Nigeria och Sverige

23 röster
36114 visningar
uppladdat: 2004-01-06
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
1 Klimat

I Nigeria varierar klimatet väldigt mycket beroende på var i landet man befinner sig. I söder alltså där Nigeria har kontakt med Atlanten är det varmt året om, ungefär 25 grader. Där regnar det också väldigt mycket ungefär 2000-3000mm per år. Anledningen att det regnar så mycket där är att Nigerias syd kust ligger så nära Atlanten. På morgonen och lite in på dagen avdunstar vattnet ifrån Atlanten som senare regnar ned på eftermiddagen. Men om man kommer längre norrut så blir det ett helt annat klimat. Där är det torrt och varmt. Medeldygnstemperaturen ligger ungefär på 30 grader men efter som det inte finns något vatten där förutom några få små floder så regnar det inte speciellt mycket. I norr är det nämligen regnperioder. Där regnar det ifrån september till maj. Värmen i Nigeria beror på att det ligger så nära ekvatorn. I Sverige däremot är det ett väldigt varierande klimat. Här är det fyra årstider. I Sverige skiljer sig klimatet ifrån kusten till inlandet, och inte från norr till söder som det är i Nigeria. Största delen av Sverige har fastlandsklimat. Det betyder att det är kalla vintrar och varma somrar. Anledningen till att Sverige har relativt varmt klimat (om man jämför med andra länder på samma breddgrad) beror på Golfströmmen. Golfströmmen för med sig varmt vatten ifrån Mexikanska golfen. När vattnet kommer till Sverige så värmer det upp större delen av landet.
Det är mycket varmare i Nigeria än vad det är i Sverige. Nigeria har bara en årstid medan Sverige har fyra. Det beror också på att Nigeria ligger närmare ekvatorn än vad Sverige gör. Det regnar mycket mer i Nigeria. Det beror på att det är mycket varmare i Nigeria än vad det är i Sverige så vattnet avdunstar ifrån Atlanten. Det hade det förmodligen gjort i Sverige också om det hade varit varmare här. Likheterna för klimatet är bara att solen lyser i båda länderna. (Även om det är moln för) Heehe!Detta är i den norra delen av Nigeria där det finns mycket savann och liknande.


2 Topografi
Landet Nigeria ser väldigt olika ut beroende på var man är i landet, i söder är det mest regnskog och floder (och städer) och i norr är det mest berg och öken. Landets huvudstad ligger vid bergsfoten av berget Sahel. Ungefär 60 % av landets yta består av berg och öken. De andra delarna består av regnskog, städer, floder, och sjöar. Alla bergen ligger i norra delen av Nigeria. Landets högsta berg heter Vogel Peak och är 2042 möh.
Nigeria är inte precis något sjörikt land. Nigeria har nämligen bara två sjöar den ena heter Kaniji och den andra heter Tchadsjön. Kainji är mycket mindre än Tchadsjön, men man kan säga att Kainji är Nigerias ända riktiga sjö eftersom Tchadsjön inte helt är Nigerias. Den ”delas” nämligen av Nigerias närliggande länder (Kamerun och Tchad). Nigerias längsta flod är Niger den sträcker sig 1168 meter (på Nigerias yta). I Sverige har man liknande topografi som i Nigeria. Här är det mycket berg och mycket skog. Ungefär 50 % av Sveriges yta består av skog. Det motsvarar 225 000 km2 skog. 25 % berg (Ca: 110 000km2). Sverige har ganska många floder och strömmar. Sveriges längsta flod heter Göta älv. Jämfört med Nigeria har Sverige många fler sjöar. Ungefär 10 % av Sveriges yta består av sjöar. Sveriges största sjö heter Vänern och den har en area på 5330 km2. Skillnader på topografin är att Nigeria har mycket mera berg än vad Sverige har. Sverige har ju bara berg i nordväst. Nigeria har mycket färre sjöar än vad Sverige har. Nigeria har bara två medan Sverige har över 3000 sjöar. Sverige har mycket mera skog än vad Nigeria har. I Sverige finns det ingen öken det finns det i Nigeria. Största delen av Sverige har kontakt med havet det har inte Nigeria. Och Nigerias längsta flod (Niger 1168km) är ungefär 15 gånger så lång som Sverigess längsta (Göta älv 91km lång), Nigerias yta är ungefär dubbelt så stor som Sveriges. Likheter på topografin var att båda länderna har många floder (om man nu kan kalla Sveriges alla älvar och strömmar och liknade för floder).


