Dalai Lama

14 röster
45989 visningar
uppladdat: 2004-01-06
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Dalai Lama

Vad är en Dalai Lama?
I Tibet finns det olika lamor, religiösa ledare. En av dem är Dalai Lama. Om man översätter ordet Dalai Lama rakt av betyder det: ”andlig ledare med oändlig vishet”. Dalai Lama är den översta Laman. De tibetanska buddhisterna tror att Dalai är Bodhisattvan Chenresi fast i mänsklig form. Chenresis ande återföds i en annan pojkes kropp när en Dalai dör. Dalai Laman har varit både religiös och politisk ledare i Tibet mellan åren 642-1951.

Hur utses en Dalai Lama?
När en Dalai har dött och Chenresis ande har återfötts i en annan pojkes kropp börjar sökandet efter den nya Dalai Laman. Jag ska nu berätta hur det gick till när den nuvarande Dalai Laman, Tenzin Gyatso, upptäcktes. 1933 dog den trettonde Dalai Laman. Två år senare i den lilla byn Takster föddes Tenzin Gyatso. Den provisoriska regenten Reting Rinpoche hade en vision om en plats där man skulle finna nästkommande Dalai Lama. Den sökpatrull som hade sätts in att leta efter Dalai fann 1937 en plats som stämde till Retings vision. De klädde ut sig till köpmän och ställde olika frågor till Tenzin. Han fick välja mellan olika föremål och valde hela tiden de som hade tillhört den förre Dalai Laman. Efter dessa olika tester var sökpatrullen säkra på att de hade hittat den nye Dalai Laman.

Vad har Dalai gjort i sitt liv och vad gör han nu?
När Tenzin var sex år gammal fick han börja utbilda sig i meditation, metafysik, religion och logik. Utbildningen skedde i Portapalatset. 1950 förklarades Dalai Lama myndig samma år invaderade Kina Tibet. Dalai var nu bara 15 år gammal och fick uppgiften att leda sitt folk under invasionen. Dalai ansåg att den enda utvägen att få kineserna tillbakadragna var genom samtal och diplomati och han försökte hela tiden undvika ett beväpnat uppror. 1959 flyr Dalai och 100 tusentals munkar till Dharamshala i Indien. Flera tempel, heliga skrifter och målningar förstörs samtidigt som flera munkar dör. Dalai har vädjat till FN flera gånger om Tibets situation. 1959, 1961och 1965 uppmanades Kina att respektera Tibets mänskliga rättigheter och självbestämning av FN: s generalförsamling. 1987 föreslog Dalai en fredsplan som lösning på förhållandena i Tibet. Han vill göra Tibet till en fristad där alla varelser ska kunna leva i harmoni i framtiden. För sin icke-våldskamp fick Dalai Lama Nobels fredspris 1989. Dalai kämpar fortfarande för fred i Tibet men han har ännu inte fått tillstånd att återvända till Tibet. Förutom att hjälpa Tibet till fred undervisar Dalai Lama i bl a meditation och religion han deltar även i olika religiösa ceremonier.

Vad har Dalai för tankar om livet?
Dalais budskap bygger hela tiden på jämvikt mellan kärlek, medkänsla och förlåtelse. Man behöver inte ha någon djup religiös tro utan det räcker att man är människa och förstår att det vi önskar oss önskas även av andra människor. Om man är självisk och hatisk skapas problem och olycka för en själv och ens medmänniskor. Dalai säger att man ska ha ett sant uppriktigt hjärta. Dalai anser att grunden bakom alla problem ligger i avsaknad för medkänsla.

Vad är tibetansk buddhism?
Buddhismen kom till Tibet under 600-talet från Indien. Tibetansk buddhism är i grunden samma som Mahayanabuddhism fast det innehåller färgstarka ceremonier. I Tibet finns många olika tempel, men det viktigaste templet är Serakloster. Seraklostret byggdes 1419 av Tsong Khapa. Det har som mest bott 5000 munkar där men nu bor bara ca 100 kvar p g a Kinas ockupation. Här förvaras statyer, målningar och heliga böcker. Innan kallades tibetansk buddhism även för lamaism.


