Resursstöd vid internationalisering : Fallstudie av S.B.E. Svensk Brikettenergi AB

1085 visningar
uppladdat: 2005-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
I teorier kring företagens internationaliseringsprocess går det att identifiera ett behov avresursstöd från moderbolaget till dotterbolaget under etableringen. Det är svårt att finna svarpå vilka resurser som avses med detta stöd med hjälp av den forskning som finns inom deberörda områdena. Syftet med denna studie är att identifiera vilka resurser som moderbolagetstöder dotterbolaget med vid en utlandsetablering. Detta görs genom att studera företagetS.B.E. Svensk Brikettenergi AB:s etablering i Lettland. Studien begränsar sig till attundersöka resursstöd ur moderbolagets perspektiv.För att genomföra undersökningen har studien använt sig av en kvalitativundersökningsmetod med resursbaserade teorier som grund. Resursstöd undersöks i de femresurskategorierna finansiella, fysiska, humana, organisatoriska och teknologiska.Resursstödet har delats upp i företagets fem funktionsområden forskning och utveckling,tillverkning, marknadsföring, finans och ledning. I studien har det identifierats resursstödinom alla resurskategorier. De finansiella resurserna var svåra att relatera till ett specifiktfunktionsområde då överföringarna där var mer generella och gick till hela verksamheten. Defysiska resurserna var den kategori där vi kunde identifiera resursstöd till minstfunktionsområden och det som skett var mestadels på grund av det dåliga utbudet på denlettiska marknaden. Inom övriga omr...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Resursstöd vid internationalisering : Fallstudie av S.B.E. Svensk Brikettenergi AB

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-01-01]   Resursstöd vid internationalisering : Fallstudie av S.B.E. Svensk Brikettenergi AB
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=24453 [2020-03-30]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×