Det här är i Sverige vid Kebnekaisetoppen.

3 Vegetation

I Nigeria finns det ganska mycket regnskog. I regnskogen finns det ju väldigt mycket djur, växter och insekter.

Regnskog uppstår då det regnar mycket under lång tid. Det är därför det bara finns regnskog i Nigerias södra del. Jag skulle vilja säga att Nigeria är ett djurrikt land. Det beror på att det finns så väldigt många olika klimat i Nigeria. På till exempel savannen i norr finns det antiloper och lejon och i regnskogen så finns det väldigt många olika fågel och insektsarter. I norr bedrivs boskaps skötsel i form av får och nötkreatur. Nigeria är även rikt på växter över 10000 olika växter bara i regnskogen. I Sverige finns det framför allt barrskog, ungefär 50 % av Sveriges yta är ju täckt av den. Och det är där de flesta djuren lever. Men i helhet är faktiskt Sverige ett relativt djurfattigt land. Sverige har nämligen ungefär bara 50 olika däggdjursarter. Nigeria har långt över 200. Anledningen att Sverige har så lite djur beror på istiden. Den gjorde att alla djur flyttade ifrån Sverige och kom inte tillbaka så snabbt eftersom de hittade bättre boplatser på andra ställen. I Sverige finns det också ganska mycket urskog. Det är skog som inte är rörd av människligheten. Skillnaderna på vegetationen är att Nigeria har många fler djur- och växtarter. Nigeria har regnskog det har inte Sverige. Anledningen till att Sverige inte har regnskog är att det inte regnar så mycket på speciella ställen som det gör i Nigeria.


4 Naturresurser

De flesta pengar som Nigeria får in kommer ifrån oljan. Oljan är Nigerias främsta exportvara. Oljan än nämligen väldigt eftertraktad eftersom den innehåller väldigt lite svavel så när man eldar oljan så blir inte luften så nedsmutsad. Oljan är Nigerias största hopp om att till slut bli ett I-land. Men oljepriset är det inte Nigeria som bestämmer utan det är världsmarknaden. Det gör att när det till exempel finns mycket olja på marknaden så sjunker priset och Nigeria tjänar mindre. Det är inte antalet arbetskraft som gör att Nigeria är ett U-land. För det finns så mycket arbetskraft att de flesta nämligen är arbetslösa. I Nigeria finns det även andra råvaror som man exporterar förutom oljan. Till exempel järn, bly, och zink. Dessa varor köper bland annat biltillverkarna Peugeot och Volkswagen. Man säljer även till exempel kakao och hirs som man odlar i Nigerias norra delar och till exempel säljer man gummi och kakao som man odlar vid regnskogen. Något gemensamt med alla dessa saker är att de är råvaror. Jag tycker att man i Nigeria ska försöka använda sina råvaror till att skapa produkter istället för på det viset skulle Nigeria tjäna mer och arbetslösheten skulle bli mindre. I Sverige i början på 1900-talet så sysslade nästan alla med jordbruk. Då jobbade ungefär 60 % av Sveriges befolkning med jordbruk. Nu har utvecklingen gått framåt och i Sverige jobbar nu bara 2-3 % med jordbruk. Det här är några av alla naturtillgångar som Sverige har: skog, järnmalm, zink, guld och silver. Skillnader i naturresurser är till exempel att Sverige har nästan inget jordbruk så det finns till exempel inte hirs och kakao som det gör i Nigeria.
I Nigeria finns det olja och kol och det har Sverige inget av.Några likheter är att Nigeria och Sverige båda har god tillgång till mineraler som järn bly och zink.
Från Nigerias olja kan man få fotogen, bensin och gas.
5 Infrastruktur

