Arbetsgivarens ansvar vid rehabilitering av arbetstagare - en raÌ?ttsvetenskaplig utredning

2364 visningar
uppladdat: 2006-11-10
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syftet med uppsatsen är att klargöra vad som kan utläsas i lagtext och praxis om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar för arbetstagare. Uppsatsen är rättsvetenskaplig och utgår från rättsdogmatisk metod. Arbetsgivaren har förstahandsansvaret för att utreda en arbetstagares rehabiliteringsbehov. Genomgående i rättsfallen kan det utläsas att koncentration ska ligga på arbetstagarens arbetsförmåga. Rehabiliteringsutredningen som arbetsgivaren är skyldig att upprätta, ska ligga till grund för en prövning av vilka åtgärder som kan vidtas på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska kunna visa att aktiva försök till lämpliga rehabiliteringsåtgärder gjorts. Är det oklart huruvida rehabiliteringsåtgärder har genomförts är det en omständighet som ligger arbetsgivaren till last. I rehabiliteringsskyldigheten inbegrips att omplacera arbetstagaren inom verksamheten men inte utvidga denna, anpassa arbetsplatsen för arbetstagaren och omorganisera verksamheten. Rehabiliteringsåtgärder kan sökas utanför arbetsgivarens verksamhet men ska ha en avgörande effekt för arbetstagarens situation och ska alltid syfta tillbaka till arbete hos arbetsgivaren. Särkskilda omständigheter som verksamhetens storlek och karaktär och personliga förhållanden spelar in i bedömningen. Alkoholism av sjukdomskaraktär är en speciell typ av sjukdom då arbetsgivarens insatser för att rehabilitera arbetstagaren blir mer omfattande. Det finns inte någon exakt reglering i lagtexten angående när arbetsgivarens ansvar för rehabilitering av arbetstagare kan anses fullgjort. Lagtexten måste kompletteras med rättspraxis vid bedömning. Särskilda omständigheter i varje fall måste uppmärksammas. Det är först vid prövningen om en uppsägning av en sjuk arbetstagare är sakligt grundad enligt lagen om anställningsskydd, som det går att utläsa om arbetsgivaren har uppfyllt sina skyldigheter eller inte. Huvudregeln är att sjukdom inte innebär saklig grund för uppsägning. La...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Arbetsgivarens ansvar vid rehabilitering av arbetstagare - en raÌ?ttsvetenskaplig utredning

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-11-10]   Arbetsgivarens ansvar vid rehabilitering av arbetstagare - en raÌ?ttsvetenskaplig utredning
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=24035 [2020-12-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×