Mötet mellan tradition och modernitet: en studie av ungdomars vardagliga livsföring i Haparanda kommun mellan år 2005- 2007

1356 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Studien är en longitudinell analys där syftet är att beskriva ungdomars vardagliga livsföring utifrån de lokala villkoren i Haparanda år 2007, det vill säga efter Ikeas etablering. Ett delsyfte är att synliggöra förändringen i den lokala samhällsstrukturen mellan år 2005 och år 2007 och om förutsättningarna är lika för unga kvinnor och män att skapa sig en meningsfull framtid i kommunen. I studien kombineras både kvalitativ och kvantitativ metod. Intervjuerna utgörs av ungdomar i Haparanda kommun samt en arbetsförmedlare på den lokala arbetsförmedlingen. Enkätundersökning baseras på insamlad data som har gjorts vid två tillfällen, år 2005 samt år 2007, dels för att belysa förändringen i den lokala samhällsstrukturen mellan åren, dels som ett komplement till det kvalitativa materialet. Glesbygdskommunen Haparanda i östra Norrbotten med 10231 invånare har genomgått en samhällelig förändring genom att Ikea med flera andra butiker har etablerat sig i staden under år 2006/2007. Arbetstillfällena i Haparanda har ökat och utflyttningstrenden bland ungdomarna har visat på en positiv trend där ungdomarna tenderar att stanna kvar i kommunen. Studiens fokus är ungdomar i Haparanda som studerar tredje och sista året på gymnasiet. Ungdomarna möter en annan verklighet än tidigare generationer ungdomar på grund av förändringen i den lokala orten. I takt med att gymnasietiden snart är slut och vuxenlivet närmar sig står ungdomarna i Haparanda inför framtida val vilka kan innefattas av vidare studier eller arbete. Beslutet att stanna kvar i Haparanda är i allra högsta grad avhängigt de ökade arbetstillfällena i kommunen och beslutet att flytta från Haparanda beror i första hand på de begränsade möjligheterna att studera vidare på orten. Ikeas etablering har medfört ett ökat handlingsutrymme för ungdomarna vilket har inverkat på ungdomarnas lokala livsfö...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Mötet mellan tradition och modernitet: en studie av ungdomars vardagliga livsföring i Haparanda kommun mellan år 2005- 2007

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Mötet mellan tradition och modernitet: en studie av ungdomars vardagliga livsföring i Haparanda kommun mellan år 2005- 2007
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=23335 [2020-08-14]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×