Ledarskap i en nätverksorganisation - En fallstudie av Skånes Livsmedelsakademi

1287 visningar
uppladdat: 2005-02-14
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syfte: I min uppsats analyserar jag framgångsmönster och förutsättningar för utövande av ledarskap i nätverk. Analysen bygger på en fallstudie av en framgångsrik nätverksorganisation, från initiativ till väletablerad aktör. Metod: Jag har arbetat enligt kvalitativ metod och gjort en fallstudie baserad på kvalitativa intervjuer. Teoretiska perspektiv: Jag använder mig av teori kring ledning av olika typer av nätverksorganisationer och försöker med teorins hjälp tolka empirin för att förstå vilka faktorer som är viktiga för ledarskapet under de empiriska förutsättningar som råder i det studerade fallet. Empiri: Min empiri handlar om Skånes Livsmedelsakademi, en nätverksorganisation för alla som är intresserade av att utveckla Skåne till ett Centre of Excellence med speciell inriktning på förädling av livsmedel och därtill hörande processer och system. Jag beskriver organisationens tillkomst och framväxt, samt redogör för hur ledarskapet ser ut och hur det har förändrats under organisationens framväxt. Slutsatser: Trots att teorin handlar om något annorlunda typer av nätverksorganisationer är det samma faktorer som är viktiga för att någon ska få lov att utöva ledarskap i teorin som i Skånes Livsmedelsakademi, förtroende, engagemang och idérikedom. När det gäller hur man går tillväga för att utöva ledarskap ger teorin en bild av att det handlar mycket om att balansera olika intressen, något som inte verkar lika viktigt i Skånes Livsmedelsakademi. Förmodligen för att livsmedelsakademins aktörer har väldigt olika bakgrund och är överens om att de enbart har att vinna på att samarbeta. Ledarskapet ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Ledarskap i en nätverksorganisation - En fallstudie av Skånes Livsmedelsakademi

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-02-14]   Ledarskap i en nätverksorganisation - En fallstudie av Skånes Livsmedelsakademi
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=25580 [2020-02-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×