Läslustmetoden ­ något för skolan?

1228 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
ABSTRACT Varför är det så få gymnasieungdomar, främst pojkar, på de praktiska gymnasieprogrammen som läser skönlittera- tur? Den frågan ställde vi oss efter att en av författarna till detta examensarbete gjort ett tappert försök att hålla en lektion i litteraturhistoria med en idrottsklass på gymnasiet under sin verksamhetsförlagda utbildning (vfu). Efter en föreläsning som genomfördes som en teaterföreställning på samma författares sommarjobb, som handlade om att väcka läslusten, bestämde vi oss för att pröva en av oss utvecklad "läslustmetod" under vfu:n under hösttermi- nen 006 (v.38-4). Syftet med examensarbetet är alltså att utvärdera om och på vilket sätt vår läslustmetod, vilken prövades under höstterminens verksamhetsförlagda utbildning, har haft någon betydelse och inverkan för elevernas fortsatta moti- vation vad gäller läsning av skönlitteratur. Våra huvudfrågor för examensarbetet blev: Har den sociokulturella bakgrunden någon betydelse för de elever som redan på eget initiativ läser böcker · och även för de elever som tar avstånd från skönlitteratur? Hur fungerar vår "läslustmetod" på kort och lång sikt? · Materialet vi utgått från är litteratur som tidigare skrivits om att arbeta med skönlitteratur i skolan, intervjuer med elever och lärare samt en enkätundersökning som genomfördes bland eleverna. Resultatet visar både att den sociokulturella bakgrunden har viss betydelse samt att vår "läslustmetod" har effekt på en stor del av eleverna, både på kort och på lång sikt. Hur kan detta examensarbete då ha betydelse för läraryr- ket? Vi anser att vår prövade läslustmetod har stor betydelse för läraryrket eftersom vi som lärare måste kunna motivera till läsning då vi på gymnasiet kräver av eleverna att de exempelvis skall läsa sex romaner ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Läslustmetoden ­ något för skolan?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Läslustmetoden ­ något för skolan?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=25843 [2021-01-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×