Barnhandel

13779 visningar
uppladdat: 2003-12-07
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning

Varje år utsätts uppskattningsvis 1,2 miljoner barn världen över för barnhandel. Varje dag köps och säljs barn för att hamna i sexindustrin där män söker efter oskulder för att kunna ”botas från AIDS”, eller för att användas som gratis arbetskraft i smutsiga fabriker med arbetspass på 12 timmar, eller för att bli hustrur åt någon betydligt äldre man i ett främmande land. Situationerna som barnen kan hamna i är många olika men alla ger minst lika förödande konsekvenser. Vilka är dessa barn som köps och säljs som varor världen över? Hur kan de ens hamna i sådana situationer? Vart pågår denna barnhandel? Vilka är orsakerna, konsekvenserna och vad görs för att hjälpa offren för barnhandeln? Det kan du läsa om i denna utredande uppsats om barnhandel.


Syfte

För det första var syftet med denna uppsats att fördjupa mig och skaffa mer kunskap om barnhandel, som jag tidigare nästan inte ens hade en aning om existerade. Jag tycket att det lät fruktansvärt och kände att jag ville ta reda på mer. Dessutom tycker jag att det är viktigt att lyfta fram sådana här problem så att kunskapen sprids. De personer jag har pratat med hade heller inte en aning om att det ens existerade, och genom att väcka medvetenheten hos folk och lyfta fram problemet i rampljuset är chanserna större att bekämpningen mot barnhandel går snabbare.


Metod

Jag började med att söka information om barnhandel på Internet, och fann att utbudet var så stort att ja ansåg att enbart detta gav ett bra underlag till arbetet. Jag läste igenom den information jag hittat och började sedan utifrån en disposition jag bestämt att skriva uppsatsen. Jag har inte använt någon kladd/mindmap, eller skrivit för hand först, utan satte igång direkt på datorn.


Avgränsning

I uppsatsen har jag tagit med de områden som jag tyckte var mest väsentliga när det kom till ämnet. Det är viktigt att ett arbete varken blir för långt eller för kort, och med de områden jag har med känns det som om jag fått med allt som behövts. Jag går in på vad som är barnarbete, vem som faller offer, var det förekommer, orsaker, konsekvenser, och vad som görs och kan göras. Med detta har jag fått ett bra grepp om ämnet och ej känt behov av vidare fördjupning. Dessutom måste man anpassa sig efter tiden och inte ta med mer än vad tiden tillåter.Barnhandel

Vad är det?

Barnhandel, eller child trafficking, sägs av vissa vara den snabbast växande formen av brottslighet idag.1 Trafficking betyder på engelska olaglig handel, och därför är området väldigt stort. Det finns trafficking där det rör sig om droger, vapen, kvinnor, och barn2, etc, men oavsett vilken form det handlar om så är det inte förrän nu på senare år som trafficking har lyfts fram i rampljuset och kommit upp på den internationella politiska agendan.3 Barnhandeln som en del av traffickingbegreppet, har blivit allt större i takt med globaliseringen (med globaliseringen växer sexhandeln som är det största dragplåstret i barnhandeln).4
Enligt en studie som Unicef i Storbritannien har gjort utsätts årligen 1,2 miljoner barn världen över för trafficking.5 Enbart i Väst- och Centralafrika dras uppskattningsvis över 200 000 barn in i människohandeln varje år.6 Men siffrorna kan vara mycket högre i och med att det är svårt att bedöma antalet. En definition av trafficking av FN:s Specielle Rapportör om handel med barn, barnprostitution och barnpornografi lyder: ”I begreppet trafficking innefattas alla handlingar som har att göra med värvning, eller transport, av personer inom ett lands gränser, eller över nationsgränser, där man använder sig av manipulation, påtryckning eller tvång, skuldberoende eller förfalskning, i syfte att utsätta människor för övergrepp eller utnyttjande, som påtvingad prostitution, slavliknande behandling, misshandel eller extrem grymhet, samt exploatering på arbetsplatser med svältlöner och dålig miljö; i fabriker eller privata hushåll.”7 Detta gäller handel av såväl som vuxna (oftast kvinnor) som barn.
Barnen luras eller kidnappas in i handeln. De rycks bort från familj och allt vad trygghet innebär och säljs sedan för att bli tex adopterade, fabriksarbetare, tiggare, barnsoldater, hemhjälpare och hustrur, men framför allt prostituerade.8 Ofta existerar inte barnen officiellt, och ”har därför inga rättigheter”.9 Arbetsmiljön är fruktansvärd och påverkar barnen hårt både fysiskt och psykiskt, förhållandena är oftast ohygieniska och exponerar dem för sjukdomar och undernäring. Ett arbetspass på 12 timmar är inte ovanligt, och i många fall utsätts barnen för sexuella övergrepp. Dessutom ingår misshandel som straff när ”arbetsgivaren” inte tycker att ett barn har uppnått de mål som satts upp eller om det försökt rymma. Lön är heller inte någon självklarhet, så barnen får aldrig chans att hjälpa sina föräldrar ekonomiskt vilket i många fall är anledningen till att barnen lämnat hemmet i första hand.10 De hamnar i en situation som de inte kan ta sig ur.