I Nigeria finns det ganska bra vägar. Vägarna i städerna är asfalterade men om man kommer ut på landsbygden så är dom inte speciellt bra. Där är det oftast jord- eller sandvägar. Transport med tåg på järnväg finns. Men det finns inte så mycket och tågen är gamla och dåliga. Det går alltså väldigt sakta och så är det inte speciellt skak fritt. Telefon finns nästan i alla husen i de stora städerna. Men kommer man till de små och lite mindre stora städerna så brukar det bara finnas några telefoner vid varje ”kvarter”. Och kommer man ut på landsbygden så brukar det inte ens finnas en telefon. Floderna används väldigt mycket. På floden Niger som sträcker sig över hela landet färdas flera tusen båtar varje dag. Det är alltså inte så stora båtar utan oftast brukar det vara små kanoter eller liknande. I Sverige är (nästan) alla vägar bra. Inte precis som det är i Nigeria. Vägarna är nästan alltid asfalterade även på landsbygden och som i stan. Telefoner finns i alla hus i städerna och så gott som i alla på landsbygden. Transport på floder är det inte lika mycket av i Sverige som det är i Nigeria eftersom det går snabbare att åka lastbil eller liknande i Sverige. Men om det förekommer båtar så är det inte lika ”antika” båtar som i Nigeria. Då är det motor båtar eller liknande. Skillnaderna på infrastrukturen är att Nigeria har nästan bara oåtframkomliga vägar, deras järnvägar är några och dåliga, Nigeria transporterar mer på sina floder än vad Sverige gör, I Sverige har alla telefon det har de inte i Nigeria.


6 Bistånd

Nigeria får bistånd från väldigt många länder. Nigeria får i bistånd varje år ungefär 185 miljoner US Dollar. Sverige är ett av alla länder som ger pengar till Nigeria. Sverige däremot får inte bistånd från någon om man inte räknar med pengarna som Sverige får ifrån EU (I jordbruksbidrag). Skillnaden här är att Nigeria får bistånd och Sverige ger. Det fanns inga likheter på det här avsnittet.


7 Styrelseskick

Nigeria är en republik. Men så har det inte alltid varit. Från 1960 har det varit diktatur ända fram till 1998. 1999 så genomfördes Nigerias första fria parlamentsval. Just nu är det PDP (People’s Democracy Party) som styr med president Olusgun Obasanjo. I Nigeria har man tre stycken partier. De heter ”Hela folkets parti” och ”Alliansen för Demokrati” det tredje partiet är det som styr det heter på svenska ”Folkets demokratparti”. Något mycket speciellt med Nigerias politiska historia är att det är det enda landet i världen som har haft en diktator som har avgått frivilligt. Diktatorn är densamma som nu har blivit den folkvalda presidenten. I Nigeria så har man samma system som man har i Sverige när det gäller hur lång tid presidenten ”sitter” (eller stadsminister i Sveriges fall). Det är alltså 4 år. I Nigeria får alla rösta som är över 18 år. Sverige är en monarki. Men det menas inte att kungen och drottningen styr utan det är stadsministern. I Sverige finns det nu 8 stycken partier som är med i riksdagen. Det är Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. I Sverige var det Socialdemokraterna som vann omröstningen i år. Sverige har aldrig varit en diktatur.(Om man inte räknar med då Sverige styrdes av en kung). Skillnader inom styrelseskicket är att Sverige aldrig har varit en diktatur som Nigeria har varit, i Sverige så finns det 8st partier och i Nigeria finns det bara 3, Sverige har kung och drottning det har inte Nigeria, Nigeria har president det har inte Sverige (Sverige har stadsminister). Likheter inom styrelseskick var att man får rösta när man är 18 i båda länderna, båda länderna är demokrati.


