Amerika & Brasilien - En Jämförelse

6 röster
19117 visningar
uppladdat: 2003-12-26
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning:
Uppgiften vi fått är att jämföra USA med Brasilien ur alla synvinklar. De är båda stora länder till ytan men med helt olika ekonomiska förutsättningar.
Jag skall ge mina synpunkter på de båda länderna.

Frågesällningar:

1. Karta, klimat och natur
I Usa är klimatet till största delen temperat och inlandsklimat mellan bergskedjorna. P g a kraftiga vindsystem som kommer norrifrån kan det bli mycket kallt på låglandet innanför bergskedjorna på vintrarna. I Kalifornien är klimatet typ Medelhavsklimat och området utmed Mexikanska golfen har subtropiskt klimat. Sydligaste spetsen av Florida har tropiskt klimat och i Arizona samt New Mexico är klimatet torrt och varmt, öken liknande vegetation.
Jag torr att när regnmolnen kommer in över västra USA och träffar på bergskedjorna så blir det så tunga att de släpper sitt innehåll och då finns inget regn kvar till låglandet innanför. Vindarna följer ju också havet utmed kusten i väster. I öster har vindarna riktning in över land och där finns inga så stora bergskedjor, som "drar" ner regnet så därför kommer regnet en bra bit in i landet på den östra sidan. Att det blir öken- och prärieområde i Arizona och New Mexico är inte så konstigt, får marken inget regn kan ingenting växa och solens strålar når då jordytan direkt och därav höga temperaturer, torrt och dålig växtlighet.
Brasilien däremot har i norr tropiskt klimat och i söder samt sydost är klimatet subtropiskt. I norr har Brasilien världens största regnskog Amazonas och i söder och sydost ligger Mato Grosso, höglandet med savannvegetation. I regnskogen är luftfuktigheten hög eftersom det avdunstar mycket vatten från träden i det tropiska klimatet och dessutom finns den stora Amazonfloden med bifloder. Av det avdunstande vattnet bildas nya regnmoln och nytt regn, så det är en ständig kretsgång.
USA:s har andra vegetations typer med tre stora områden. I nordväst finns det stora barrskogsområden, lövskog finns i öster utmed Atlantkusten fram till Mississippifloden och mellan dessa områden finns de stora gräs- och buskstäppsområden, Prärien. USA har fyra naturområden: I väster bergskedjan Klippiga bergen och i öster den mindre bergskedjan Appalacherna. Mellan dem finns ett låglandsområde med då bl.a. Prärien, där flyter också två floder Mississippi och Missouri. Ett fjärde område är de stora sjöarna i nordöstra USA.
Av detta kan man se att länderna har väldigt olika klimat och natur. Båda länderna har dock stora barrskogsområden.

2. Jordbruk
Klimat.
Se ovanstående kapitel.
Jordmåner.
Av kartan kan man se att jordmånen i stora delar av Brasilien är lateritisk dvs. röd, lerig vittningsjord, som bildas i tropiskt fuktiga klimat och som består av järn och aluminiumhydroxid. Denna jord verkar vara bra för sockerrörsodling, men kaffet odlas mer på slättjordmånen. I södra delen av både Brasilien och mittersta USA finns svartjordar tillsammans med kastanjebrunajordarter, som ger bra skördar av ex spannmål i USA samt kakao och kaffe i Brasilien. På dessa bedrivs också boskapsskötsel.
Arbete och teknik.
I jordbruket i Brasilien är 1/3 av befolkningen sysselsatt. Av det förstår jag att jordbruket inte kan vara så effektivt, dvs. det används inte så mycket maskiner och man har inte odlat så stor del av landytan, bara några få procent.
I USA är det precis tvärtom. Här är inte så många människor sysselsatta med jordbruk och arealerna är stora samt att man använder mycket maskiner. I mitten av USA, d v s Kansas, Texas t.ex. odlas sojabönor, majs, potatis osv. medan man längre västerut odlar spannmål. I södra USA runt Mississippi odlas bomull.
I Kalifornien där det är varmare klimat odlas grönsaker och citrusfrukter, samt vindruvor.
I Brasilien odlas också en del bomull och man har 1/3 av världsproduktionen av apelsiner.
Brasilien är världens största producent av kaffe och socker men även här odlas citrusfrukter, nötter och sojabönor. Den lateristiska jordmånen finns också i USA i det syd östra hörnet.
Både Brasilien och USA har produktion av nötkött. I USA är det mest på prärien men även lite i norra delen. I Brasilien är det mest över hela syd östradelen boskapen finns.
Marknaden.
Det är inte så lätt att styra marknaden, då det skiftar mycket med vad som är populärt. Man får vara lyhörd för nymodigheter och som vanligt är det bra med pengar för att satsa. Spannmål som det odlas i USA på stora arealer är en bra investering, då bröd ätes i alla länder. Politiken spelar också en stor roll med olika tullar i de olika länderna. Dessutom har man samarbete mellan vissa länder sant import-och exportrestriktioner.
Växt- och djurförädling:
Eftersom Brasilien har haft långa perioder av militär diktatur är landet fattigt och har hög inflation. Det betyder ju att landet inte har så mycket pengar och då kan man inte satsa så mycket pengar på forskning vad det gäller förädling av djur- och växtsorter som USA kan. Det sorter man odlar i Brasilien kanske bara ger hälften så bra skördar som de sorter man odlar i USA och förtjänsten blir alltså hälften.
Traditionerna:
Traditionerna i ett land påverkar också vad man odlar och sedan kan regeringen ha bestämt att betala ut stöd för någon speciell gröda eller ha någon tull så att andra länder har svårare att konkurrera ut de inhemska sorterna.