____________________
1 http://www.taksvarkki.fi/kambodzha/ruotsi/lapsikauppa/
2 http://justitie.regeringen.se/klarsprak/trafficking.doc.
3 http://www.ecpatsweden.org/docs/faktabladtrafficking.pdf.
4 http://www.taksvarkki.fi/kambodzha/ruotsi/lapsikauppa/
5 http://www.socialisterna.org/offensiv/arkiv/564/kronika.html
6 http://193.41.101.170/sweden/action/hottopics/trafficking/
7 http://www.ecpatsweden.org/docs/faktabladtrafficking.pdf.
8 http://www.taksvarkki.fi/kambodzha/ruotsi/lapsikauppa/
9 http://www.socialisterna.org/offensiv/arkiv/564/kronika.html
10 http://www.pela.fi/fadder-vast-afrika.htm

Vem faller offer?

Fattigdom är en av de största anledningarna till hur barn hamnar i sådana situationer. De flesta barnen är runt 10-13 år. De som faller offer för barnhandel är i genomsnitt fattiga flickor från landsbygden som dessutom oftast tillhör en etnisk och religiös minoritet. Även barn från splittrade familjer eller till ensamförsörjare är mer utsatta än andra.12 Smugglarna utnyttjar fattigdomen, som försätter familjer i situationer där barnen måste hjälpa till med försörjningen istället för att gå i skolan (detta gäller främst på landsbygden där de ekonomiska förhållandena är särskilt missgynnade).13 Om inte barnen kidnappas, luras de genom att smugglarna lovar dem arbete eller köper dem från deras utblottade föräldrar.14 Barnen utsätts för bedrägeri då smugglarna lovar dem bättre arbetsmjöligheter i storstaden eller på andra sidan gränsen, och i hopp om en bättre framtid följder barnen med ”handlaren”. De tror att ett arbete i en rik människas hem eller i en fabrik väntar dem men hamnar i en helt annan situation innebärande slavarbete och/eller prostitution.15
En flicka från Nepal berättar här nedanför på engelska om hur hon blev utsatt för trafficking. Ett typiskt exempel:

“I was 15 years old when I was trafficked to Bombay. My parents could not afford my schooling so I used to look after cattle, work in the field and help my mother in household work. My father was alcoholic since my early childhood. I felt very bad when I saw my friends of my age going to school, but my father never bothered.
One day, I met with a man while I was grazing animals in the field. After some moment when he started talking to me, another man joined us. Then they closed my eyes with a handkerchief and I guess I fainted. When I recovered my sense, I found myself in a train where I was offered a mango drink. Perhaps I was intoxicated. From railway station I was taken to a hotel by rickshaw where I was introduced to a woman. She introduced herself as the "manager."
I was offered a plate of rice with chicken. I asked them why they had brought me there, they said they were only trying to help me to find a job. The lady then took me somewhere by a jeep vehicle, but now the men were not with us.
I don´t know why but it was in that moment that I realized that the place where I was being taken was a brothel and the men had sold me there.
I was shocked and felt terrible; my mother was sick at home; I was scared and started worrying about my family. I felt I would die there.
News spread that a ´new girl´ had arrived. Everybody used to speak a different dialect. I could not understand them. The men offered to take me to hotels, I denied, I prayed to the brothel owner to let me go, but she only used to say that she owned me, as she had paid to the traffickers; in order to go back I had to pay back the amount.

______________________
12 http://www.taksvarkki.fi/kambodzha/ruotsi/lapsikauppa/
13 http://193.41.101.170/sweden/action/hottopics/trafficking/
14 http://www.amnesty.se/barn/bcr11.htm
15 http://www.taksvarkki.fi/kambodzha/ruotsi/lapsikauppa/


Things were all right for 2 or 3 weeks, but after that I was asked to get dressed up, put on
makeup and attract the customers. When I denied I was beaten. I was told I would be handed over to a group of eunuchs who would bury me alive.
It was then that these men - 2 or 3 - raped me. They played music so loud that my screaming was suppressed in the room. I cried but I could not do anything else. From then onwards I started blaming my fate - perhaps it was pre-destined.
The work started in the morning until late at night. More clients used to come during daytime and I had to serve from 20 to 25 customers per day. I felt awful and always used to cry. I wanted to die rather than living such a miserable life.
I wanted to escape somehow but it seemed impossible. There were huge iron gates and the glass windows were latched all the time. I know that it was impossible to run away from there. Sometime I used to ask my clients to help me escape from there but most of them were married and had family. Where would they take me?
Escape from the brothel seemed impossible until I met a man who said that he stayed in Hetauda. I sent a letter and a photo to my family with him. When he reached home with these things my father demanded to him to bring me back immediately. On the kind man´s return he narrated the story to us, and also to didi (brothel-owner). I don´t know what the man did or what she was thinking, but suddenly she gave me Rs 8,000 - approximately US $100 - my pay for four hard years in the brothel - and permitted me to go home. I was almost 20 years old. .
My return home was difficult. My mother accepted me. We were very poor. My father, Shamsher Lama, was still a drunkard. He used to beat my mother, scold me almost every day and made life even more difficult for all of us.
Then after some time, I started getting sick. I felt very weak. I had fever and sore on my breasts. The local Plan social worker came to visit me and her advice for me was to go to a doctor right away. So I went for a medical checkup with Plan´s assistance. I was found HIV positive...”16


Var förekommer det?

Barnhandel förekommer över hela världen men vanligtvis går handeln från fattiga underutvecklade länder till rika länder17. På senare tid har dock mönstret börjat ändras. Det verkar längre inte finnas någon direkt logik i ”tillflödet”, utan nu handlas det fattiga länder emellan såväl som rika. Exempelvis skickas barn från Kina för att arbeta i sexindustrin i Thailand, medan Koreanska och Vietnamesiska barn fraktas till Kina. Unga kvinnor från Rumänien och Moldavien blir handelsvaror i Kambodja, och det händer att barn från Paraguay skickas till Brasilien och tvärtom.18 Från Afrika riktas barnhandeln mestadels från västra Afrika till Mellanöstern, och i Asien är områden kring Mekongfloden ett centrum för barnhandel (ett område som omfattar Kambodja, Thailand, Kinas Yunnanprovins, Myanmar, och Laos).19 I gränsöverskridande handel är det inte ovanligt att tre länder är involverade. Dessa skulle vara ett ursprungsland (landet barnet är bosatt i), ett destinationsland (som tar emot barnet), och ett transitland (genomfartsland). Exempelvis Sverige har tidigare varit mestadels ett transitland, men blir mer och mer även ett destinationsland. En del länder kan falla in i alla kategorierna, tex Guatemala som är ursprungsland där barn skickas till Mexiko
________________________________
16 http://www.childreach.org/news/girltrafficstory.html
17 http://www.taksvarkki.fi/kambodzha/ruotsi/lapsikauppa/
18 http://www.ecpatsweden.org/docs/faktabladtrafficking.pdf.
19 http://www.taksvarkki.fi/kambodzha/ruotsi/lapsikauppa/