Hur ber man i Tibet?
* Ett sätt att be genom är att meditera. För att kunna meditera måste man släppa alla tankar i huvudet och bara slappna av, detta är mycket svårt och kräver stor koncentration. De flesta buddhister mediterar varje dag. Tibetanska buddhister brukar använda sig av en mandala när de mediterar, för att kunna koncentrera sig bättre. (jag har en med en bild på en mandala på stycket om symboler)
* Man kan be med hjälp av radband. Ett radband är ett band och på bandet sitter 108 kulor (108 är ett heligt tal). När man ber kan man räkna kulorna samtidigt som man sjunger eller rabblar olika ramsor.
* Vid tempel och kloster använder man böneflaggor. Det är flaggor som det står böner på. Det är meningen att vinden ska föra bönen ut i världen.
* När man är i ett tempel och ber offrar man oftast gåvor såsom rökelse, ljus och blommor framför buddhastatyer. Man sjunger eller ber samtidigt som man offrar. En del offrar mat till munkar också. I templet brukar man oftast ta av sig skorna för att visa vördnad mot Buddha. Man bugar sedan framför en buddhastaty. Alla buddhastatyer ska påminna buddhisten om Buddha och hans lära. Man brukar oftast offra och be framför ett speciellt altare i hemmet och går bara till templen när det är fullmåne eller annan högtid. Men templena står alltid öppna.
* I samband med en del ceremonier och böner använder man en klocka och ringer i. Klockan står för vishet.
* Man kan också använda en varja när man ber.
* En bönekvarn används ibland när man ber. I bönekvarnen finns det en pappersrulle där böner står skrivna. När man använder en bönekvarn brukar man oftast gå runt ett tempel eller annan helig plats medsols och snurrar bönekvarnen i höger hand. De tror att de rör sig runt Buddha såsom planeterna rör sig runt solen. Buddhisterna ber oftast ensamma men ibland kan de samlas i grupper och meditera eller be ihop.

Hur är livet som munk i Tibet?
För att kunna bli munk i Tibet ska man ha tillbringat en tid i kloster som ett led i sin utbildning. Själva vigningsceremonin är för en del den viktigaste händelsen i livet. Under ceremonin ska munken rabbla de tio rättesnörena och lova att hänge sig till de tre juvelerna. I Tibet ska man ha en rödbrun dräkt som munk och ha rakat huvud för att visa att man släppt alla sina band till världen och ägnar sig åt Buddhas lära. Nu när man blivit munk lever man ett strängt liv och måste följa många olika regler. I reglerna ingår bl a de tio rättesnörena, de får inte äta efter tolv, de får inte sova i mjuk säng, de får inte sjunga och de får inte bära smycken eller parfym. Man får bara äga åtta saker: 1, rödbrun dräkt, 2, gördel, 3, skål för allmosor, 4, nål och tråd, 5, vandringsstav, 6, rakkniv, 7, tandpetare, 8, vattensil. Munkarnas uppgifter är bl a sköta klostret, anordna högtider och ceremonier, studera och översätta skrifter och meditera. Man kan nå olika rang beroende på hur länge man har studerat. På morgonen går munken runt och samlar in sin mat till dagen i sin skål för allmosor. Munken får bara äta det den har samlat in på morgonen. Munkarna får en gåva som kallas Khata. Det är en vit halsduk, och den ges istället för blommor i Tibet eftersom det inte finns så mycket blommor där. Ibland hängs Khator även på statyer.

Vad firar man för högtider och händelser i Tibet?
Det flesta högtider infaller under fullmåne eftersom man anser att de händelserna i Buddhas liv man firar inträffade under fullmåne. Under de flesta högtider besöker man templen och offrar eller ger gåvor till munkar och nunnor. En viktig högtid inträffar 8 april, det är då man anser att Buddha föddes samtidigt firar man att våren är på väg. Denna högtid kallas Hana Matsuri. Barnen ställer upp sig på led och har blommor i sitt hår till ära av Buddha och vandrar till tempel där de får hälla te över en staty av nyfödde Buddha. Detta gör man för att minnas Buddhas första bad då gudarna lät tvätta honom genom att två floder rann ner över honom från himlen.

