Andra Världskriget utifrån ett svenskt perspektiv

5 röster
20881 visningar
uppladdat: 2003-10-26
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning

Efter Första Världskrigets slut 1918 gick Europa in i en ekonomisk berg- och dalbana.
Ett stort behov av konsumtionsvaror fanns, och därför skapade den enorma efterfrågan en högkonjunktur med god sysselsättning. Men olyckligtvis vände lyckan då trenden förändrades och en lågkonjunktur tog vid. En av anledningarna var att industrin drabbades av svårigheter att få avsättning för sina produkter, troligtvis p.g.a. att efterfrågan på kapitalvaror minskade drastiskt. Detta resulterade i en ökad arbetslöshet.

Mellankrigstiden

Tiden mellan Första Världskrigets slut och Andra Världskrigets början präglades av en ekonomisk kris, och Tyskland var tvunget att betala ett krigsskadestånd på 269 miljoner mark till de vinnande länderna. Eftersom Frankrikes ockupation av Ruhrområdet, där många tyska industrier låg, och tyskarna därmed gick ut i storstrejk blev den tyska regeringen tvungen att snabbt hitta en utväg. Man tryckte nu upp massvis av sedlar, och detta resulterade i en kraftig inflation. Pengavärdet var så gott som noll. När tyskarna gick och handlade sina konsumtionsvaror räckte det inte ens att ha med sig en skottkärra full med pengar. Lyckligtvis lyckades Tyskland återhämta sig under åren 1924 – 1928, och en ny högkonjunktur tog vid.
Vid den här tiden uppstod ekonomiskt tumult i USA, och en börskrasch ägde rum. Denna depression satte sina spår även i Sverige.

Versaillesfreden

Den 28 juni 1919, tvingades tyskarna skriva under ett fredsfördrag. Detta innebar bl.a. att Tyskland

 Förlorade alla sina kolonier
 Fick ha en armé på högst 100 000 man, en liten flotta och inga flygvapen
 Måste tillsammans med de andra besegrade länderna stå utanför Nationernas Förbund
 Betala ett stort krigsskadestånd eftersom man ansåg Tyskland varit vållandet till Första Världskriget.

Jag tror att Versaillesfördraget var en av de huvudsakliga orsakerna till mellankrigstidens oro i Tyskland och Andra Världskrigets utbrott.

Adolf Hitler och Nazistpartiet

Vad var det som egentligen hände i Tyskland, i skuggan av den ekonomiska politiken? Hur kommer det sig att Adolf Hitler fick den tyska befolkningen att hysa ett hat mot judarna?
Adolf Hitler föddes 1889 i en österriskisk stad nära den tyska gränsen. Redan vid 18 års ålder spred han sina tankar om judehatet och nationalismen. Jag har för mig att någon har sagt att Hitlers far var fascist, och att hans uppfostran mycket väl kan ha varit grunden för Hitlers brutalitet. När den ekonomiska krisen ägde rum tog han chansen att skapa opinion. Många arbetslösa tyskar kände förtroende för Hitler, och han vågade därför i spetsen för det Nationalsocialistiska Tyska Arbetarpartiet år 1923 göra en kupp mot regeringen, men misslyckades. Under sin fängelsetid började Hitler skriva en mycket berömd skrift, Mein Kampf (finns på Internet, översatt till svenska. Länk finns i källförteckningen).
Boken framställer Hitler som Den Utvalde, den som skulle föra Tyskland till storhet och ära. Det var först tio år senare som Hitlers storhetstid kom.
Vid sidan om Nazistpartiets propaganda, var det kommunisternas revolutionsförsök som fick fler och fler tyskar att rösta på nazisterna, även om de inte var direkta anhängare till Hitlers program.
Orsaker till Andra Världskriget / Förberedelser

Många anser att Versaillesfreden och dess konsekvenser för tyskarna står i centrum för Andra Världskrigets utbrott, men det fanns även en önskan om att ta tillbaka de geografiska områden som tyskarna förlorade under Första Världskriget och i och med det att fördraget skrevs under. Dessutom ville Hitler föra samman alla områden med tysktalande befolkning till ett stortyskt rike (han började med det ett år innan krigets utbrott). Man började nu, i Hitlers regim, rusta upp för krig. Givetvis gjorde man detta i hemlighet, men snart fick de andra länderna vetskap om upprustningen. Jag tror även den höga arbetslösheten i Tyskland spelade en stor roll.

En pakt mellan Hitler och Stalin

Trots att Sovjetunionen såg Tyskland och den nazistiska ideologin som sitt största hot, bildades en icke-angreppspakt mellan Tyskland och Sovjetunionen. Syftet med pakten var att Hitler inte skulle behöva strida på två fronter samtidigt, och att Stalin skulle få fria händer i Östeuropa. Kontraktet skrevs under av de två utrikesministrarna Molotov och Ribbentrop, och därav har pakten fått sitt namn. Pakten skulle upphöra omedelbart ifall någon av parterna skulle komma att anfalla den andra parten.

Andra Världskrigets förlopp

Jag kommer inte att gå igenom allt som hände under Andra Världskriget. Med anledning av den här uppsatsens syfte – att beskriva kriget ur Sveriges perspektiv kommer jag inte beröra Japans bombningar av Pearl Harbor och USA:s inträde i kriget. Jag kommer att lägga fokus på vad som egentligen hände i norra Europa, och på saker som berörde Sverige och de nordiska länderna. Kriget började med att Tyskland utan krigsförklaring invaderade Polen år 1939 med stor framgång, Polen hade med sitt berömda kavalleri ingen chans mot den effektiva tyska krigsföringen. På mindre än en månad låg hela Polen i ruiner, och landet delades upp mellan Tyskland och Sovjetunionen.
Detta fick Frankrike och dess allierade att protestera, men Tyskland var för starkt. I och med pakten kunde Stalin i lugn och ro ockupera de baltiska staterna.