eller USA, destinationsland för barn från El Salvador, Honduras och Nicaragua och
transitland för kringliggande länder som skickar barn till USA. Den största delen av barnhandel är gränsöverskridande, men handel med barn sker även inom nationsgränser. Detta är mindre vanligt än gränsöverskridande handel, men skadan är inte desto mindre för barnet. När det handlar om handel inom ett land hämtas oftast barn från landsbygden och fraktas till staden, eller till turistorter.20Orsaker

Den främsta orsaken till barnhandel är fattigdom, och därtill kan läggas ojämlikhet mellan könen och låg utbildningsnivå. Fattigdomen försätter många familjer i en situation där barnen måste hjälpa till med familjeförsörjningen för att familjen ska kunna klara sig. Detta betyder att barnen i många fall måste arbeta utanför hemmet för att skaffa större inkomst. Situationen är skräddarsydd för en utomstående ”förmedlare”, som kommer in och erbjuder arbete åt barnen i en annan stad etc. I tron om att detta är en bra lösning på situationen (familjen är ovetande om de sanna förhållanden barnen hamnar i) går de med på att låta barnen följa med, allt i hopp om en bättre framtid och större möjligheter. Barn är dessutom lätta offer, eftersom de är så oskuldsfulla, och saknar kunskap och utbildning. När en förmedlare erbjuder utbildning tror många barn att det är deras drömchans att få en bättre framtid. Speciellt flickor är utsatta för detta eftersom flickors utbildning inte anses lika viktig som pojkars. Dessutom är efterfrågan på flickor större, eftersom sexindustrin domineras av män (som i många fall söker unga ”rena” flickor, inte minst på grund av myten att man kan bli fri från AIDS om man har sex med en oskuld), och även eftersom män vill köpa sig en hustru.21


Konsekvenser

Allra mest betyder barnhandel en kränkning mot de mänskliga rättigheter som finns, och dessutom barns rättigheter utifrån barnkonventionen.22 Följderna är särskilt allvarliga på grund av offrens låga ålder då de förändrar barnens liv för alltid.23 Barnen som utsätts för barnhandel påverkas på ett traumatiskt vis24 där situationen de hamnar i ger dem allvarliga skador psykiskt såväl som fysiskt. I de värsta fall händer de att barnen avlider. Sjukdomar och undernäring är inte ovanligt.25 Barnen rycks bort från sina rötter och förlorar vanligtvis permanent all kontakt med sin familj.26 De berövas sin rätt till en barndom och en utveckling i
____________________
20 http://www.ecpatsweden.org/docs/faktabladtrafficking.pdf.
21 http://www.taksvarkki.fi/kambodzha/ruotsi/lapsikauppa/
22 http://193.41.101.170/sweden/action/hottopics/trafficking/
23 http://www.taksvarkki.fi/kambodzha/ruotsi/lapsikauppa/
24 http://www.pela.fi/fadder-vast-afrika.htm
25 http://www.taksvarkki.fi/kambodzha/ruotsi/lapsikauppa/
26 http://www.pela.fi/fadder-vast-afrika.htm


