Kognitiv beteendeterapi som behandling vid ätstörningssjukdomarna Bulimia Nervosa och Binge Eating Disorder

1 röster
1877 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Kognitiv Beteende Terapi (KBT) är förstahandsval vid rehabilitering av Bulimia Nervosa (BN) och har visat gott resultat vid rehabilitering av Binge Eating Disorder (BED). För dessa patienter är störd kroppsuppfattning en stor del av problematiken. Rörelse utgör traditionellt kärnan i ämnet sjukgymnastik. Genom att vidga begreppet rörelse kan man hitta två perspektiv. Dels det traditionella sättet att se rörelse som ett resultat av kroppsliga processer, dels genom att se rörelse som ett beteende. Mot bakgrund av detta kan sjukgymnasten verka inom det beteendemedicinska fältet. Syftet med studien var att genom en litteraturgranskning kartlägga tillgänglig forskning inom området KBT som behandlingsform vid ätstörningsproblematik. Detta med avseende att hitta försök till evidensbasering av de eventuella sjukgymnastiska interventioner som har integrerats i KBT. Resultaten visar att KBT kan ses som förstahandsval vid BN samt att KBT har god effekt vid BED. KBT uppvisar god effekt vad gäller reduktion av hetsätning, självframkallade kräkningar samt strikt mathållning. Man ser också positiva behandlingsresultat vid integrer...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Kognitiv beteendeterapi som behandling vid ätstörningssjukdomarna Bulimia Nervosa och Binge Eating Disorder

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Kognitiv beteendeterapi som behandling vid ätstörningssjukdomarna Bulimia Nervosa och Binge Eating Disorder
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=24855 [2020-08-13]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×