FN

3 röster
17542 visningar
uppladdat: 2000-10-08
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Förenta NationernaFN bildades av de 51 supermakter som deltagir i krig mot Tyskland. FN bildades den 246 juni, och verksamheten kom igång redan i oktober samma år. FN såg det då som sin främsta uppgift att upprätthålla den internationella freden och säkerheten och freden genom ”kollektiva åtgärder för att förebygga och undanröja hot mot freden” och ”med fredliga medel lösa internationella tvister”. FN skulle även verka för att alla människor skulle behandlas med samma värde. Ett hopp tändes också om ett gynnsamt samarbete mellan medlemsstaterna. Detta låter väldigt bra, och faktiskt på ett sätt inte helt orealistiskt. Men trots det så kunde det inte fungera så effektivt som ett fredsorgan av dess natur borde, på 40 år, när Churchill fällde järnridån i Fulton 1946.FN:s organisation

FN består av sex huvudorgan.I generalförsamlingen finns varje stat representerad, och har en röst var. Där diskuteras de frågor som tas upp i säkerhetsrådet, och ger det även vissa rekommendationer, och så även till enskilda medlemsstater.Säkerhetsrådet har 15 medlemsstater. Fem av dessa är permanenta, och det resterande tio utses för två år i taget. De fem permanenta platserna innehavs att de segrande staterna från andra världskriget; Kina, Ryssland, USA, Frankrike och Storbritannien. (På senare år har det kommit på förslag att Japan och Tyskland även ska får permanenta plaster i säkerhetsrådet. Japan p.g.a. att landet är en stark ekonomisk stat, och Tyskland för att landet har en viktigt roll i den världsekonomiska politiken, och dessutom för att landet hämtat sig från andra världskriget.) säkerhetsrådet tar beslut om FN:s agerande vid krig och dylikt. De fem permanenta staterna har där en unik roll; de kan handikappa FN:s agerande genom att använda sin vetorätt (veto= jag förbjuder). På senare tid har denna förmåga omdiskuterats, och en del menar att man ska ”ta bort” vetoprincipen.Sekretariatet led av generalsekreteraren (som idag heter Kofi Annan). Till sekretariatets uppgifter hör bla att det ska ta upp beslutsunderlag till och se till att de andra rådens beslut verkställs. Generalsekreteraren har en betydande roll, och till han främsta uppgifter hör att han ska uppmärksamma på områden där världsfreden är hotad.Den internationella domstolen ska döma i tvister mellan länder.Det ekonomiska och sociala rådet arbetar med mänskliga rättigheter och utplåning av fattigdom.Förvaltarskapsrådet hade tidigare en stor roll, då alla kolonier i Afrika blev självständiga. Dess uppgift var då att se till och hjälpa staterna att stå på egna ben. Men rådet har knappt haft någon funktion sen 1990-talet.FN och kalla kriget

Under kalla kriget nämndes det tidigare att FN inte kunde fungera i den utsträckning som var möjlig, och nu ska jag förklara mitt påstående. Det är egentligen inte så komplicerat, anledningen vetorätten är självklart en stor anledning till det. för inte alltför sällan så baseras krig på ideologiska skillnader, och om därför så var det nästan oundvikligt att antingen USA eller Sovjetunionen nyttjade sitt veto, för att de själva hade egen vinning på det. och det kunde sen i ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: FN

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2000-10-08]   FN
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=251 [2020-09-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×