8 Urbanisering

Så gott som alla människor i Nigeria vill flytta till städerna för att jobba med oljeindustrin. De flesta är bönder som inte tjänar tillräckligt med pengar på sitt jobb. Så de flyttar till städerna i hopp om att få jobb och tjäna mer pengar. Vissa andra flyttar för att de inte har tillräckligt med mat där de bor. Det är så många som flyttar till städerna att man inte har hunnit bygga riktiga hus. Så därför bor många utanför staden i ruckel byggda av pinnar och liknande. I Nigeria har man gjort så att man har bytt huvudstad. Förut var Lagos (5milj invånare) huvudstad. Nu är det Abuja (60000 invånare) som är huvudstad. Poängen med byte av huvudstad var att fler skulle flytta till Abuja istället för att fortsätta att överbefolka Lagos. Staden blev uppbyggd från grunden. Det betyder att det inte fanns någon annan stad där förut. Staden blev färdigbyggd (så att folk kunde bo där) 1982 men folk fick inte bo där förrän 1992. Nu bor omkring 35 % av befolkningen i städerna.
I Sverige bor de flesta i städer. Befolkningen är mycket ojämnfördelad ungefär 85 % av Sverige befolkning bor i städer och tätorter. Anledningen att det inte är lika många som bor på landsbygden är att det inte är så många som jobbar där (alltså på landsbygden). De flesta jobbar i städerna. De flesta bor också i Sveriges södra del det gör att den nordliga delen inte är lika tätbefolkad som den södra. Så Sverige hör till Europas mest glesbefolkade länder (bara 22inv/km2). Skillnaderna på urbanisering är att Sverige har mycket mer folk som bor i städerna än vad Nigeria har, Nigeria är mycket mer tätbefolkat än vad Sverige är. Likheter är att norra Nigeria är ett utflyttnings ställe. Det är norra Sverige också. (Alltså de som bor i norr i Nigeria och Sverige vill flytta in till städerna i söder)9 Befolkningstillväxt & Migration

Befolknings tillväxten i Nigeria är mycket stor. Med ungefär 3 % per år ökar befolkningen. Det betyder att om det fortsätter som det gör nu kommer det att finnas ungefär 140 miljoner människor i Nigeria om 10 år. Förut fanns det 95 miljoner invånare. Det är en skillnad på 45 miljoner invånare. I Sverige är befolknings tillväxten 0,3 %. Jag tror att anledningen till denna enorma skillnad är att i Nigeria är det många fler som är bönder än vad det är i Sverige. Detta leder till att föräldrarna ser barnen som mycket stor arbetskraft. På till exempel en ”bondgård” så kan ju arbetet bli klar mycket snabbare om man är flera stycken som hjälper till. Det finns inte så mycket preventiv medel att få tag på, och så tror jag att föräldrarna vilja ha barn som kan ta över till exempel ”bondgården” när de har dött. Man kan ju jämföra Nigerias siffror på ”barn per fertil kvinna” som är 6,6 och Sveriges som är 2,0 så förstår man hur föräldrarna tänker.
Om Nigerias migration hittar jag ingenting. (Jag har letat på Internet och i boken och på Compact 98 men har inte hittat någonting) Men jag antar att det inte är speciellt många som vill åka och bosätta sig i Nigeria på grund av alla sjukdomar, bristen på arbete och den dåliga ekonomin.
I Sverige däremot så kommer det massor av flyktingar varje vecka. Ungefär 20 000 flyktingar kommer till Sverige varje år. Det är en väldigt hög siffra om man jämför med andra länder i närheten av Sverige. Jag tror att anledningen att det är så många som kommer till Sverige är att Sverige inte har haft krig med något annat land på snart 200 år, och så har Sverige många jobb att erbjuda och så har Sverige en bra ekonomi. Skillnader är ungefär allt Sverige har allt som inte Nigeria har inom migration. Sverige har en stor migration det har inte Nigeria. Men inom befolknings tillväxten så ökar Nigerias befolkning mycket mer än vad Sveriges gör. Det tror jag kan vara en av orsakerna att Nigeria är ett U-land. Alltså Nigeria har fler människor än vad de har skolor/ge utbildning till, och mat.


