och extremt beroendeframkallande.
Centralstimulerande har dessa effekter:
• Utvecklar snabbt ett beroende, speciellt crack som kan ge ett mycket starkt beroende redan från första gången.
• Ger inte upphov till toleransökning och ger inte heller några obehagliga abstinensbesvär.
• Ger en stark lyckokänsla och ökar aktiviteten.
• Självkänslan ökar och hämningarna försvagas och omdömet avtrubbas.
• Trötthet, hunger och törst försvinner, vilket innebär att kroppens organ slits hårt under perioder av hög aktivitet och liten näringstillförsel.
• Efter en tid kan missbrukaren drabbas av ”nojor” d.v.s. svåra oros- och förvirringstillstånd med bl.a. misstänksamhet, förföljelsemani och panikartad ångest.
• Kontrollen över muskelgrupper förloras och ett normalt sexliv blir i stort sätt omöjligt.
• Missbrukaren försämras på många sätt. Medicinskt, socialt, inellektuellt och moraliskt d.v.s att han blir sjukare och fungerar sämre med vänner och familj, tänker trögare och skiter i allt utom att få tag på mer droger.

Hallucinogener
Hallucinogener är medel som framkallar hallucinationer.
Hasch är en kådliknande harts som utvinns ur Cannabis Sativa (hampans blomma) och är starkare än marijuana som framställs ur blommor, toppskott och blad. Vanligast är att man blandar och röker med tobak. Det finns även syntetiska preparat här som t.ex. LSD. Hasch är Sveriges vanligaste narkotika medel och många luras därför att tro att den är ofarlig, men kanske är det den mest förrädiska drogen av de alla. Det aktiva ämnet THC ( tetrahydracannabinol) som finns i dessa preparat kan lagras i hjärnan i flera månader innan det lämnar kroppen. Vid den långsamma utsöndringen kan ”återtrippar” ske långt efter det första ruset och när man minst anar det.
Hallucinogenerna har dessa effekter:
• Cannabis ruset påminner mycket om alkoholberusningen, men det är mer oberäkneligt. Tankeflykt, fnissighet, ändrad uppfattning av tid och rum är vanligt men ”snedtändningar” med ångest, oro, svettningar och illamående kan också inträffa.
• Korttidseffekter är förändrade syn- och hörselupplevelser, dåligt samordnade muskelrörelser och ”flummiga” synvillor.
• Långtidseffekterna är flera och allvarliga. Missbrukaren blir ofta passiv och personlighetsförändrad och kan ”slarva” bort viktiga år av utvecklingen till vuxen individ.
• Panikreaktioner kan uppstå efter endast ett enda röktillfälle.
• Psykoser kan uppstå vid intensiv haschrökning. I enstaka fall har haschrökningen gjort unga människor invalidiserade för livet.
• Vissa effekter kan vara kvar flera dagar efter ruset t.ex. försämrat minne, tidsuppfattning, koncentrations- och reaktionsförmåga.
• Fysiska skador finns det gott om. Cannabis röken är flera gånger mer cancerframkallande än tobaksrök. Hormonförändringar kan skada mannens spermier och kvinnans menstruationscykel. Immunförsvaret försämras och hjärtbesvär samt cellförändringar är också bevisade.

Narkotika och brott
Narkomaner idag finns i alla sociala kretsar, i etablerade företag, på exklusiva restauranger och discotek, bland studenter och artister. I början kan han/hon finansiera sitt missbruk med sina normala inkomster och samtidigt ha kvar sitt arbete och sina vänner, men många tvingas in i olika brott för att få tag på pengar så att de har råd med sina droger som blir allt dyrare ju längre man håller på. De vanligaste sätten att få in pengar är inbrott, lagning, och sälja stöldgods.
Kvinnor börjar ofta att sälja sin kropp för att få ihop till sina droger. Stora ligor/brottssyndikat har ofta huvudinkomsten i narkotika eftersom vinsten och marknaden är stor. Endast 5-10 % av all narkotika som passerar Sveriges gränser beslagtas av tull och polis.

Narkotika och familj
Barn som föds av en missbrukande kvinna föds ofta med svåra abstinensbesvär som kan ge skador för livet. Anhöriga till missbrukare belastar ofta sig själva med skuldkänslor, rädsla, avståndstagande eller medlidande medan grannar och släktingar agerar undvikande eller anklagande. Syskon blir ofta avundsjuka och arga över all uppmärksamhet som missbrukaren får. Narkomanen drar in familjen i en massa lögner och konflikter, många familjer splittras p.g.a. detta. Och ofta vet inte anhöriga vart de ska vända sig för att få hjälp.

Visste du att…
• Mellan 3-4 % av Sveriges niondeklassare har använt narkotika främst Cannabis 1989.
• XTC kan ge bestående skador efter bara ett missbrukstillfälle.

Läkemedel
- läkemedel som drog.

Lugnande läkemedel och sömnmedel
De vanligaste besvär som behandlas med lugnande läkemedel och sömnmedel är oro, ångest, sömnproblem, smärta och ryggbesvär. De vanligaste preparat som skrivs ut på recept är valium, stesolid, sobril och rohypnol. Och det är vanligast att få de utskrivet av en läkare och många människor använder preparaten år efter år, ju längre tid man använder de desto större är risken att bli beroende. De allra flesta människor som är beroende av läkemedel är socialt välanpassade, sköter sitt arbete och tar tabletterna för att klara av vardagslivet.
Viktigt att veta!
Kvinnor får i genomsnitt dubbelt så många recept med lugnande medel per år jämfört med män.

Läkarnas roll
Att läkare skriver ut recept till människor som känner oro eller har sömnproblem styrs av många faktorer, det kan t.ex. bero på tidsbrist, att läkaren inte känner till riskerna eller hjälplöshet. Läkare uppmanas av socialstyrelsens receptföreskrifter att skriva ut lite åt gången av beroendeframkallande medel.

Avgiftning, vård och behandling
Erfarenheten visar att de flesta som är läkemedelsberoende håller det hemligt för omvärlden, för att de känner skam över att vara beroende och detta leder till att de sällan söker vård för att bli av med sitt beroende. Avgiftning måste i regel genomföras på sjukhus under lång tid detta sker med nedtrappning av preparaten i långsam takt under flera veckor eller enda upp till månader. Dessutom behövs stödjande terapi.

Marknadsföring
Läkemedelsföretagen gör ofta reklam för sina preparat och de betraktar sjukvårdspersonalen som sin marknad på samma sätt som andra fabriker t.ex. tvättmedel och kläder betraktar allmänheten som sin marknad. Ingen läkare förblir opåverkad av den marknadsföring de utsätts för.

Visste du att…
• Det finns drygt 100 000 läkemedelsberoende människor i Sverige.
• De summor som läkemedelsindustrin lägger ner på sin reklam i Sverige är större än kostnaderna för utbildning av vårdpersonal i landet.

Avslutning
Ja, som avsl...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Droger

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2004-01-23]   Droger
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2644 [2020-07-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×