Analys och diskussion

Hur har Dalai påverkat människorna och samhället i Tibet?
Tibets samhälle har ju påverkats av Kineserna. Men jag tror det flesta i Tibet tycker Dalai ska regera i Tibet istället för Kineserna. Så har det ju varit innan och då hade invånarna i Tibet bättre rättigheter och möjligheter. Dalai har ett stort inflytande på den tibetanska befolkningen och han har hela deras förtroende. Så har det varit i Tibet i alla tider och så vill de ha det även nu. Trosuppfattningarna i Tibet har förändrats sedan det blev en provins till Kina. Flera har gått över från tibetansk buddhism till den buddhismen som de tror på i Kina. Kineserna har alltså haft inflytande i Tibet. Men de flesta kämpar med Dalai för ett fritt Tibet och
vill fortfarande se Dalai som en politisk ledare i Tibet. Tibetansk buddhism har påverkat människorna och samhället i Tibet mycket eftersom Dalai Lama både har varit religiös och politisk ledare. Då blir ju samhället format efter buddhismens olika ”levnadsregler” och även om man inte är buddhist utan bara bor i Tibet måste man leva efter dessa ”regler” och då blir man ju automatiskt buddhist. Buddhismen är en del av det tibetanska samhället. Man möter munken i byn eller staden och ger allmosor, man behöver inte ta sig till ett tempel för att ge allmosor. Man ber hemma, de flesta familjer har ett altare i sina hem. Och därför är buddhisten religiöst självständig, en mer naturlig del av vardagen. Munkarna lever i samhället och deras kloster ligger inte långt ifrån städer.

Likheter och skillnader mellan tibetansk buddhism och kristendomen.
- I buddhismen firar man händelser i Buddhas liv såsom födelse, hans nirvana inträde i paranirvana. I kristendomen firar vi händelser i Jesus liv såsom födelse, död och uppståndelse.
- Buddha hade lärjungar precis som Jesus hade. Man kan ju även säga att Dalai har lärjungar.
- Det finns en berättelse om ett brinnande träd i Buddhismen. Det är några fåglar som sitter i ett träd, då kommer en annan fågel som säger att trädet kommer att brinna upp snart och att de måste flytta på sig. Det är bara en del av fåglarna som lyssnar på fågeln och flyger iväg. Snart efter de hade lämnat trädet börjar trädet brinna och de andra fåglarna brinner upp. Berättelsen står för att man ska lyssna på vad andra säger. I kristendomen finns det ju en berättelse om en brinnande buske. Då gud visar sig som en brinnande buske för Moses och råder han till att ta egypterna med sig och leda dem ur Egypten. I både berättelserna uppkommer ett råd men i den kristna berättelsen lyder Moses rådet och det gör ju inte alla i den buddhistiska berättelsen.
- I Kristendomen tas kollekt upp under gudstjänsterna i kyrkan. Man ger kollekt i form av pengar. I Buddhismen ger man allmosor i form av mat och ting till munkarna som vandrar runt i staden. Allmosan är en gåva direkt till munken medan kollekten är en gåva som skänks till något inom kyrkan eller goda ändamål.
- I kristendomen har vi gudstjänster varje söndag och ibland även oftare men i buddhismen har det inget motsvarande gudstjänst. De flesta kommer till templen när det är fullmåne eller en högtid.
- Buddhismen är mer än självständig religion. Man ber inte bordsbön ihop, som man gör i kristendomen man har inga gudstjänster utan man kan mer sätta sig och meditera när man känner för det. Så är det ju inte lika vanligt att man gör i kristendomen. Det är mer de som är riktigt troende som sätter sig ensamma och ber eller går till kyrkan ensamma. Medan de flesta buddhister mediterar och ber ensamma i hemmet.
- Vi i kristendomen har ingen levande ledare såsom lamor. Det är mer präster och munkar som är våra levande ledare.
- För att man ska vara kristen måste vara döpt och konfirmerad. Men vill man bli buddhist har man en ceremoni och ska säga de tre juvelerna. En slags konfirmation.
- Buddhisterna ser döden som en naturlig händelse och de önskar person lycka till i nästa liv och hoppas att den hade bra karma och kan komma närmare nirvana i nästa liv. I kristendomen har man inte lika naturlig syn på döden. Man hoppas människan ska leva bra i himlen.
- En Buddhistisk begravning anordnar munkarna och man kan välja mellan att bli kremerad eller begravd. En kristen begravning anordnar prästen och man kan välja mellan att bli kremerad eller begravd.
- I buddhismen verkar det inte handla så mycket om rikedomar för lamor som det verka förr för präster och biskopar. Folket som bodde i kristna länder förr var ju tvungna att betala summor till prästen och biskopar så de skulle kunna köpa guld och pryda kyrkorna. I buddhismen har det aldrig varit något tvång av att ge gåvor.

Vad händer när Dalai dör?
Jag funderade på vad händer när Dalai dör? Han är ju trots allt 68 är gammal nu. Han lever ju i exil i Indien och det är kineserna som regerar i Tibet. Kommer en ny sökpatrull kunna sändas ut för att h...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Dalai Lama

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2006-11-28

    Lhamo Thondup var namnet som h

Källhänvisning

Inactive member [2004-01-06]   Dalai Lama
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2609 [2020-05-30]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×