Bröd och skådespel åt folket : En kvalitativ analys av realityserien Paradise Hotel och en diskussion om TV4:s och medborgarens roll i offentligheten

2272 visningar
uppladdat: 2005-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Problem: Underhållningsutbudet i TV ökar och televisionens möjligheter att stimulera till debatt och fungera som kunskapskälla riskerar att försvagas. Paradise Hotel, en så kallad realityserie, sändes flitigt i TV4 under våren 2005. Detta program och dess deltagare får stort offentligt utrymme medan många andra program, människor och idéer utesluts från televisionen. Syfte: Vårt syfte är att undersöka Paradise Hotels framställning av genuskategorier och kroppsideal samt att urskilja vilka kulturella mönster som genomsyrar programmet. Vårt syfte är också att diskutera vad Paradise Hotel och TV4:s allt mer underhållningsinriktade programutbud kan tänkas innebära för medborgarnas deltagande i det offentliga livet. Metod: Undersökningen baseras på en kvalitativ dokumentanalys och litteraturstudier. Vårt empiriska material består av tio avsnitt av Paradise Hotel samt material från seriens officiella hemsida. En telefonintervju med Paradise Hotels exekutive producent ingår i det empiriska materialet. Kvantitativa tendenser, webdokument, tidningsartiklar och rapporter ingår också i vår undersökning. Slutsats: Paradise Hotel befäster på många sätt traditionella föreställningar om manligt och kvinnligt. Framställningen av deltagarnas kroppar är ofta objektifierande. Både männen och kvinnorna i Paradise Hotel framställs som utseende- och kroppsfixerade. Heterosexualitet skildras som något allomfattande och enhetligt. Programmet genomsyras av följande kulturella mönster: ungdomlighet, konsumtion, lösa relationer, amerikanisering, kommersialisering, narcissism och egoism, vilka kan misstänkas odla en problematisk värdegrund hos TV-tittarna. En annan slutsats är att Paradise Hotel och TV4:s allt mer underhållningsinriktade programutbud sannolikt bidrar till att begrä...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Bröd och skådespel åt folket : En kvalitativ analys av realityserien Paradise Hotel och en diskussion om TV4:s och medborgarens roll i offentligheten

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-01-01]   Bröd och skådespel åt folket : En kvalitativ analys av realityserien Paradise Hotel och en diskussion om TV4:s och medborgarens roll i offentligheten
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=24263 [2020-07-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×