Andra Världskrigets utbrott i och med det tyska angreppet på Polen den 1 september 1939 skapade nedstämdhet i Sverige, men skapade ingen panik då Sverige inte tycktes vara direkt hotat av kriget. Dåvarande statsminister Per Albin Hansson (se bild till vänster) gav lugnande försäkringar om vårt försvarspolitiska läge. Ett välkänt citat ur hans tal lyder ”Vår beredskap är god”. Nu utfärdade regeringen en rad exportförbud i avsikt att skydda den inhemska försörjningen. Den stora järnmalmsexporten till Tyskland måste dock fortgå, dels därför att vi var rädda för ett tyskt anfall, dels för att vi behövde kol, koks, järn och andra viktiga varor som importerades från Tyskland.

Den mest kända av de nationella svenska affischerna från Andra Världskriget var den blågula svenska tigern. Det svenska folket skulle agera som en tiger, ett farligt djur som kan försvara sig i händelse av angrepp. Den skulle inte avslöja något om för landets säkerhet viktiga hemligheter.Finska Vinterkriget och Fortsättningskriget

Så snart Sovjetunionen hade skaffat sig militär kontroll över de baltiska staterna krävde Stalin att Finland skulle avträda vissa strategiska områden, som Karelska Näset. Men när Finland inte accepterade villkoren bombades Helsingfors av lågflygande plan, och eld öppnades vid Karelska Näset varpå ryska trupper gick över gränsen.
Sverige kände empati för sitt grannland, och kampanjer med slagorden ”Finlands sak är vår!” startades, i syfte att samla in pengar till bistånd för Finland. År 1940 blev det vanligt på arbetsplatserna att skänka en dags arbetsinkomst. I mitten av januari kunde en mängd företag sända sammanlagt 62 miljoner kronor till den finska regeringen. Utöver pengarna skickade vi även vapen, och en frivilligkår Några frivilliga svenskar på väg mot
som kämpade mot ryssarna vid fronten. fronten.
I Sverige var beredskapen hög, och kvinnorna fick ansvara för industriproduktionen när männen var inkallade. Detta kan sägas markera den svenska kvinnans intåg i arbetslivet utanför hemmet.

Efter ett hårt motstånd slöt Finland fred med Sovjetunionen, och tvingades avträda större områden än fienden först hade krävt.

År 1941 anföll Tyskland Sovjetunionen. Finland bildade en allians med Tyskland för att på så sätt anfalla Sovjetunionen för att ta tillbaka förlorade områden.

Norge och Danmark ockuperas av Tyskland

Tyskland ville ha kontroll över hela Atlantkusten, och den 9 april 1940 invaderades Danmark och Norge. Förutom att kontrollera luftrummet och kusten, ville Tyskland säkra den svenska malmutförseln vid Narvik.
Sedan krigets utbrott hade Sverige förklarat sig neutralt, men de stora vapenleveranserna till fronten under Finska Vinterkriget var ett klart neutralitetsbrott, och nu drog Tyskland nytta av det. Trycket mot Sverige ökade, och inför ett hot från den tyska krigsmakten gick den svenska regeringen med på att låta tyska soldater resa mellan Tyskland och Norge på svenska järnvägar. Enligt överenskommelsen skulle soldaterna resa obeväpnade, vapnen skulle fraktas separat.. Detta kom att kallas ”permittenttrafik”.
Det finns många som anser att Sveriges största svek under Andra Världskriget inte handlade om eftergifterna för Tyskland eller neutralitetsbrotten, utan om Sveriges export av järnmalm till Tysklands vapen- och rustningsindustri.
Under kriget ransonerades en mängd livsmedel, och varje hushåll fick ett antal ransoneringskort att använda vid köp. Problemen med brist på livsmedel blev inte lika svårt som under Första Världskriget då de som hade råd istället hamstrade livsmedel och andra förnödenheter. Eftersom det även rådde brist på bensin under Andra Världskriget var man tvungen att hitta utvägar, och en del av motortrafiken kunde hållas i gång med hjälp av gengas som drivmedel.

Sammanfattning

- Stora delar av världen genomgick en stark ekonomisk kris efter Första Världskriget.
- Adolf Hitler fick genom sin propaganda med sig folket och startade 1939 Andra Världskriget.
- Tyskland och Sovjetunionen ingick en icke-angreppspakt.
- Sovjetunionen anföll Finland, och Sverige bistod Finland med ekonomiskt stöd, vapen och en frivilligkår.
- 9 april 1940 gick Tyskland till angrepp mot Norge och Danmark för att få kontroll över Atlantkusten och järnmalmen i norr.
- Sverige blev tvunget att låta tyska soldater resa mellan Tyskland och Norge på svenska järnvägar för att förhindra att bli indraget i kriget.

Slutsatser

- Det var mer än en tillfällighet att Sverige inte blev indraget i kriget eftersom Tyskland fick det de behövde ändå. Sveriges beredskap var inte speciellt god och avskräckte inte på något sätt tyskarna från anfall.
- Industriproduktionen kunde hållas igång genom att kvinnorna tog ansvaret när männen var inkallade till beredskapstjänst.
- Sveriges neutralitet gjorde det möjligt för oss att bistå med hjälp till våra grann...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Andra Världskriget utifrån ett svenskt perspektiv

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2003-10-26]   Andra Världskriget utifrån ett svenskt perspektiv
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=2338 [2020-07-12]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×