10 BNP/capita

BNP/capita är den absolut största skillnaden mellan Nigeria och Sverige. Nigeria har bland det minsta i världen på BNP/capita bara 310 US dollar. Medan Sverige har 24830 US dollar. Detta tror jag är den största skillnaden till att Nigeria är ett U-land.(Båda dessa mätningar gjordes 1998)
Anledningen till att Nigeria har så låg BNP/capita är att Nigerias marknad är beroende av oljepriset. Så om oljepriset är lågt så blir landet fattigare.
11 Sysselsättning inom olika sektorer

I Nigeria jobbar man med väldigt olika saker beroende på var man bor. Bor man i södern alltså nära havet så jobbar många med fiske eller gruvarbete. Men de allra flesta jobbar med oljeindustrin. Eftersom 98 % av alla varor som exporteras i Nigeria så måste det ju vara väldigt många som jobbar med olja. Det är ungefär 40 % av befolkningen som jobbar med det. Bor man ute på landsbygden så är de allra flesta jordbrukare. Bor man i norr så är det framförallt boskapsskötsel som gäller. Anledningen till att man inte har boskapsskötsel i söder är att där finns den farliga tsetseflugan som dödar boskapen. Det är väldigt många som håller på med jordbruk, det är 32 % av alla i Nigeria som håller på med det. I Sverige så sysslar nästan alla med service och tjänster. Och det är inte många som jobbar med jordbruk eller industri. En del jobbar med skogs industri men det är inte många. Skillnader på den här delen är att i Nigeria jobbar man mest med jordbruk medan i Sverige jobbar mest med service och tjänster. Likheter på den här delen är att ungefär lika många jobbar med skogs industri i Sverige som i Nigeria.

På ett vanligt jordbruk i Nigeria. När det är skördedags så hjälps ofta hela familjen åt.

12 Export & Importvaror

Eftersom Nigeria inte ”bygger ihop” råvaror så importerar Nigeria väldigt mycket. Framförallt elektronik prylar som till exempel bilar, kylskåp och datorer. Jag tror att anledningen till att Nigeria inte ”bygger ihop” sina råvaror är att man saknar kunskap och redskap. I Sverige så importerar man inte så mycket men när man importerar så brukar det vara i form av elektronik delar och bilar. Bilar importerar man inte för att man inte har bilar utan för att få andra modeller. Sverige har ju två bilmärken Volvo och Saab.
I Nigeria så exporterar man framförallt olja. Hela 98 % av alla varor som Nigeria exporterar kommer ifrån oljan. Jag tycker att Nigeria ska försöka att göra färdiga produkter istället för att exportera råvaror. Jag ser två stora orsaker till att de borde försöka att göra det. Den första är att fler människor får jobb och att Nigeria kommer att göra mycket större inkomster om dem gör så. Men sedan finns det ju också två orsaker till att de inte gör så. Den första är att det kommer att kosta väldigt mycket att ge fler anställda lön än vad det gjorde innan och den andra är att det inte finns utbildad personal som kan sköta maskinerna. I Sverige exporterar man framförallt skog. Eftersom ungefär 50 % av Sverige yta är skog så finns det ju väldigt mycket över som inte svenskarna behöver. Sedan så exporteras det väldigt mycket metaller till exempel tenn, bly, zink, silver, och guld. Skillnader på export och import är att Sverige exporterar mycket mer färdiga produkter till exempel bilar än vad Nigeria gör. Nigeria importerar mycket mera än vad Sverige gör. Det beror på att man inte gör några färdiga produkter i Nigeria. Likheter är att båda länderna exporterar metaller.
Jag tycker att Sverige och Nigeria borde byta lite med varandra så att till exempel Sverige får olja och Nigeria får kylskåp.13 Handelspartners

