Titan

10 röster
16849 visningar
uppladdat: 2003-10-28
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
En uppsats i kemi om grundämnet titan.

Var/hur förekommer den?
Titan är det nionde vanligaste grundämnet. Det förekommer i havsvatten, i större delen av jordskorpan, i växter och djur, men den har också hittats i meteoriter och i prover tagna från månen. Det finns mest titan i USA, Kanada, Australien, Indien, Norge och Sydafrika. I Sverige finns det endast lågvärdiga fyndigheter. Törsta fyndigheten är funnen i Taberg, Småland. Det förekommer alltid kemiskt bundet till syre. Man utvinner större delen av ämnet ur ilmenit och rutil. En vuxen människa innehåller ungefär 15 mg titan.

Hur framställer man den?
Fast det är titan är det nionde vanligaste grundämnet, är det väldigt dyrt. Framför allt för att den är svår att framställa och svår att bearbeta.
Det är väldigt svårt att framställa det p.g.a. att det lätt bildar kemiska föreningar (hydrid och karbid). Därför kan inte oxiden reduceras med väte eller kol. P.g.a. reaktionen med luftens kväve måste alla operationer vid höga temperaturer utföras utan luft. Metallen tas fram genom reduktion av titantetraklorid med magnesium eller natrium i stålkärl under ca: 800 C. Efter att man tagit bort det bildade magnesiumkloridet finns det finfördelat titan kvar, s.k. titansvamp som kan smältas till massiv titan eller titanlegeringar i högvakumugnar.

Varför framställer man den, eller vad används den till?
Titan används på grund av sin styrka, lätthet och motståndskraft till b.l.a. flygplan , rymdfarkoster, fartyg, ubåtar, tankar, värmeväxlar, pumpar, anläggningar för avsalting av havsvatten och till behållare för utbränt kärnbränsle(radioaktivt avfall).Det används också till kemisk industri, samt livsmedels, pappers och textil-industrin.

Speciella egenskaper?
Den är som sagt väldigt lätt, stark och motståndskraftig mot korrosion och rost. Den är dessutom beständig mot den mesta kemiska påverkan vid vanliga temperaturer. Metallen angrips inte av vatten, havsvatten, utspädd saltsyra, svavelsyra, fosforsyra, koncentrerad salpetersyra eller kungsvatten. En svensk upptäckt är att titan även kan växa ihop med kroppens vävnader.

Historia?
Titan är döpt efter den ursprungliga befolkningen enligt den grekiska mytologin, titanerna. De var mäktiga jättar ifrån vilkas släkte gudarna härstammade. 1791 beskrevs första gången metallen av engelsmannen William Gregor från Cornwall som i en svart sand inte bara funnit järn utan också oxiden av ett tidigare okänt grundämne. Fyra år senare gavs det namnet Titanium av Martin Heinrich Klaproth, som hittade det i ruthil fyra år senare.Kortfakta;
Kemisk betäckning: Ti
Atomnummer: 22
Atomvikt: 477,9
Smältpunkt: 1660 (!) grader Celsius.
Densitet: 4,5kg per kubikmeter.
Under 5kg per kubikmeter, alltså är det klassas den som en lättmetall.

Avslutning.
Det här var min uppsats om grundämnet titan. Det var, anser jag, en relativt svår uppgift, eftersom större...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Titan

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2003-10-28]   Titan
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2413 [2020-12-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×