Organiseringens influens på etnisk identitet : Hawai'i i övergång - Från mindervärdeskomplex till kamp om självständighet

1086 visningar
uppladdat: 2006-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Under 70-talet förändrades det hawaiianska folkets etniska identitet, då en frihetsrörelse uppstod. Det finns anledning att begrunda om identitet och samhällsförändringar har en ömsesidig relation, där förstärkning respektive försvagning av identitet är beroende av samhällsutveckling. Frihetsrörelsens framväxt reflekterar den problematik som hawaiianerna har stött på. Rörelsens mål är att utveckla en stark etnisk identitet bland det hawaiianska folket, genom olika projekt som knyter dem med en utveckling av kulturen. Det utfaller sig relevant att analysera samhällsutveckling visavi identitetens förändring. För att detta ska bli möjligt finns anledning till att se på den diskursiva bild som hawaiianerna har levt inom och gör idag. Förändringen i det hawaiianska samhället består av olika faser, med den som utmärker sig i modern tid ter sig i samband med frihetsrörelsen uppkomst. Det är då relevant att begrunda frihetsrörelsens relevans till den etniska identitetsutvecklingen bland det hawaiianska folket. I analysen av detta problem kommer tre redskap att användas: En analys av den historisk bakgrunden, och nutida situation. Därefter ett teoriavsnitt som förklarar identitetens samband med samhällsstrukturen. Denna har medvetet placerats efter den hawaiianska beskrivningen för att förstå sambandet mellan teori och resonemanget kring problematiseringen. Därefter redovi¬sas en intervju gjord med Ohana Council, en aktiv frihetsrörelse som använder kontroversiella metoder i sin agenda, i jämförelse med andra ursprungsfolks metoder. Den hawaiianska identiteten speglades i ett mindervärdeskomplex till den vita befolkningen under en lång tid. Men när den hawaiianska rörelsen uppstod påverkade det medvetenheten kring hawaiianernas situation både den historiska och nutida. Resultatet har blivit en parallell utveckling mellan en distansering fr...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Organiseringens influens på etnisk identitet : Hawai'i i övergång - Från mindervärdeskomplex till kamp om självständighet

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-01]   Organiseringens influens på etnisk identitet : Hawai'i i övergång - Från mindervärdeskomplex till kamp om självständighet
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=23955 [2020-07-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×