Barns uppfattningar och möjligheter till lustfyllda skriftspråkliga aktiviteter i klassrummet

1608 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syftet med studien var att undersöka 6-8-åringars uppfattningar om hur den fysiska miljön i klassrummet påverkar deras lust och motivation till skriftspråket. Med fokus på frågeställningarna, vilka element i den fysiska miljön barn upplever skapar lust och motivation till skriftspråket, vilka uppfattningar barn har om lekens betydelse för skriftspråket. Samt vilka möjligheter barn har att leka och att leka med skriftspråket i klassrummet. Metoden som valts för insamling av data är kvalitativa intervjuer, vilka har genomförts i klassrummen på tre skolor i både förskoleklass och i år 1. Totalt har 20 barn intervjuats i studien. Resultaten i studien visar att nästan alla barnen upplever lust och motivation i varierande skriftspråkliga situationer. Lugna och sköna platser föredras av majoriteten av barnen för att få lust till skriftspråket. Läseböcker är främst det föremål som upplevs ge lust och motivation till att vilja läsa och skriva. Samtliga barn i förskoleklass uppfattar att de leker i klassrummet och att lekarna kan innehålla olika skriftspråkliga aktiviteter, medan endast få barn i år 1 uppfattar att de leker och då främst lekar med koppling till matematiken. Nästan hälften...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Barns uppfattningar och möjligheter till lustfyllda skriftspråkliga aktiviteter i klassrummet

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Barns uppfattningar och möjligheter till lustfyllda skriftspråkliga aktiviteter i klassrummet
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=24196 [2020-05-26]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×