"Vi kan ju inte leva i ett land som är tvådelat" : En kvalitativ undersökning om hur situationen ser ut för invandrade akademiker på den svenska arbetsmarknaden

1499 visningar
uppladdat: 2005-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syftet med uppsatsen är att belysa invandrade akademikers svårigheter på den svenska arbetsmarknaden och empirin består av sex intervjuer; varav fem arbetsförmedlare och en introduktionsförmedlare. Frågeställningen lyder: Vilka hinder finns och hur ser situationen ut på den svenska arbetsmarknaden för invandrade akademiker? Jag använder mig av empirin som består av intervjuer och belyser den med teorier, varav den övergripande teoribildningen är Erving Goffmans teori i boken Stigma - Den avvikandes roll och identitet. Bakgrunden till uppsatsen är statistik från integrationsverket som visar på att sysselsättningsgraden för inrikes födda ligger på 75 % medan den för utrikes födda ligger på 59 %. Statistiken visar även att invandrare, även de med akademisk utbildning, ofta hänvisas till vissa branscher, som industri och vårdyrken, och även till lågbetalda arbeten. Endast en liten andel får sysselsättning som motsvarar deras individuella kompetensnivå. De slutsatser som framkommit är att personer anställs som är så lika arbetsgivaren själv som möjligt och att diskussioner borde skapas på arbetsmarknaden mellan arbetsförmedling, offentlig sektor/stat och privata arbetsgivare för att underlätta integrationen. Kollektiviseringen av invandrare vid introduktionen på arbetsmarknaden är också ett problem. Det tas ingen hänsyn till deras individuella utbildningsbakgrund eller erfarenheter. Det krävs också att de...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: "Vi kan ju inte leva i ett land som är tvådelat" : En kvalitativ undersökning om hur situationen ser ut för invandrade akademiker på den svenska arbetsmarknaden

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-01-01]   "Vi kan ju inte leva i ett land som är tvådelat" : En kvalitativ undersökning om hur situationen ser ut för invandrade akademiker på den svenska arbetsmarknaden
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=24436 [2020-08-13]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×