3. Industriproduktion
USA:s industri är på många sätt motorn i världsekonomin. Bilindustrin har varit den viktigaste industrigrenen och jämför man med Brasilien är det samma sak där. Det tillverkas både inhemska och utländska bilmodeller.
För bilindustrin behövs plåt och både Brasilien och USA har enorma mineral tillgångar i form av bl.a. järnmalm och bauxit som man utvinner aluminium ur. Båda länderna har utnyttjat detta och förädlingsindustrin har vuxit fram. USA producerar koppar, guld och silver. Och är tredje största bly producenten och femte största zinkproducent. Skogen är också en viktig källa för industrin. I USA dominerar sågverksmassa industrin i barrskogsområdet samt massa- och pappersindustrin i lövskogsområdet. USA är världens näst största pappersproducent. I Brasilien däremot går stora delar av skogen till möbel tillverkning samt plywood och spånplattor.
När det gäller Hi-tech, dvs. industri som är grundad på kunskaps och informationshantering så som IT-industrin, läkemedelsindustrin och biotekniskindustri ligger USA långt före. Detta har säkert med ekonomin att göra. Brasilien har inte det ekonomiska förutsättningarna som denna industri kräver. USA är världsledande här.

4. Teknisk utveckling och utrustning
Om man jämför USA och Brasilien vad det gäller teknisk utveckling ligger USA före vad det gäller allt. Energi produktionen är 85 i mått jämför då med USA:s 1665.
Det behövs ju mycket energi i USA:s samhälle eftersom användandet av telefoner, internet, television är väldigt mycket högre i USA t.ex. telefon i Brasilien 15st/100invånare och i USA 67st/100invånare, internet är otroligt mycket större i USA, 5 000 000 i Brasilien och 95 354 000 i USA.
Ekonomin har ju stor betydelse då man kan lägga mycket mer pengar på uppfinningar, forskning och utveckling i USA pga. av landets bättre ekonomi.

5. Energi och miljö
I USA har koltillgångarna betytt mycket i industrins barndom. Sedan har olje- och gasfyndigheter spelat en stor roll. I vatten kraften har USA fortfarande outnyttjade reserver.
Vattenkraften står bara för 9%. USA var tidigt med att använda kärnkraft som ger 20% av den totala el energin.
Brasilien däremot har sin viktigaste energi tillgång i vattenkraften. Amazonas har ju världens största flodområde och det kan ge mycket energi. Paraguay och Brasilien har samarbetat och byggt världens största vattenkraftverk, Itaipu i floden Parana, som följer gränsen mellan länderna. Brasilien har också oljetillgångar och är störste producenten i Latin Amerika. Att Brasilien har så stor andel vattenkraft är ju inte konstigt. Man har ju stora resurser här och dessutom så behövs det mycket kunskap för att bygga kärnkraftverk, sköta dem och högutbildad personal. Till detta behövs mycket pengar och det är något som Brasilien inte har.
Brasiliens energi produktion är 85, 089, 000 Mt oil equiv och USA:s 1, 665, 145, 000.
Eftersom USA är ett mycket mer tekniskt hög-utvecklat land går det åt mycket mer energi. Konsumtionen i Brasilien var 1, 051 kilogram/capita år 1997, jämfört med Usa:s 7, 947 kilogram/capita.
USA har mycket högre koldioxid utsläpp än Brasilien som har 1,8 emisson/capita och USA då 20. Detta ar ju att göra med den höga levnadsstandarden i USA, som då behöver mycket energi. All biltrafik i USA ger höga koldioxid utsläpp. I Brasilien är bilantalet och motorcykel antalet inte alls så högt. Brasilien 80 motorcyklar/1000 invånare mor USA:s 798st/1000 invånare.

6. Befolkning
USA har idag 270 miljoner invånare. Befolkningstäthet: 29 invånare/kvadratkilometer.
Brasilien har 169 miljoner invånare och en på befolkningstäthet på 19 invånare/kvadratkilometer.
I Brasilien bor huvuddelen av befolkningen i kustregionerna framför allt i söder. Detta beror mycket på att det stora Amazonas området är svår tillgängligt med regnskog och man måste också kunna försörja sig där man bor. Industrin och lantbruk finns i det östra och södra delarna. Brasilien är egentligen ett rikt land men långa perioder av militär diktatur har gjort att många människor lever i existensnivå. Att så är fallet beror också på den hyperinflation man har i landet. Ena dagen kan ex. mjölken 7kr. och två veckor senare14kr. Många kan inte klara sig, flyttar till städernas slumområde där livet inte är bättre. Drog och kriminalitet är vardag. Idag har man demokratiskt vald regering men vilka problem man har!
Befolkningen i USA har det ändå bättre. Man har länge haft demokrati. Befolkningen är koncentrerad till östra USA och Kalifornien. Området i väst är otillgängligt och bergigt, men större delen av mineral tillgångarna finns här. Antagligen är det så att det utvinns och transporteras till industrierna i öst, där energi har funnits för tillverkning. Samtidigt är landskapet väldigt ogästvänligt och torrt i väster (ej Kalifornien) och i industrins början användes mest kol som energi och kolen fanns i Appalacherna. Här i öst är det bättre avseende vattenförsörjning också. Därför har alltså befolkningen koncentrerat sig till öst.

7. Avslutning
Som alltid är det ekonomin som är avgörande för ett lands välstån...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Amerika & Brasilien - En Jämförelse

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2003-12-26]   Amerika & Brasilien - En Jämförelse
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2574 [2020-06-01]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×