den naturliga uppväxtmiljön. De barn som fallit offer för gränsöverskridande handel är till och med ännu mer skyddslösa då språket och kulturen är främmande för dem. Många har inte ens möjlighet att ta sig tillbaka till sitt eget land. Barn som hamnat i sexindustrin blir särskilt förskjutna av samhället och stämpeln sätter sig för livet så det nästan blir omöjligt för dem att gå tillbaka till ett normalt liv. I större proportioner bidrar barnhandeln till ökade klyftor mellan levnadsstandarden i länderna och fördjupar fattigdomen i utvecklingsländerna. Dessutom visar faktumet att barn ens ska kunna utsättas för handel den brist på moral som kan infinna sig i denna alltmer globaliserade värld.27 Globaliseringen ger inte bara positiva följder.


Vad görs och vad kan göras?

Eftersom barnhandel, precis som alla annan form av trafficking, har börjat uppmärksammas först nu på senare år går bekämpningen långsamt.28 Barnhandeln anses vara en stor business med anknytning till den organiserade brottsligheten. Den är dessutom svår att övervaka eftersom verksamheten är mycket dold, ständigt ändrar form och utvidgas. Ett exempel är barnprostitutionen i Sydasien, som trots sitt omfång inte är speciellt synlig.29 Kampen försvåras dessutom eftersom många länder där barnprostitution är ett problem är fattiga med stora skulder. Pengarna räcker i många fall inte till, det finns en bristande lagstiftning och dålig gränsbeervakning.30
FN har tagit fram en konvention om bekämpningen av barnhandel samt kvinnohandel, och EU arbetar just nu med att få fram en gemensam lagstiftning riktat mot trafficking med bl.a. barn. I Sverige uppkom en speciallag på trafficking-området 1 juli, 2002 där man kan få upp till tio års fängelse för ”människohandel för sexuella ändamål”. Detta eftersom när man förut sprängt en ”trafficking-liga” i Sverige har det inte funnits en speciell bestämmelse att döma efter, utan man fick döma efter flera brottsparagrafer som tex koppleri, olaga frihetsberövande, olaga hot, mm. Ännu har inte en specifik lag gällande barnhandel kommit fram, men barnhandeln är iaf en del av människohandeln och straffet för människohandel kan användas även på området barnhandel. Denna speciallag innefattar varje led inom trafficking och gör även dessa kriminaliserade, så en person som stått för transport eller rekrytering, eller en person som lånat ut sin lägenhet till människohandlarna också kan straffas.31 Det här är dock bara i Sverige, och eftersom barnhandeln är ett gränsöverskridande problem krävs gemensamma ansträngningar och internationella åtgärder för att kunna komma åt barnhandeln. Barnens rättigheter måste sättas i fokus; information spridas. Man måste skärpa gränsbevakningen och tillsätta en effektivare lagstiftning, samt arbeta förebyggande.32 Det finns en del nationella och internationella organisationer som arbetar med bekämpningen av barnhandel, exempelvis Rädda Barnen, ILO, Unicef, Plan, Ecpat Sweden, etc. Deras arbete är en viktig del i bekämpningsarbetet. Plan tex har startat ett radioprogram i Guinea för och med barn där syftet är att upplysa om barnens rättigheter. Det har arbetats med projekt i Indien och Nepal gällande barnhandeln, och i Benin hjälps unga flickor som blivit illa behandlade när de arbetat hos en familj. 33 En del organisationer har öppnat så kallade mottagningscentraler i en
del länder dit barn som hamnat i barnhandeln kan tas emot och få hjälp med någon form av
_________________
27 http://www.taksvarkki.fi/kambodzha/ruotsi/lapsikauppa/
28 http://www.ecpatsweden.org/docs/faktabladtrafficking.pdf.
29 http://www.taksvarkki.fi/kam...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Barnhandel

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2004-02-08

    hej! Mycket bra skrivit! vad f

Källhänvisning

Inactive member [2003-12-07]   Barnhandel
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2520 [2020-09-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×