Sjundedagsadventist

1 röster
10321 visningar
uppladdat: 2003-12-26
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Innehållsförteckning:

1, Inledning om varför jag valt detta ämne
2, Historia
3, Organisationen
4, Tro & bekännelse
5, Hälsokost
6, Gudstjänst ordning
7, Objektiv bedömning
8, Slutsats

Källförteckning:
Nationalencyklopedin
Svenska trossamfund redigerad av Allan Hofgren
Ny religiösa rörelser i Sverige av Ingemar Gustavsson, Bengt Samuelsson och Per Sundberg1, Inledning

Jag har valt att skriva om Sjundedagsadventisterna, därför att min mors farfars två systrar tillhörde denna frikyrka. Och detta är ett bra sätt för mig att få veta mera om denna åsikts riktning och varför man blir sjundedagsadventist.
Det har inte varit helt lätt att hitta fakta. Jag sökte efter en del på internet men fann inte mycket. Det var personalen på biblioteket som hjälpte mig med dessa uppgifter. Tyvärr finns ej min mormor i livet längre så där kunde jag inte få ut något. Och mamma kommer bara ihåg att de hade en anknytning till Skodsborg i Danmark.
Jag undrar varför man väljer att bli sjundedagsadventist. Och hur man kan fortsätta tro när datumet för Kristi återkomst är inne och inget händer!

2, Historia
Först lite historia, Adventism kommer av de latinska adventus som betyder ankomst och adventist rörelsen betonar särskilt läran om Kristi snara ankomst till jorden.
Adventismen växte fram ur väckelserörelsen i Usa i början av 1800-talet.
Baptisten William Miller började predika att Jesus skulle återvända till jorden 1843 senare justerad till 1844. Hans förkunnelse blev upphov till en väckelse rörelse och ur denna rörelse växte en grupp fram som år 1863 bildade Sjundedagsadventisterna (SDA). Två ledande personer i utvecklings skedet var James & Ellen White.

SDA fick snabbt medlemmar bland svenska emigranter i Usa. 1874 startades en svenskspråkig tidning i Usa. Den fick namnet ”Svenska Advent Härold”. Svenskarna i Usa skickade hem denna tidning som ett resultat av detta bildades den första församlingen i Sverige i Grythyttehed (nuvarande Grythyttan) i Bergslagen 1880. Man hade 46 medlemmar, 1882 slog sig tre församlingar samman och bildade en sk konferens.
De första åren hette ledaren Gottleib Matteson. Han var född i Danmark och fd. baptist pastor. I Usa hade han blivit adventist men återvänt till Skandinavien.
Framtill 1900 talets början var SDA i Sverige en lek manna rörelse. Hela tiden växte medlemsantalet och år 1900 hade man 756 medlemmar uppdelade på 27 församlingar.
Redan 1886 startades ett förslag i Gävle och finns där än idag. Det kallas ”Skandinaviska bokförlaget”. 1898 startades en skola med adventistisk inriktning i Nyhyttan. Den har sedan flyttats till Ekebyholm och finns kvar där än idag. I Nyhyttan har det i stället blivit en kurort med 110 platser. 1926 köpte SDA en redan existerande kurort vid namn Hultafors sanatorium. Denna drivs fortfarande.
1948 startade ett korrespondens institut som heter ”Hoppets röst”. Här kan man erbjuda brevkurser i bibelkunskap. SDA

3, Organisation
SDA är organisera som en centralstyrd internationell kyrka med huvudkontor i Washington DC. Totalt är det ca 5 miljoner medlemmar och då ca 3000 i Sverige.
En enskild adventist tillhör någon församling som är organiserad i distrikt, flera distrikt bildar en union, som då ofta omfattar ett land. Sverige är dock organiserad i en union utan distrikt (Svenska unionen) Unionerna är sammanslutna i divisioner. Det finns totalt 10 divisioner som då omfattar hela världen. Svenska unionen tillhör Transeuropeiska divisionen med huvudkontor i engelska staden St. Albans. Till slut är divisionerna samma slutna i general konferensen och med kontor i Washington. Svenska unionens kontor finns i Stockholm. Här finns en missions styrelse på 21 medlemmar och av unionsmötet valda tjänstemän.
Unions möte hålls vart fjärde år och då är varje församling representerade av deltagare i proportion till församlingens medlemsantal. Unionens tjänstemän består av missionsföreståndare, missionssekreterare, ekonomichef och avdelningssekreterare som ansvarar för tex. Skolarbete, bibelstudier och barn & ungdomsarbete.
SDA får in medel till sin verksamhet genom offergåvor och frivilliga gåvor. Men har också insamlingar.

4, Tro & bekännelse
SDA har växt fram ur baptisterna och därifrån övertagit troendedop. Man har lördagen som sabbatsdag. SDA tror att bibeln är Guds inspirerade ord och är grund för samfundets lära, även läran om treenighet Jesus Kristus som personlig frälsare. En viktig del är tron på Jesus snara återkomst Då återkomsten uteblev den 22 oktober 1844 tvingades man att omforma sin tro. Och det heter att den dagen fick Jesus in i ”den himmelska helgedomen” för att rena den. Människosjälens dödlighet och förnekande av ett evigt helvete är andra grundläggande föresatser.

5, Hälsokost
SDA har alltid varit intresserad av en hälsosam livsföring. Vegetarisk kost avståndstagande från alkohol, tobak, kaffe & te är andra kännetecken för en sjundedagsadventist.
Man har därför också drivit kurorter som Hultafors sanatorium och Nyhyttan.
1969 startade AB Esda kost som producerar och distribuerar hälsokost.

För SDA har alltid mission spelat stor roll. Redan 1907 reste J. Persson och NP Lindegren till Abbesinien. Andra delar av Afrika och Bolivia är andra ställen där man har missionärer.

6, Gudstjänst
Kanske så att man samlas på lördags förmiddagen för ex. bibelstudier och senare gudstjänst. Gudstjänsten består oftast av gemensam sång ur ”Sionssånger” textläsning, bön, kollekten tillfaller vanligtvis församlingen. Vissa dagar är det dock offerdagar och då tillfaller det centralt. Minst en gång i kvartalet firas nattvardsgång.

7, Objektivbedömning
Jag kan förstå om man das till en sådan här sekt för det är u en livsstil och en trygghet att följa alla levnadsregler. Nu har det ju också varit en vegetarisk trend i samhället.

8, Slutsats:
Vad jag har läst så har en del av förkunnarna blivit rika och det kan jag inte acceptera man skall inte bli ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Sjundedagsadventist

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2004-10-06

    hej frida.. jag ville brara

  • Inactive member 2005-01-07

    Hej Frida.Liksom föregående,

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2003-12-26]   Sjundedagsadventist
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2573 [2018-12-16]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×