Sverige exporterar mest till USA och Tyskland och importerar mest ifrån Tyskland och Storbritannien. Nigeria Exporterar mest till USA och importerar mest ifrån USA. Skillnaden på det här är att Nigeria hade mycket mer import utgifter än vad det hade export ut gifter med USA än vad Sverige hade. (Till exempel så hade Nigeria Bytt med Exporterat till USA för 600 miljoner US dollar och hade en importerat från USA för nästan 11 miljarder US dollar)(jag hittade nästan ingen information om detta avsnitt)

14 Läskunnighet

Läskunnigheten i Nigeria är hög om man jämför med andra afrikanska länder. 59 % av Nigerias vuxna befolkning är läskunniga. Men om man jämför med Sverige som har 99 % av alla vuxna som kan läsa så ligger Nigeria väldigt långt efter. Anledningen att Nigeria har så låg (om man jämför med Sverige) läskunnighet är att Nigeria inte har så många skolor. Ändå har man skolplikt i Nigeria. Anledningen till att inte alla går i skolan kan vara att barnen måste hjälpa till hemma, det kan vara så att det är för långt till skolan. (Det finns ju inga skolbussar som det gör i Sverige). I Sverige är det också skolplikt. Alla som är mellan 7-15 år måste gå i skolan. Det är samma som i Nigeria men i Sverige så går (nästan) alla i skolan. Skillnader på detta avsnitt är att i Nigeria kan inte så många läsa och att det finns färre skolor än vad det gör i Sverige. Likheter på detta avsnitt är att båda länderna har skolplikt för alla som är mellan 7 och 15 år.


15 Spädbarnsdödlighet

Spädbarnsdödligheten i Nigeria är väldigt hög. Hela 98 av 1000 barn dör innan de blir 5 år. I Sverige är det bara 3,5 av 1000 barn som dör innan de blir 5 år gamla. Denna stora skillnad beror framför allt på att det är dåligt med mat och att hygienen inte är bra. Att hygienen inte är bra kan leda till att et väldigt litet skrubbsår kan leda till en livshotande infektion. Brist på mat kan leda till att barnen blir undernärda och dör innan de har blivit 5 år. En annan stor orsak kan vara att det är brist på läkare och mediciner. I Nigeria finns det inte speciellt många läkare. Det finns bara 1 läkare på 66670 invånare. I Sverige finns det en läkare till 333 invånare. Detta är en otrolig skillnad som gör att flera barn dör varje dag i Nigeria. Väldigt många barn dör även vid förlossningen. Om man kollar på Sveriges befolkning så är det inte många som förlöser barnen hemma utan läkare. I Nigeria är det nästan alla som gör det. Anledningen till att de förlöser hemma är att de inte har någon bil att åka in till ett sjukhus med.

