Patienterns erfarenheter av att leva med cancer : En litteraturöversikt

1360 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Cancer är en av våra vanligaste sjukdomar. Var tredje svensk kommer någon gång under sin livstid att drabbas av sjukdomen. Cancer utgör en oerhörd svårighet för patienterna, deras familjer och samhället.Syfte: Belysa patienters upplevelser av att leva med cancer. Frågeställningarna som besvarades var vilka positiva och negativa upplevelser beskrev patienter som lever med cancer samt vilka strategier användes för att hantera livssituationen.Metod: Litteraturöversikten inkluderade primärkällor från nio kvalitativa artiklar. Urvalet av artiklarna gjordes i databaserna PubMed och Cinahl. Artiklarna värderades vetenskapligt och uppfyllde kravet för vetenskaplig kvalitet samt analyserades genom innehållsanalys med latent nivå.Resultat: Personlig utveckling, positivt synsätt på livet och förändrade sociala relationer, var av vikt för de positiva erfarenheter patienterna upplevde. Känslan av hopplöshet, känslan av att förlora kontrollen och oro inför framtiden, var framträdande inom de negativa erfarenheter som upplevdes. Tro på framtiden, finna energi och styrka till att hantera sjukdomen och stöd från andra människor, användes som strategier för att hantera livssituationen.Slutsatser: De upplevelser som patienter med cancer återgav kan ha liknande upplevelser som andra patienter med kroniska och ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Patienterns erfarenheter av att leva med cancer : En litteraturöversikt

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Patienterns erfarenheter av att leva med cancer : En litteraturöversikt
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=24217 [2020-08-13]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×