Obligatorisk ansvarsförsäkring för revisorer : Behövs den?

1037 visningar
uppladdat: 2005-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
En revisor som vid fullgörande av sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar de bolag han reviderar är skadeståndsansvarig. Det ansvar som föreligger vid ett skadestånd kan delas upp mellan revisorsansvar och konsultansvar. För den verksamhet som faller under begreppet revisionsverksamhet måste revisorn teckna en ansvarsförsäkring. Utbudet på den obligatoriska ansvarsförsäkringen är begränsat. Utöver ansvarsförsäkringen kan en tilläggsförsäkring tecknas för det som faller utanför revisionsverksamheten. Syftet med uppsatsen är att ur ett revisorsperspektiv analysera ändamålsenligheten av den obligatoriska ansvarsförsäkringen med hänsyn tagen till revisionsbolagens behov och marknadens möjlighet att tillhandahålla lämpliga försäkringslösningar. Utifrån detta har vi för avsikt att analysera om tilläggsförsäkringen utgör ett nödvändigt komplement till den obligatoriska ansvarsförsäkringen. En av fördelarna med obligatoriet är att det utgör ett konsumentskydd. Nackdelar med ansvarsförsäkringen är att revisorer tenderar att slarva mer i sitt arbete då de är försäkrade och att klienter är mer benägna att stämma revisionsbyrån eftersom de känner till att byrån är försäkrad. Kostnaden för den obligatoriska ansvarsförsäkringen samt utbudet på denna är ett återkommande problem. Det begränsade utbudet påverkar främst de största revisionsbyråerna. Vi har kommit fram till att det är bra att försäkringen är obligatorisk för små byråer eftersom dessa i högre grad skulle kunna ignorera en eventuell försäkring om byrån var i ekonomiskt trångmål. Även om revisionsbyrån har den obligatoriska ansvarsförs...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Obligatorisk ansvarsförsäkring för revisorer : Behövs den?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-01-01]   Obligatorisk ansvarsförsäkring för revisorer : Behövs den?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=24053 [2019-12-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×