Ett HIV smittat barn i Nigeria®

16 Medellivslängd

I Nigeria så är medellivslängden mycket låg. Där är den bara 54,3 för kvinnor och 50,8 för män. Om man jämför med till exempel Niger (som är ett land som ligger väldigt när Nigeria) så är denna siffra ganska hög. (Niger har 45 för män och 47 för kvinnor). Men om man jämför med Sverige som har en väldigt hög medellivslängd. Hela 80,2 för kvinnor och 74,4 för män. Jag tror att anledningen till att Nigeria har så väldigt låg medellivslängd är att man har så dåliga förhållanden där. Det är väldigt mycket sjukdomar och brist på mat. Bristen på mat gör att man får väldigt dåligt immunförsvar som i sin tur gör att man blir mer påtaglig för sjukdomar. En annan anledning kan vara att vattnet som man dricker i Nigeria inte är speciellt rent. Skillnader på detta avsnitt var att man i Nigeria har mycket lägre medellivslängd än vad man har i Sverige. Anledningen till att man har så hög medellivslängd i Sverige är att man här har mycket bättre mat och mycket bättre sjukvård. Vi har även rent vatten. Jag tror också att en anledning att man har så låg medellivslängd i Nigeria är att man har så hög spädbarnsdödlighet som drar ned medellivslängden väldigt mycket. Det fanns inga likheter på det här avsnittet.


17 Inkomstfördelning

Jag hittade nästan ingenting på ländernas inkomstfördelning. Men jag hittade om hur många i Nigeria som lever i fattigdom och det är en väldigt hög siffra om man jämför med Sverige. Av Nigerias befolkning så lever ungefär 65 % i fattigdom. Men det måste ju finnas rika i landet också så jag tror att det är väldigt olika inkomstfördelning i Nigeria. Men i Sverige tror jag att det är lite mer lika. Jag tror inte att det är så många som lever i fattigdom. Det finns säkert många som tycker att de lever i fattigdom men det gör de inte om man jämför med dem som lever i Nigeria. Skillnader på det här avsnittet var att i Nigeria så är det mycket större skillnad på inkomstfördelningen än vad det är i Sverige. Det berodde på att det var så många som är fattiga i Nigeria men att det fanns de som var rika. Likheter var att det finns både rika och fattiga i Nigeria och Sverige. Bara det att i Nigeria är de många fler.

18 Arbetslöshet
Det är väldigt många som är arbetslösa i Nigeria. Det beror på att det finns för lite arbeten och för många människor där. I Sverige finns det också arbetslösa men inte på långa vägar så många som det är i Nigeria. Jag tror att en av orsakerna till att Nigeria är ett U-land är på grund av den stora arbetslösheten. Sverige som är ett I-land har ju mycket mindre arbetslöshet än vad Nigeria har. Arbetslösheten i Nigeria är hela 19 % i Sverige är den bara 4 %. Jag tror att anledningarna att Nigeria har så lite jobb är att Staten inte har råd att betala så många löner, många bor ute på landet och måste ta hand om barnen. Det är ju inte så många i Nigeria som är utbildade. Jag tror att Nigeria behöver utbildad arbetskraft. I Sverige finns det inte så många som är arbetslösa den största anledningen till det är att det är många som vill ha ett sorts arbete andra jobb vill ingen ha. För det finns jobb att få men man ska inte rikta in sig på ett sorts jobb. För det är då man blir arbetslös. Skillnader på detta avsnitt var att det är flera som är arbetslösa i Nigeria än vad det är i Sverige. Likheter på detta avsnitt var att båda länderna hade arbetslöshet.


19 Övrigt
Valuta:
I Nigeria handlar man med Naira. 1 Naira=100Kobo=0,09kr. I Sverige så handlar man med Kronor. 1Krona=100öre » 11 Naira.


Religion
I Nigeria har man två stora ”grupper” av religion. 40 % är kristna och 50 % är islam. De andra 10 % är diverse inhemska religioner. I Sverige har man till största del protestantism. Men det finns även andra religioner som till exempel muslim, islam och judendom.

Språk
I Sverige pratar man till största del Svenska i Nigeria har man många olika språk men det största är engelskan.

Källor
Jag har använt mig av väldigt många olika källor mest på Internet. Jag skrev upp de flesta men en del var alldeles för långa för att skriva up...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Nigeria och Sverige

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2007-02-24

    TACK!!..Ligger lite efter med

  • Inactive member 2007-02-25

    kul att du gillar det.Ps. *S

Källhänvisning

Inactive member [2004-01-06]   Nigeria och Sverige
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2610 [2020-06-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×