Felbegreppets tillämpning på skogsplantor

1137 visningar
uppladdat: 2002-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Uppsatsen behandlar felbegreppets tillämpning på skogsplantor. Lagstiftningen inom området skog och skogsplantor är relativt omfattande men skogsplantor är biologiska produkter varför lagstiftning inte helt kan förhindra att skador eller sjukdomar ändå uppstår. Det är helt enkelt inte möjligt att framställa skogplantor utan att en viss andel av dem är behäftade med fel. Då det är en mängd sammanverkande faktorer som kan bidra till skador eller plantors död kan det vara svårt att fastställa om orsaken till skadan/plantdöden var att hänföra till plantorna eller faktorer i uppväxtmiljön. Svårigheter att fastställa orsaken kommer därför bidra till svårigheter för skogsägarna i samband med reklamation. Reklamation skall ske inom två år från det att risken gått över på köparen. Detta är en mycket kort tid med tanke på att en plantas förväntade livslängd kan uppgå till 120 år. Felen hos skogsplantor kommer inte sällan till synes först efter den tid, inom vilken reklamation medges, vilket innebär att betydande kostnader läggs på skogsägaren. Som lösning på problemet med att skador uppstår efter reklamtionstidens utgång och skogsägaren därmed inte har något köprättsligt skydd, presenteras i uppsatsen en möjlig lösning i form av försäkring. This thesis deals with the problem of non-conformity with regards to forest plants. The field forest and forest plants is extensively regulated but forest plants are biological products and legislation cannot entirely prevent the occurrence of damages or diseases on forest plants. The reason for that is that it is not possible to produce forest plants without a certain precentage of them are faulty and thus do not conform to the contract. It can be difficult to determine the exact cause for damages or the death of forest plants dueto the fact that there are a number factors that can contribute to the damages or the death of forest plants. The result of this will be that the owners of forest will face difficulties in proving that the actual cause to the damages was non-conforming plants. Claims regarding non-conformity must be made within two years from the date, at which, the risk was passed onto the buyer. This is a very limited time considering the fact that the life expectancy of a forest plant is 120 years or more. The problem for owners of forest is that it often takes more t...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Felbegreppets tillämpning på skogsplantor

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2002-01-01]   Felbegreppets tillämpning på skogsplantor
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=24060 [2019-12-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×