future

5230 visningar
uppladdat: 2000-10-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

The way of express the term "future" can in English be formed in several ways. There are some more usual than others and those are: will/shall + infinitive

Explains just the future, the pure future. Shall is only used in first person, I and we. Will can be used by all persons, also the first.I shall marry Tom.

He will marry me. be going to + infinitive

Describes the future especially when someone/something is aiming to do so or when something is near to happen.I am going to marry Tom. be about to + infinitive

States the immediate future.I am just about to say yes to Tom. be to + infinitive

Something that already been set. It has been arranged ahead.I am to be married with Tom later this week. progressive form (be + -ing form)

States an engagement that goes to a close future.She is marrying Tom later today. will be + -ing form

Explains something that is obviously going to happen.I shall be marrying Tom at three o'clock as previously arranged. Present tense in conditional clauses (begun with if, unless...) + time subordinate clauseI will marry Tom, if I can get a divorce.___________________________________________________________________________You can also see "future" from a point in the past. The ways you can do it is by these methods. was/were going to

This form is used in many cluases.She was going to get married to Tom when he got back from the army. was/were to

States something that already have been set and decided before.They were to meet at the church, but she did not turn up. would + pure infinitive

Are used in direct language.She told her best friend she would not marry Tom. was/were about to

When someone/something are just about to happen.The guests were just about to sit down in the church when the wicker told them the news.

Conditional I + II would + infinitive

Are used in the main clause to a conditional clause. This is called conditional I....läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: future

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2000-10-01]   future
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=244 [2021-01-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×